Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
L’assignatura MÀRQUETING TURÍSTIC intenta que l’estudiant aconsegueixi dominar les tècniques de màrqueting (analògiques i digitals), les 4 Ps i les 4Cs i els actors implicats de la cadena de valor: producte, demanda, competència, preu, distribució i comunicació. S’estudien els corrents teòrics més representatius. S’introdueixen les eines per elaborar un Pla de Màrqueting i s’apliquen en les pràctiques en un producte nou, d’emprenedoria.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joan Francesc Fondevila Gascon
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • CG. 2 Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit en diverses llengües.
 • CG.10 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • CG.4 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CE.7 Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • CE.5 Distingir i comprendre els principals agents turístics
 • CE.1 Adquirir coneixements bàsics a les disciplines que estudien el turisme

Continguts

1. Tècniques empresarials bàsiques aplicant perspectiva de gènere i ODS. 1.1. Bases d’un pla d’empresa turístic 1.2. Descripció del negoci turístic 1.3. Equip promotor

2. 2. Els mètodes i les tècniques del màrqueting aplicades al turisme 2.1. Producte o servei (estructura, trets, creació) 2.2. Mercat 2.3. Competència i posicionament (benchmarking, DAFO) 2.4. Preu (estratègia, revenue, yield management) 2.5. Distribució 2.6. Promoció

3. 3. El procés comptable i financer de les empreses turístiques. 3.1. Previsió de vendes 3.2. Pla de producte i qualitat (pla de producte, serveis, qualitat, infraestructures, seguretat i higiene) 3.3. Pla d’organització i gestió 3.4. Pla jurídic i fiscal 3.5. Pla econòmic i financer

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 8,00 0 10,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 2,00 10,00 0 12,00
Assistència a actes externs 2,00 8,00 0 10,00
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 4,00 0 6,00
Debat 2,00 4,00 0 6,00
Elaboració individual de treballs 2,00 12,00 0 14,00
Exposició dels estudiants 2,00 8,00 0 10,00
Lectura / comentari de textos 2,00 12,00 0 14,00
Prova d'avaluació 4,00 4,00 0 8,00
Resolució d'exercicis 2,00 10,00 0 12,00
Sessió expositiva 36,00 0 0 36,00
Sessió participativa 2,00 10,00 0 12,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • ARTAL, M. (1997). El Vendedor Profesional. Madrid: Pirámide.
 • BERMÚDEZ, G.J. (2002). La Franquicia. Elementos, Relaciones y Estrategias. Madrid: ESIC.
 • BIGNÉ, E.; FONT, X.; ANDREU, L. (2000). Marketing de destions turísticos. Análisis y estrategias de desarrollo. Madrid: ESIC.
 • CASTELLS, M. (2000). La Eras de la Información. Vol. 1: La Sociedad en Red (2ª). Madrid: Alianza Editorial.
 • CERVERÓ, J. (et al) (2001). Márqueting Turístic. Vic: EUMO.
 • DEL ALCÁZAR, B. (2002). Los Canales de Distribución en el Sector Turístico. Madrid: ESIC.
 • DIÉZ DE CASTRO, E.C.; LANDA, F.C. (1998). Merchandising. Teoría y Práctica.. Madrid: Pirámide.
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2010). “El cloud journalism: un nuevo concepto de producción para el periodismo del sig. Observatorio (OBS*) Journal, Vol. 4, Núm. 1 (2010), pp. 19-35. .
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc y DORAL, Fernando (2010). “Tendencias y fenómenos tecnológicos: Insights como técnica para aprender del pa. Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, Vol. 7, Nú.
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; DEL OLMO ARRIAGA, Josep Lluís (2012). The Internationalization of University: Ethic Factors in the Marketing Strategie. . Recuperat , a http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/issue/current
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; SOLIGUER, Anna (2012). Commercialization Formulas of the Responsible Tourism in Spain: Reality and Tren. I Congreso Internacional OCITUR 2012.
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; DEL OLMO ARRIAGA, Josep Lluís; BERIAIN BAÑARES, (2013). Marketing online aplicado a gestores administrativos: estudio de caso.. Praga: 8vo Congreso.
 • GILDER, George (2002). Telecosm: The World After Bandwidth Abundance. New York: Touchstone.
 • HERREROS, M. (1995). La Publicitat. Fonaments de la Comunicació Publicitària. Barcelona: Pòrtic.
 • HOLLOWAY, J.C.; ROBINSON, C. (1995). Marketing for Tourism. Harlow: Longman.
 • KOTLER, P. (et al) (2003). Marketing para Turismo (3ª). Madrid: Prentice.
 • KOTLER, P. (et al) (2000). Dirección de Marketing. Edición del Milenio (10ª). Madrid: Prentice Hall.
 • LAMBIN, J.J. (1995). Marketing Estratégico. Aravaca: McGraw Hill.
 • MIDDLETON, V.T.C. (2001). Marketing in Travel and Tourism (3ª). Oxford: Butterworth Heinemann.
 • MIQUEL, S.; BIGNÉ, E.; LÉVY, J.P. (et alt.) (1997). investigación de Mercados. Aravaca: McGraw Hill.
 • MUNUERA, J.L.; RODRÍGUEZ, A.I. (1998). Marketing Estratégico. Teoría y Casos. Madrid: Pirámide.
 • MUÑOZ, F. (1994). Marketing Turístico. Madrid: Fundación Ramón Areces.
 • RODRÍGUEZ, I. (2000). Mareting.com. Madrid: ESIC.
 • SANTESMASES, E. (2004). Marketing: Conceptos y Estrategias (5ª). Madrid: Pirámide.
 • SWARBROOKE, J. & HORNER, S. (1999). Consumer Behaviour in Tourism. Oxford: Butterworth Heinemann.
 • .... Recuperat , a http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/315/321
 • .... Recuperat , a http://revistas.luz.edu.ve/index.php/enlace/article/viewFile/4004/3896
 • libros y manuales gratuitos en español sobre marketing y publicidad. Recuperat , a http://geeksroom.com/2011/05/27-libros-y-manuales-gratuitos-en-espanol-sobre-mar
 • Publicista de la publicidad, la comunicación y el marketing. ....
 • Distribución y consumo. ....
 • Fondevila Gascón, Joan Frances; Herrando Soria, Carolina; Beriain Bañares, Ana; (2013). Social media y comercio electrónico. Pinterest como nueva herramienta comunicaci. revista Interdisciplinar de comunicación y ciencias sociales, (16), 151-172
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; HERRANDO SORIA, Carolina; BERIAIN BAÑARES, Ana; (2013). “Social media y comercio electrónico. Pinterest como nueva herramienta comunicac. DOXA COMUNICACIÓN Revista Interdisciplinar de comunicación y ciencias sociales,, (16), 151-172
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; PERELLÓ SOBREPERE, Marc; MARQUÉS PASCUAL, Joaqu (2014). “L’aposta digital dels representants del poble de Catalunya: el Govern de la Gen. La comunicació i la regeneració democràtica i política. Barcelona: Col•lecció Le, (9), 175-217
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; PERELLÓ SOBREPERE, Marc (2014). “The rise of Twitter in the Latin American landscape: a study of the most follow. Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, 10(19), 108-119
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; BERIAIN BAÑARES, Ana; DEL OLMO ARRIAGA, Josep L (2014). “Online Marketing in Firms with Professional and Legal Services: A local study”. Journal of Business and Economics, USA Academic Star Publishing Company, New Yor,, 1604-1613
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; DEL OLMO ARRIAGA, Josep Lluís; LAMELO VARELA, C (2014). “La interacción entre redes sociales y medios de comunicación: el caso de la rad. .): Comunicación actual: Redes sociales y lo 2.0 y 3.0. Madrid: Universidad Comp,,
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; FELIU ROE, Lluís; DEL OLMO ARRIAGA, Josep Lluís (2014). “Use of social networks in education: advantages and disadvantages”. Journal of Modern Education Review,, 1-9
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; MIR BERNAL, Pedro (2014). How Internet transforms reputation management.EBES Conference . Brand.com,,
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2014). “El uso de hipertexto, multimedia e interactividad en periodismo digital: pro. ZER, Revista de Estudios de Comunicación (Journal of Communication Studies), 19(36), 55-76
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; CARRERAS ALCALDE, Marta; MIR BERNAL, Pedro; DEL (2014). "El impacto de la mensajería instantánea en los estudiantes en forma de estrés y. Didáctica, Innovación y Multimedia, Cuatrimestral. Año 10 , 30(),
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; LÓPEZ GARCÍA-NAVAS, Raúl (2015). “New Digital Production Models: The Consolidation of the Copyleft”. New York: Peter Lang Publishing, Inc.,,
 • FONDEVILA GASCON, J.F. (2015). Investigación sobre marketing digital y turismo: el factor hipertextualidad, mul. III Jornada AECIT sobre proyectos de investigación en turismo,,
 • fonDEVILA GASCON, J.F.; SANTANA LÓPEZ, E.; ROM RODRÍGUEZ, J.; MATA, J.; MASIP, P (2015). El corwfunding como fórumla de financiación de proyectos: análisis empírico. Revista Científica Hermes-FIPEN, (14), 24-47
 • FONDEVILA GASCON, J.F.; SANTANA LÓPEZ, E.; ROM RODRÍGUEZ, J.;MIR BERNAL, P. (2015). Del marketing tradicional, las audiencias y estudios de recepción a las nuevas m. I Xescom,,
 • fonDEVILA GASCON, J.F.;SANTANA LÓPEZ, E.; ROM RODRÍGUEZ, J.; MIR BERNAL, P.; BOT (2015). El factor reputacional y los medios sociales: propuestas métricas comparadas. Dins (Ed.), Redes sociales y 2.0 y 3.0 (, p. 699-714). CUICIID.
 • FONDEVILA GASCON, JF.; BERBEL, G.; MUÑOZ, M.; MIR BERNAL, P.; PUIGGRÒS, E. (2015). Using smartphones reservations for hotels in Barcelona for a business segment. Global Journal of Computer Sciences, (5), 60-67. Recuperat , a http://dx.doi.org/10.18844/gjcs.v5i2
 • FONDEVILA GASCON, JF.: PUIGGRÒS, E.; MUÑOZ, M.; BERBEL, G.; GUTIÉRREZ, O.; FELIU (2015). Use of Social networks for hotel reservations in young people: empirical analysi. International Journal of Scientific Management and Tourisme (IJOSMT),, . Recuperat , a http://www.ijosmt.com/index.php/ijosmt/article/view/71/81
 • FONDEVILA, JF.; PUIGGRÒS, E.; MUÑOZ, M.; BERBEL, G.; GUTIÉRREZ, O.; FELIU, LL.; (2016). Sentiment analysis as a qualitative methodology to analyze social media: study . Dins (Ed.), CIAIQ 2015 I ISQR2016 (, p. 12). 5º Congreso Iberoamericano de investigación Cualitativa i.
 • FONDEVILA, JF.; PUIGGRÒS, E.; MUÑOZ, M.; BERBEL, G. et altri (2016). Business tourist segment: empirical analysis in Spain about the influence of soc. Advances in Economics and Gusiness, (4), . Recuperat , a http://www.hrpub.org/download/20160530/AEB6-11806656.pdf
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; MIR BERNAL, Pedro; CORTIÑAS ROVIRA, Sergi;et al (2017). “Redes sociales y promoción de atractivos turísticos urbanos: el caso del...". Del verbo al bit (2ª edición, ampliada). Cuadernos Artesanos de Comunicación,,
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; MIR BERNAL, Pedro; MUÑOZ GONZÁLEZ, Mònica;et al (2017). “Social media presence of world leading fast food restaurants”. Congreso universitario internacional sobre la Comunicación en la profesión...,,
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; BERBEL, Gaspar; MUÑOZ GONZÁLEZ, Mònica; et al. (2017). Análisis experimental sobre la utilidad y el uso de plataformas de consumo.... . Conferencia Internacional de Turismo y Promoción de la Industria Creativa,,
 • FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc; BOTEY LÓPEZ, Jordi; ROM, Josep; VILA, Fátima (2018). “Monetización en publicidad digital: interactividad para HbbTV”. Hipertext.net: Revista Académica sobre Documentación Digital y Comunicación Inte, 16(1), 22-31
 • FONDEVILA-GASCÓN, Joan-Francesc (2019). Buscando generosos despliegues de fibra óptica. IPTV, 58(1), 38-39
 • FONDEVILA-GASCÓN, Joan-Francesc (2020). Las interesantes nuevas métricas televisivas en HbbTV. IPTV, 63(1), 38-39
 • FONDEVILA-GASCÓN, Joan-Francesc (2021). Servicios interactivos para operadores de cable: opciones publicitarias. IPTV, 67(1), 32-33
 • FONDEVILA-GASCÓN, Joan-Francesc; LOPEZ-LOPEZ, David; PUIGGRÒS, Elena; PÉREZ-CUBERO, Paula (2023). On the Capture and Use of Private Conversations on Mobile Phones for Marketing P. Advances in Digital Marketing and eCommerce,, 185-215
 • FONDEVILA-GASCÓN, Joan-Francesc; LÓPEZ-LÓPEZ, David; GUTIÉRREZ-ARAGÓN, Óscar; BAÑOS-CARMONA, Vinyet (2022). Sexismo en la publicidad televisiva: análisis comparativo entre 2018-2022. Razón Y Palabra, 26(115), 205-221

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Es farà anàlisi i estudi de casos referits al màrqueting turístic aplicant perspectiva de gènere i ODS.
L'anàlisi i estudi de casos, representa el 5% sobre la nota final. 5 No
Es farà aprenentatge basat en problemes (PBL), a partir de problemes habituals del màrqueting turístic L'aprenentatge basat en problemes, a partir de problemes habituals del màrqueting turístic; representa el 5% sobre la nota final. 5 No
Es farà cerca d’informació sobre màrqueting turístic a Internet, revistes indexades... La cerca d'informació sobre màrqueting turístic a Internet, revistes indexades...; representa el 5% sobre la nota final. 5 No
Hi haurà classes participatives Les classes participatives, representa el 5% sobre la nota final. 5 No
Hi haurà un debat sobre màrqueting turístic El debat sobre màrqueting turístic, representa el 5% sobre la nota final. 5 No
S’elaboraran treballs a partir d’un projecte macro de l’assignatura Els treballs elaborats a partir d'un projecte macro, representa el 5% sobre la nota final. 5 No
Hi haurà una exposició dels estudiants sobre la matèria L'exposició dels estudiants sobre la matèria, representa el 5% sobre la nota final. 5 No
Prova d’avaluació final La prova d'avaluació final, representa el 60% sobre la nota final. 60
Caldrà resoldre exercicis al llarg de l’assignatura Caldrà resoldre exercicis al llarg de l'assignatura, representa el 5% sobre la nota final. 5 No

Qualificació

L’avaluació es desenvoluparà de forma contínua (50%) i mitjançant un examen final (50%). Prova escrita (50%- competències 1, 3, 4, 5), lliurament d’exercicis vinculats amb els casos pràctics i sortida de camp (50%- competències 2, 3, 5) configuren l’avaluació. La part contínua s’executarà mitjançant pràctiques (mínim tres) a lliurar a través del campus virtual en els terminis establerts. L’examen final serà teòric per a qui hagi superat les pràctiques, i teòric i pràctic per a qui no les hagi superat. Per poder fer l'avaluació contínua cal assistir al 80% de les classes. Només es permet un 20% d'absències sense justificar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Qui no segueixi la contínua farà un examen final (recuperable) més llarg i diferent dels de contínua sobre tot el contingut del curs.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Seguirem fent tutories amb la màxima normalitat possible. Les tutories es poden sol·licitar via correu electrònic i depenent de la temàtica la resoldrem mitjançant una trucada telefònica, una vídeo trucada (Gotomeeting) o intercanviant correus.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació es portarà a terme mitjançant correu electrònic, trucada telefònica, vídeo trucada (Gotomeeting) o intercanviant correus.

Observacions

Les pràctiques requereixen una visió global, ja que el plantejament n’és acumulatiu. Seguint les recomanacions d’Ensenyament de promoure l’emprenedoria, les pràctiques es referiran a productes nous, que siguin aplicables una vegada els estudiants acabin la carrera (o abans, si s’escau).

Cal que l’alumnat intenti establir grups estables, i intentar evitar canviar de grup, ja que la cohesió del plantejament pedagògic (competències específiques) de les pràctiques es pot veure afectada. Davant qualsevol contingència que pugui sorgir (malalties, absències), es prega que se n’informi per plantejar activitats en dates alternatives. Igualment, en la línia d’establir polítiques de millora de la docència a la recerca de la qualitat total, s’anima els estudiants, directament o a través del/de la delegat/da, a comentar i suggerir aspectes optimitzables, aportar idees, etc.

Al Campus virtual inclourem setmanalment articles científics publicats pels nostres grups de recerca (Grup de Recerca sobre Periodisme i Màrqueting Digital i Banda Ampla i Grup de Recerca sobre Sistemes Innovadors de Monetització de Periodisme i Màrqueting Digital-SIMPED), i del blog científic de l’assignatura (http://www.telecomunicacionesyperiodismo.com/).

En relació als plans d’optimització, publicarem articles i reflexions, material i bibliografia, els caps de setmana, que és quan els alumnes disposen de més temps per a la lectura. Ampliem la bibliografia de l’assignatura, tal com s’observarà en l’apartat següent. Està actualitzada.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI A. Hi ha una cura per la COVID-19 abans de començar el curs i podem fer tot el curs de forma presencial. Farem les classes presencials i les activitats (pràctiques a classe) plantejades.

ESCENARI B. Al setembre no hi ha cura i, fins que no la tinguem, la docència serà semipresencial Combinarem la formació presencial i online. Seguirem fent classes participatives, visualitzarem continguts i documentals i desenvoluparem pràctiques i activitats que ens ajudin a desenvolupar l'assignatura.

ESCENARI C. En qualsevol moment, dins els escenaris a i b, hi ha un rebrot i ens hem de tornar a confinar. En aquest cas la docència passaria a fer-se 100% online, tal i com ho hem fet des del Estat d’Alarma.

Modificació de l'avaluació:
ESCENARI A. Hi ha una cura per la COVID-19 abans de començar el curs i podem fer tot el curs de forma presencial. Farem les activitats (pràctiques a classe) plantejades.

ESCENARI B. Al setembre no hi ha cura i, fins que no la tinguem, la docència serà semipresencial.
Arran de la semipresencialitat, es faran algunes classes presencials i altres classes virtuals, i també adaptarem el sistema d’avaluació final de l’assignatura. A l’assignatura teníem planificada l’avaluació final amb un examen de desenvolupar. La valoració total de l’examen final estava previst que fos amb un 45% de l’assignatura, el 55% restant són les pràctiques i les activitats que s’estan fent en les diferents sessions.
L’examen final serà semblant al plantejat, amb preguntes a desenvolupar, de caire aplicat i competencial, amb una dosi de creativitat.

ESCENARI C. En qualsevol moment, dins els escenaris a i b, hi ha un rebrot i ens hem de tornar a confinar. En aquest cas la docència passaria a fer-se 100% online, tal i com ho hem fet des del Estat d’Alarma. En aquest cas es farien les activitats de forma virtual.

Tutoria i comunicació:
Seguirem fent tutories amb la màxima normalitat possible. Les tutories es poden sol·licitar via correu electrònic i depenent de la temàtica la resoldrem mitjançant una trucada telefònica, una vídeo trucada (Gotomeeting) o intercanviant correus.

La comunicació es portarà a terme mitjançant correu electrònic, trucada telefònica, vídeo trucada (Gotomeeting) o intercanviant correus.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.