Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Introducció a les teories de la comunicació. Fonts documentals: els mitjans de comunicació històrics digitalitzats. La publicitat a través de la Història. La gènesi de la comunicació de masses. Estructura dels mitjans de comunicació. La comunicació d'institucions públiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Lluís Costa Fernàndez  / Jaume Guzman Casals
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG.5. Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CG.11. Interpretar les actuacions de l'àmbit disciplinar propi que tenen incidència en les persones i o en el medi
 • CE.1. Contrastar les estructures i els processos informatius i comunicatius, així com les principals corrents i teories de la comunicació de masses
 • CE.6. Emprar les tecnologies del llenguatge audiovisual en mitjans convencionals i no convencionals
 • CE.10. Analitzar, des d'una vessant crítica, els diferents factors que conformen la relació entre les diferents empreses de comunicació, especialment entre les de comunicació publicitària i els anunciants, i entre les relacions públiques i els públics

Continguts

1. GÈNESI I CONSOLIDACIÓ DE LA COMUNICACIÓ DE MASSES 1-Introducció a les teories de la comunicació -Reflexions crítiques a través de l'obra d'Edward Bernays 2-Fonts documentals: els mitjans de comunicació històrics digitalitzats 3–La publicitat a través de la Història –Propaganda i publicitat –Vendre el producte, o bé consolidar la marca? –El cartellisme –Evolució històrica 4–La gènesi de la comunicació de masses –Evolució històrica de la premsa al món –Orígens de la comunicació de masses a l’Estat espanyol: de la premsa ideològica a la premsa d’empresa. –Característiques de la societat de comunicació de masses –Una societat en procés de transformació –El cinema, mitjà emergent –La personalitat dels nous diaris

2. COMUNICACIÓ D'INSTITUCIONS PÚBLIQUES. 1-Aproximació conceptual. 2-Administració pública. 3-Constatació històrica de la comunicació d'institucions públiques. 4- Límits de la comunicació d'institucions públiques.

3. CARACTERÍSTIQUES DE LA COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. 1-Gestió d'intangibles. 2-Durada del mandat. 3-Aspectes legals. 4-Equips de comunicació. 5-Públics objectius.

4. ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ A LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES. 1-Funcions de la comunicació d'institucions públiques. 2-El missatge. 3-Instruments i canals. 4-El pla de comunicació de les institucions públiques.

5. DESAFIAMENT DE LA COMUNICACIÓ D'INSTITUCIONS PÚBLIQUES. 1-La pàgina web a les institucions públiques. 2-Administració electrònica -govern obert-. 3-Les xarxes socials digitals. 4- Postveritat i fake news. 5-Era de la transformació digital. Sensibilització, conscienciació i comunicació dels ODS.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 57,00 45,00 0 102,00
Prova d'avaluació 3,00 0 0 3,00
Sessió expositiva 45,00 0 0 45,00
Total 105,00 45,00 0 150

Bibliografia

 • Aira, Antoni (2009). Comunicació política i d'institucions públiques (1a ed. en llengua catalana). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Bernays, Edward L (cop. 2008 ). Propaganda . [Barcelona]: Melusina. Catàleg
 • Burgueño, José Manuel (2014). Comunicación institucional para periodistas. Manual práctico de comunicación y relaciones públicas. UOC.
 • Berrio, Jordi (1997 ). Un Segle de recerca sobre comunicació a Catalunya : estudi crític dels principals àmbits d'investigació de la comunicació de massa . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei dePublicacions. Catàleg
 • Canals Ametller, Dolors (2016). Datos. Protección, transparencia y buena regulación /. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Canel, María José (2018). La comunicación de la administración pública. Para gobernar con la sociedad. Fondo de Cultura Económica.
 • Costa i Fernàndez, Lluís (2009 ). La Comunicació local . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Costa i Fernàndez, Lluís (2015). Pensar és triomfar (2015). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Costa i Fernàndez, Lluís (2021). Qui més anuncia, més ven. Història de la publicitat a Girona. Girona: Fundació Atrium Artis.
 • Escalona, Núria (2013 ). DigiTalk : del màrqueting directe a la comunicació 2.0 . Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Escalona, Núria (2015). Comunicación de instituciones públicas. UOC. Catàleg
 • Fundación Kaleidos.red (2010). Proximidad, nuevas tecnologías y participación ciudadana en el ámbito local. Somonte-Cenero, Gijón: Trea. Catàleg
 • Gómez Mompart, Josep Lluís (1992 ). La Gènesi de la premsa de masses a Catalunya : 1902-1923 . Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Història de la publicitat de Catalunya (2021 - 05??) (Primera edició). Barcelona: Sàpiens. Catàleg
 • Levi, Simona (2019). #FakeYou Fake news i desinformació. Barcelona: Raig Verd.
 • Longo, Francisco & Albareda, Adrià (2014). Administració pública i valors. Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Montolio, Estrella; Tascon, Mario (2020). El derecho a entender. La comunicación clara, la mejor defensa de la ciudadania. Catarata.
 • Pastor Seller, Enrique (2009). Participación ciudadana y gestión de las políticas sociales municipales. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Catàleg
 • Perceval, José María (2015 ). Historia mundial de la comunicación . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Pindado, Fernando (2000). La Participación ciudadana es la vida de las ciudades /. Barcelona: Ediciones del Serbal. Catàleg
 • Pozo, Joan Manuel del (2019). Ciutats de valors, ciutats valuoses : (1a edició). Barcelona: Editorial Barcino. Catàleg
 • Puig, Toni (2003). La Comunicación municipal cómplice con los ciudadanos. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Ramió, Carles (2017). La Administración pública del futuro (horizonte 2050) :. Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya). Catàleg
 • Ramió, Carles (2019). Inteligencia artificial y administración pública :. Madrid: Los Libros de la Catarata. Catàleg
 • Ramonet, Ignacio (2011). La explosión del periodismo. De los medios de masas a la masa de medios (2011). Clave Intelectual. Catàleg
 • Robles, J. M. (2009). Ciudadanía digital. Introducción al nuevo concepto de ciudadano digital.. UOC.
 • Sabés Turmo, Fernando (2008 ). La Gestión de la información en la administración local . Zamora: Comunicación Social. Catàleg
 • Santana, Eva (2021). El plan de comunicación paso a paso. Hoaki.
 • Sotelo Enríquez, Carlos (2001). Introducción a la comunicación institucional. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Sureda, Marc & Torres, Lourdes (2016). Manual de comunicación para Ayuntamientos pequeños (y no tan pequeños). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Villoria Mendieta, Manuel (2015). Bon govern, transparència i integritat institucional al govern local. [Barcelona]: Diputació de Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
–Lectura del llibre d’Edward Bernays, Propaganda.
Comentari i resolució de temes puntuals extrets de casos plantejats en el llibre. Aplicació d’alguns coneixements extrets del llibre en l’anàlisi de diversos temes de la realitat actual i quotidiana que es proposaran prèviament.
Resolució casos. Comprensió i interpretació continguts. Capacitat anàlisi i discussió. 15 No
–Localitzar i comentar textos sobre publicitat a la premsa històrica.

Comprensió i interpretació continguts. Capacitat anàlisi i discussió. 10 No
–Comentari textos i audiovisuals. Comprensió i interpretació continguts. Capacitat anàlisi i discussió. 10 No
–Anàlisi dels sistemes de comunicació i d’informació de les administracions municipals. Capacitat anàlisi i discussió. 5 No
Prova escrita d'avaluació S'avaluaran els coneixements sobre els continguts expressats en el programa 60

Qualificació

El sistema d’Avaluació Continuada (AC) està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que té com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a través d’aquesta plataforma virtual i sent responsable amb les dates de lliurament dels exercicis de diversa tipologia que haurà de realitzar al llarg del curs. Per això, és d'obligat compliment assistir a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professor i concórrer a totes les activitats externes que es proposin perquè són altres entorns d’aprenentatge interessants. Així doncs, en l'Avaluació Continuada és obligatòria la presencialitat a fi i efecte de poder presentar, discutir i debatre a l'aula els exercicis proposats.

La nota final serà la mitjana de les dues parts del mòdul: “Gènesi i evolució de la comunicació de masses” i “Comunicació institucional”. En cap cas es podrà aprovar el mòdul si no s'han superat les dues parts.

Altres consideracions específiques d'avaluació:
- Es descomptarà nota de les activitats en cas d'errors ortogràfics i/o tipogràfics.
- Un treball plagiat és un treball suspès. També la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme les activitats comporta la qualificació de zero. S'utilitzaran els criteris de la normativa APA per avaluar el percentatge de plagi.
- Les dates d’avaluació són inamovibles. Per tant cal respectar sempre l’horari de l’assignatura i el calendari acadèmic de curs.


COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL (Part Dr. Jaume Guzmán)

1. ELABORACIÓ D'UN TREBALL FINAL D'APLICACIÓ PRÀCTICA DELS CONTINGUTS

Projecte elaborat en grups de tres que s’haurà d’exposar a l’aula amb la participació de tot l'alumnat. Elaboració d’un pla de comunicació de xarxes socials per a una campanya d’institucions públiques de promoció d’una determinada població. S’ha de justificar l’elecció estratègica i creativa. Assistència a l’aula i participació en les pràctiques que es realitzin conjuntament. Capacitat de recerca, treball en equip, observació, creativitat, rigor, dedicació i passió en la realització i entrega del treball pràctic esmentat. Es valorarà el treball setmanal, les habilitats comunicatives i la capacitat de comunicació. L'assistència a classe és obligatòria incloent el dia de les presentacions de les pràctiques. L'absència en dies de presentació suposarà un zero a la nota. Si l'absència es justifica (i alhora el grup de treball dóna suport a la persona que no ha pogut assistir -previ avís al docent-), l'alumne obtindrà la mateixa nota que el grup. No lliurar els treballs en les dates i hores acordades suposarà un zero a la nota. En treballs en equip existeix la possibilitat d'expulsió d’un membre del grup. Si és el cas, abans cal contactar amb el docent i poder justificar els motius. Posteriorment el membre expulsat anirà a la convocatòria extraordinària de curs optant com a màxim un 5 a la nota final (d'aquesta part d'assignatura, no del global).
DATA D'ENTREGA: 15 de desembre màxim a les 10:00h al Moodle de l'assignatura.

50% de la nota final NO és recuperable.


2. EXPOSICIÓ DEL PROJECTE

Capacitat de comunicació. Rúbriques (Indicadors d’avaluació: coneixement i estructura del discurs, locució i interacció, competència lingüística, materials audiovisuals de suport, gestió del temps).
L'assistència a classe és obligatòria en el dia de les presentacions de les pràctiques.
L'absència en dies de presentació suposarà un zero a la nota. La resta d’estudiants preguntaran als que exposen en el dia que estigui programada la presentació. Les presentacions es faran per sorteig a l’aula els dies previs a l’exposició.
DATES D'EXPOSICIÓ: 15, 20 i 22 de desembre de 2022 i 12 de gener de 2023.

10% de la nota final NO és recuperable.


3. PROVA ESCRITA D'AVALUACIÓ

Coneixement de tots els continguts assolits. Entren tots els documents penjats al moodle de l’assignatura. També el llibre de lectura obligat “El derecho a entender. La comunicación clara, la mejor defensa de la ciutadania” (Montolío, Estrella; Tascón, Mario). Farà mitjana amb una nota igual o superior a 3. Aquest serà format per preguntes obertes i amb casos pràctics.Es valorarà l’aprenentatge, el raonament, el contingut mostrat i la qualitat. Important que sigueu clars i concrets en l’exposició escrita de les vostres idees.
DATA DE LA PROVA ESCRITA: 10 de gener de 2023.

40% de la nota final SÍ és recuperable.SEGONA I TERCERA CONVOCATÒRIA (Part Comunicació institucional Dr. Jaume Guzmán)

El vostre encàrrec consisteix en crear un pla de comunicació institucional intern de forma individual que equival al 60% de la nota final. Com a recurs bibliogràfic es recomana llegir el capítol 4 del llibre “Comunicación institucional para periodistas. Manual práctico de comunicación y relaciones públicas”. (Burgueño Muñoz, José Manuel).

L’altre 40% fa referència a l’anàlisi i la interpretació de continguts del llibre de lectura obligatori “El derecho a entender. La comunicación clara, la mejor defensa de la ciutadania”. (Montolío, Estrella; Tascón, Mario). La informació d’aquesta activitat la trobareu detallada a la plataforma virtual.

Per aprovar s’ha de tenir mínim un 50% entre les dues parts. En cas negatiu us haureu de presentar a la convocatòria extraordinària que tindrà lloc el dia 2 de febrer de 2023. Cal recordar-vos que menys d’un 5 queda automàticament suspès tot el mòdul.

DATA D’ENTREGA
Pla de comunicació interna: 15 de desembre de 2022, màxim a les 10:00h a la plataforma virtual del curs. La tasca tramesa fora de termini no s’accepta i passa directament a ser un zero.
Llibre de lectura obligatori: 10 de gener de 2023, màxim a les 10:00h a la plataforma virtual del curs. La tasca tramesa fora de termini no s’accepta i passa directament a ser un zero.

A tenir present:
Cal informar-vos que l’assistència a l’aula presencial és aconsellable per als alumnes de segona i tercera convocatòria. S’exigeix, això sí, i de forma obligatòria disposar de mínimament una tutoria amb el docent (de forma presencial) a fi i efecte de controlar el seguiment de l’alumne i atendre les corresponents consultes referents a l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constaran a les actes com a No Presentats (NP) els estudiants que no hagin presentat les activitats proposades.

Avaluació única:
L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única, sempre i quan ho comuniqui oficialment en un termini màxim de 15 dies després d'haver-se iniciat el curs. En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada. L’avaluació única no comportarà discriminació respecte l’avaluació continuada en relació amb la qualificació màxima que es pugui obtenir.

L’avaluació única de tot el mòdul es farà amb un únic examen (100%) el dia 23 de gener de l’any 2023 de 08:00h a 10:00h. Aquesta prova escrita tindrà una possible recuperació el dia 2 de febrer de 2023 de 8:00h a 10:00h.

L'avaluació única se superarà aprovant amb una puntuació de com a mínim un 5.0 dos exàmens (Gènesi i comunicació de masses, comunicació institucional) format per preguntes obertes i resolució de casos pràctics relacionats amb tot el temari de l'assignatura per una durada màxima de dues hores.

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar el mòdul és d’obligat compliment treure un mínim de 3 en els exàmens teòrics de curs. Per considerar superat el mòdul caldrà obtenir una qualificació mínima en el seu conjunt del 50% equivalent a 5.0. Per superar el curs s'ha d'haver aprovat les dues parts del programa del mòdul.

A la convocatòria extraordinària que tindrà lloc el dia 2 de febrer de l’any 2023 (dijous: de 8h a 10h), s’ha de treure mínim un 5 per aprovar el mòdul. També l’estudiantat que vagi a la recuperació tindrà com a màxim un 5 de tot el mòdul. Si en cas contrari no aconsegueix un 5 queda automàticament suspès tot el mòdul.

Tutoria

A través del correu electrònic corporatiu dels docents de l'assignatura podeu concertar les corresponents tutories.

Dr. Jaume Guzmán (jaume.guzman@udg.edu).
Horari de les tutories: Dimarts i dijous de 08:30h a 10:00h sempre amb cita prèvia.
Despatx 322 (Facultat de Turisme, Universitat de Girona).


Dr. Lluís Costa (lluis.costa@udg.edu)


Davant una situació excepcional, les tutories es realitzarien a través del servei de videocomunicació Google Meet.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A través del correu electrònic s'establirà la comunicació i la interacció amb l'estudiantat. A més, respondrem els vostres correus en un màxim de 48 hores en dies laborables.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de tancament total o parcial de les instal·lacions de la Facultat, tant els continguts com les avaluacions s'adaptaran a les diverses formes d'ensenyament on line. Tasques utilitzant la plataforma de moodle.

Modificació de l'avaluació:
En el cas de les activitats d'avaluació que no es puguin fer de forma presencial aleshores es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst de forma exclusivament virtual a través de les eines de moodle.

Tutoria i comunicació:
Davant una situació excepcional, les tutories es realitzarien a través d'eines com ara el correu electrònic i altres espais previstos al moodle o través de google meet.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.