Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Teoria i història de la publicitat. Gestació i evolució de gèneres i formats comercials. Processos i estructures publicitàries. Anàlisi de les relacions entre els diferents actors del procés de comunicació comercial i les seves estratègies. Formats bàsics de publicitat online
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Silvia Espinosa Mirabet  / Carla Garrido Badosa  / Antoni Sellas Güell
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts
 • CG.7. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE.3. Descriure els principals components estructurals de tots els sectors implicats en la comunicació publicitària i en les relacions públiques
 • CE.11. Comparar les principals variables que configuren els rols de les audiències i els públics

Continguts

1. TRACTAMENT TEÒRIC DE LA PUBLICITAT

          1.1. Conceptualitzacions

          1.2. Principals autors i teories sobre publicitat

          1.3. Estudi de casos publicitaris remarcables

2. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA PUBLICITAT. ATL, BTL, TTL.

          2.1. Formats publicitaris en exterior, premsa, cinema, ràdio i TV.

3. INTRODUCCIÓ A LA PUBLICITAT ONLINE

          3.1. Formats per a mitjans propis, de pagament i guanyats

          3.2. En què i per què es diferencia la publicitat online de l’offline

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22,00 60,00 6,00 88,00
Prova d'avaluació 2,00 25,00 0 27,00
Sortida de camp 5,00 30,00 0 35,00
Total 29,00 115,00 6,00 150

Bibliografia

 • Herreros, Mario (1995). La publicitat: Fonaments de la comunicació publicitària.. Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Cebrián González, Carlos (cop. 2007-2008 ). Historia de la publicidad . Zaragoza: DELSAN. Catàleg
 • Checa Godoy, Antonio (cop. 2007 ). Historia de la publicidad . La Coruña: Netbiblo. Catàleg
 • Coronado e Hijón, Diego (2001 ). La Metáfora del espejo : teoría e historia del cartel publicitario . Sevilla: Alfar. Catàleg
 • Eguizábal, Raúl (cop. 1998 ). Historia de la publicidad . Madrid: Eresma & Celeste. Catàleg
 • Eguizábal, Raúl (cop. 2007 ). Teoria de la publicidad . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Vellilla, J. (2010). Branding: tendencias y retos en la comunicación de marca. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Santana, Eva (2017). Tapas de publicidad. Barcelona: Promopress. Catàleg
 • Martínez Pastor,E. &Nicolás Ojeda, M.Á. (coord.) (2016). Publicidad digital. Hacia una integración de la planifiación, creación y medició. Madrid: ESIC. Catàleg
 • Peñarroya, M. Casas, H. (2014). Cómo ser primeros en google sin pagar. Posicionamiento natural en buscadores. Barcelona: UOC. Catàleg
 • FIDEL DEL CASTILLO i MªDOLORES GARCIA SÀNCHEZ (2019). Tales of advertising told by advertisers (ESIC). Barcelona: ESIC.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
VÍDEO: El meu primer anunci (offline) En grup de 5 persones.
-Es lliura vídeo de 2minuts tancat
-És un insert d'un personatge + l'anunci que s'esmenti muntat de manera creativa.
-Es comptarà amb el suport del professor Delfí Roca de TPAI per la part tècnica
El treball es basa en entrevistar a un personatge rellevant explicant com era el primer anunci/publicitat que recorda i per què ho recorda.
Cal lliurar un document de 2 pàgines amb el link i:
1.-Una identificació/presentació del personatge escollit
2.-La justificació de la tria del subjecte
3.-Una explicació sobre el significat l'anunci escollit pel personatge
4.-Unes conclusions en clau de teoria de la publicitat

S'avaluarà
1.-La veracitat de l'anunci recordat inclòs en el vídeo
2.-L'originalitat i la coherència del muntatge final
3.-Les conclusions analitzant l'engagement de l'anunci
4.-La correcció de l'explicació escrita
20 No
EXAMEN test sobre la teoria Examen tipus test incomplert sobre la teoria de tota la matèria, és a dir, tant de la part online com de la part offline.

CONSIDERACIONS SOBRE ELS EXAMENS “TEST INCOMPLERT”.
-L’examen tipus test incomplert es caracteritza per què l’estudiantat ha de completar la pregunta de l’enunciat (en els punts suspensius) i a més a més, ha d’encertar la resposta correcta de les propostes a), b) i/o c).
Si només es fa una de les 2 coses (completar l’ enunciat o escollir la resposta correcta) la pregunta queda invalidada.
-El test només té una resposta correcta: a); b) o c)
-El test no penalitza les respostes en blanc
-El test no resta punts per respostes incorrectes.25 No
ANÀLISI de la publicitat digital d'una marca Objectiu: Observar com es tracten els diferents formats per un mateix concepte publicitari online
Cal lliurar un document escrit (que inclogui el link de l'anunci) en forma de treball acadèmic i seguint les normes APA, de 5 pàgines, bibliografia i anunci a part.
El treball ha d’incloure l’avaluació reflexiva de la feina individual feta per a cada membre de l’equip amb una nota d’1-10.
No és un treball recuperable
20 No
ANÀLISI d'un anunci de premsa sota la perspectiva del gènere Es tracta d'analitzar un anunci de premsa escrita (format lliure)aplicant tots els criteris propis de l'anàlisi publicitari i afegint-hi la perspectiva de gènere.
Cal lliurar un document escrit (que inclogui l'anunci) en forma de treball acadèmic i seguint les normes APA, de 5 pàgines bibliografia i anunci a part
15 No
PRESENTACIÓ projecte de gènere -Fer una presentació formal de 10 minuts, (el dia marcat al calendari de l’assignatura) amb les parts de l’anàlisi del Projecte de Gènere que es considerin més rellevants i emprant el suport que es determini necessari.
-S’escollirà el presentador/a aleatòriament en el moment de fer la presentació.
-Es faran preguntes als integrants del grup, per la qual cosa la nota d’aquesta activitat serà incivilitzada
- No és un treball recuperable
10 No
EXERCICI 50 años de spots+tasques a classe Caldrà visionar el documental "50 años de spots" i fer un treball d’1 pàgina de contingut (degudament redactat) que contempli: UNES CONCLUSIONS SOBRE EL VISIONAT.(Dossier més detalls)
Aquest10% de la nota de la matèria sumarà a més, les notes obtingudes a partir d'exercicis i/o activitats breus que es demanaran i es duran a terme a l’aula. Poden ser: individuals, en grup, en parella i/o en equip i versaran sobre els continguts treballats. No es calendaritzen i no s’anunciaran prèviament.
No es recuperen i fan mitjana en AC
El no lliurament d’alguna d’aquestes tasques es comptabilitza en el còmput de totes les activitats que cal lliurar per mantenir-se en AC
10 No

Qualificació

L’avaluació continuada implica l’assistència a totes les classes i el lliurament de tots els treballs (sigui quina sigui la seva modalitat) en el dia i hores convingudes per les professores. La no presentació de 2 treballs en l’horari i el sistema esmentat al moodle, implica trencar l’avaluació continuada i haver-se d’examinar el dia 19 de gener. Les professores valoraran els casos de força major.
La nota final de la matèria és la resultant de totes les activitats avaluables programades. Si aquesta mitjana es suspèn, caldrà anar a fer un examen de recuperació el dia 1/2/2023 de 8 a10 (tots els grups) a l’aula habitual de classe. La nota final de l’assignatura serà la de la recuperació. Per aprovar cal tenir més d’un 5.0
En cas de suspendre la recuperació cal repetir curs.
•Les professores poden passar llista en qualsevol moment així com encarregar petites proves puntuables sense previ avís.
•Les professores podran rebaixar les notes dels treballs escrits sempre i quan el grau d'ortografia i sintaxi sigui deficitari.
•No hi ha cap activitat programada que sigui recuperable


CONSIDERACIONS SOBRE ELS EXAMENS “TEST INCOMPLERT”.
-L’examen tipus test incomplert es caracteritza per què l’estudiantat ha de completar la pregunta de l’enunciat (en els punts suspensius) i a més a més, ha d’encertar la resposta correcta de les propostes a), b) i/o c).
Si només es fa una de les 2 coses (completar l’ enunciat o escollir la resposta correcta) la pregunta queda invalidada.
-El test només té una resposta correcta: a); b) o c)
-El test no penalitza les respostes en blanc
-El test no resta punts per respostes incorrectes.

REGLES D’EXPULSIÓ
-Per tal de garantir la correcta participació de tots els integrants de l'equip en les tasques que s'han de dur a terme pel client escollit, aquesta assignatura disposa de NORMES D'EXPULSIÓ.
-La seva normativa està escrita al Dossier de l'assignatura.
-Les persones expulsades pels seus equips podran examinar-se fent un examen de cas el dia que indiqui la Facultat (Moodle).
-La seva nota de l'assignatura serà la de l'examen, és a dir NO els comptarà cap de les activitats grupals que hagin pogut dur a terme fins a la data de l'expulsió.
-Per aprovar cal superar el 5.0. En cas de suspendre, hi ha recuperació (veure data Moodle)

PLAGI I CÒPIES
-Les persones que plagiïn algunes de les activitats, escrites o audiovisuals (sigui la que sigui), suspendran l’assigntura i seran examinats mitjançant el examen de cas, de tots els continguts del curs el dia de la recuperació(Moodle).


LES PERSONES REPETIDORES
Les persones repetidores hauran de seguir el curs, atenent els criteris descrits per a la modalitat d’Avaluació Única. Caldrà que enviïn un correu electrònic a silvia.espinosam@udg.edu la primera setmana de curs

ORTOGRAFIA I SINTAXI
El professorat pot rebaixar la nota d'un exercici (de qualsevol modalitat) si no presenta una adequada redacció i ortografia

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
-Obtindrà un No Presentat (NP) tot estudiant que no lliuri 2 dels exercicis que es demanin (del tipus que sigui) o no assisteixi a 2 classes/sessions o tutories.
-Les forces de causa major (determinades pel professorat) es podran justificar.
-Obtenir un No Presentat implica haver d’anar a fer un examen (el dia indicat al Moodle) que en cas de suspendre tindrà la recuperació el dia pertinent (indicat al Moodle). La nota de l’assignatura serà la d’aquesta prova. En cap cas es tindran en compte les notes que s’hagin pogut obtenir fins el moment. Per aprovar l’examen caldrà obtenir com a mínim un 5.0.

Avaluació única:
L’avaluació única està especialment pensada per tots aquells estudiants que no poden assistir de forma regular a classe. Implica l’assoliment dels mateixos objectius i de les mateixes competències, malgrat la de treball en equip, ja que es planteja el seguiment de la matèria de forma individual.
Tot l’estudiantat que opti per a aquesta modalitat, haurà de concertar, la primera setmana de curs, una tutoria amb silvia.espinosam@udg.edu per enfocar el seu seguiment del curs així com la seva avaluació.
Els estudiants a més, hauran de seguir els protocols d’avaluació única que marca la Facultat i comunicar aquesta modalitat a la secretaria acadèmica: Secretaria Acadèmica Àrea Estudis de Lletres i Turisme secacad.aellt@udg.edu
En acollir-se a l'Avaluació Única, l’estudiant renuncia a la Continuada.
L'avaluació única no comportarà discriminació respecte l'avaluació continuada en relació a la qualificació que es pugui obtenir.
Els estudiants que optin per a aquesta modalitat:
1)Hauran de fer un examen teòric. Els detalls del qual s'anunciaran oportunament al Moodle.
2)Un breu treball reflexiu escrit sobre un tema del curs (2 pàgines)
3)Una tutoria obligatòria, demanant cita prèvia a : silvia.espinosam@udg.edu
En cas de suspendre la mitjana entre l'examen d’avaluació única i el treball reflexiu, caldrà fer una recuperació el dia que indiqui la Facultat. Si es suspèn la recuperació per què no s’arriba al 5.0, s'haurà de repetir l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
-Per aprovar l’assignatura caldrà aprovar la mitjana entre totes les activitats descrites i avaluables
-Les notes obtingudes pels diferents integrants de cada equip, no han de ser necessàriament les mateixes. Les preguntes orals de la Presentació final de Gènere, donaran a cada estudiant la dimensió que li pertoca en funció del seu aprenentatge.
De la mateixa manera, el professorat es reserva el dret d’arrodonir, a l’alça o a la baixa, les qualificacions obtingudes segons la feina individual duta a terme i/o el grau de participació a classe o altres paràmetres que determinen la implicació individual en el projecte escollit.

Tutoria

A través del correu electrònic directe a les professores de l’assignatura podeu concertar trobades per fer tutories. Respondrem els correus en un màxim 48 hores en dies laborables. De no obtenir resposta en aquest període, significarà que el correu no s'ha rebut i caldrà tornar-lo a enviar.

Les professores no donaran informació, per correu electrònic, de tots els temes que ja estan publicats al Moodle: aules, horaris etc.

Les professores es reserven el dret de no respondre correus electrònics que faltin a la deguda consideració acadèmica de respecte.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l’hora de classe es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l’assignatura.
A més, es farà un DOSSIER DE SEGUIMENT DE L'ASSIGNATURA que estarà penjat a la pàgina principal del Moodle, en el qual hi ha el detall de totes les activitats que es realitzaran, així com el calendari de seguiment de l'assignatura.

Observacions

Per fer un bon seguiment de l'assignatura és necessari llegir i seguir el Dossier de la mateixa, on hi ha el detall de totes els treballs que caldrà dur a terme, així com la bibliografia que cal llegir-se per superar els exàmens.

Les professores poden recomanar a classe la lectura i/o el visionat de materials adients pel seguiment de la matèria que seran per tant, contingut d'examen.

Per dur a terme la pràctica en equip "El meu primer Anunci", els alumnes rebran el suport tècnic del professor de Tècniques de Producció audiovisual I, Delfí Roca.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de confinament, les activitats previstes que es podran dur a terme de la mateixa manera que estan dissenyades, es lliuraran en format online. S'avisarà oportunament a través del moodle de la forma adoptada per a rebre-les.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de
forma presencial, o tal com estan descrites en el dossier del moodle, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze
dies abans de la data us donarem més informació a través del moodle.

Tutoria i comunicació:
La Tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació en tots
els escenaris.
Les vies normals de contacte seran el correu electrònic, principalment, i el fórum del moodle per avisos generals.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.