Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquest curs repassa els principals temes en el camp de l'organització industrial amb un enfocament formal. Posem l'accent als mercats competitius, oligopólistics i monopolitzats. Ens centrem en l'estructura del mercat, la conducta de l'empresa, i el rendiment econòmic de les indústries. D'especial interès és el comportament estratègic de les empreses en la competència amb preus, quantitats o qualitats. Estudiem la fixació de preus i producció en oligopoli, la dissuasió estratègica d'entrada, les estratègies de localització, diferenciació de productes, publicitat, investigació i desenvolupament. També examinem els efectes de la conducta de les empreses sobre el Benestar general i els efectes de retroalimentació sobre l'estructura del mercat. A causa que el comportament de les empreses afecta directament al benestar d'una nació, la comprensió de l'organització industrial és també important per a l'anàlisi de les polítiques públiques. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NICOLAS MARIE MAURICE BOCCARD  / ABDENNASSAR JOUEID
Idioma de les classes:
Català (0%), Anglès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NICOLAS MARIE MAURICE BOCCARD  / ABDENNASSAR JOUEID
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NICOLAS MARIE MAURICE BOCCARD  / ABDENNASSAR JOUEID
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • ECOCE3- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • ECOCE5- Aplicar la formalització matemàtica, les tècniques de modelització i d'optimització matemàtica en el plantejament i resolució de problemes d'economia i empresa
 • ADECE6- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • ADECE10- Aplicar els mètodes d'optimització matemàtica, les eines bàsiques de la inferència estadística i els models economètrics per fer previsions i anàlisis empresarials
 • ADECE11- Analitzar l'entorn econòmic i comprendre les interaccions entre el sector públic, el mercat i les empreses

Continguts

1. Anàlisi de mercats

          1.1. Definició de mercat

          1.2. Mesures de concentració

2. Poder de mercat

          2.1. Monopoli: distorsió i pèrdua d'eficiència

          2.2. Discriminació de preus

          2.3. Càrtel i colusió

3. Defensa de la competència

          3.1. Barreres a l'entrada

          3.2. Conducta anticompetitiva

          3.3. Drets de propietat intel·lectual

4. Interacción estratégica

          4.1. Teoria de jocs

          4.2. Oligopoli: Bertrand

          4.3. Oligopoli: Cournot

          4.4. Lideratge i decisions estratègiques

5. Diferenciació

          5.1. Localització i caracteristiques de productes

          5.2. Qualitat i innovació

          5.3. Publicitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 45 100 145
Total 45 100 145

Bibliografia

 • Boccard, Nicolas (cop. 2010 ). Industrial organization ([2nd ed.]). [s.l.]: [Autor-editor]. Recuperat 27-06-2014, a http://hdl.handle.net/10256/3202 Catàleg
 • Dixit, Avinash K (1992 ). Pensar estratégicamente : un arma decisiva en los negocios, la política y la vida diaria . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Dixit, Avinash K (2008 ). The Art of strategy : a game theorist's guide to success in business & life . New York: W.W. Norton & Company. Catàleg
 • Varian, Hal R (2010 ). Intermediate microeconomics : a modern approach (8th ed.). New York: W.W. Norton & Co.. Catàleg
 • Hal R. Varian (1998). Microeconomía intermedia : un enfoque actual (4ª). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Hal R. Varian (1992). Análisis microeconómico (3ª). Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld (2001). Microeconomía (5ª). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Jeffrey M. Perloff (2001). Microeconomics (2ª). Boston: Addison-Wesley. Catàleg
 • Theodore C. Bergstrom, Hal R. Varian (1992). Ejercicios de microeconomía intermedia (2ª). Barcelona: Bosch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
examen parcial (Avaluacio 1) examen parcial 20
examen parcial (Avaluacio 2) examen parcial 20
Examen teòric i pràctic (Avaluació 3) Prova d'avaluació 60

Qualificació

La nota de l'assignatura és la mitjana ponderada de les notes obtingudes en les 3 proves d'avaluació.

Les avaluacions # 1 i # 2 no seran recuperables. La Avaluació # 3 és sempre recuperable. Es farà a la data prevista per el calendari oficial.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà l'assignatura com "No presentat" quan no s'hagi comparegut ni l'Avaluació # 3 ni a la seva recuperació.

Observacions

Prerrequisits: Domini dels temes de microeconomia de l'assignatura Introducció a l'Economia i de la part de càlcul de l'assignatura Matemàtiques per a l'Economia I.

Mètodes docents:
Després de presentar els conceptes de cada tema, demostrar les seves propietats i exposar exemples rellevants, es resoldran exercicis a classe per veure com s'apliquen les eines teòriques. Aquests exercicis poden consistir tant en treballs de lectures com en la resolució de problemes pràctics.

Moltes aplicacions reals de conceptes analitzats formalment en aquesta assignatura s'estudien a Economia mundial.

Al Grup A la matèria s'imparteix totalment en anglès.