Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Escoles i enfocaments de la ciència política des dels anys 50 del segle XX fins avui. Els temes centrals seran l'objecte d'estudi, els mètodes, els enfocs i els interessos de les diverses escoles politològiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERTO MARTIN ALVAREZ  / JUAN TRIAS BADRUNA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • 6. Conèixer el funcionament dels processos electorals.
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 7. Comprendre les teories polítiques contemporànies.
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip
 • CE1. Reconèixer i analitzar les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 • CE1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 • CE2. Reconèixer i analitzar les teories polítiques contemporànies
 • CE5. Identificar i tenir capacitat d'aplicar els fonaments de la política comparada
 • CE7. Comprendre les teories polítiques contemporànies
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 25. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social

Continguts

1. La Ciència Política: Orígens i desenvolupament.

2. Les escoles tradicionals. L'institucionalisme.

3. Els enfocs sistèmics: Easton i la seva escola.

4. La corrent culturalista: Almond i Verba i la seva escola.

5. Les teories de l'Elecció Racional: Olson i el desenvolupament posterior.

6. Els estudis estratègics: Neomaquiavèlics i estudis de canvi de règim.

7. La política contenciosa. La interelació entre les institucions i el carer.

8. La Ciència Política avui: Entre la complexitat metodològica i la rellevància.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 4,00 12,00 0 16,00
Lectura / comentari de textos 4,00 25,00 0 29,00
Prova d'avaluació 4,00 40,00 0 44,00
Sessió expositiva 30,00 15,00 0 45,00
Sessió participativa 5,00 7,00 0 12,00
Visionat/audició de documents 3,00 1,00 0 4,00
Total 50,00 100,00 0 150

Bibliografia

 • Auyero, Javier. (2013). Pacientes del Estado.. Buenos Aires. Eudeba.. Catàleg
 • Castells, Manuel (2009 ). Comunicación y poder . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Putnam, Robert (2011). Para que la democracia funcione. Las tradiciones cívicas en la Italia moderna.. Madrid: CIS.
 • VARIS (2011). Diez textos básicos de Ciencia Política.. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Vallès, Josep M. & Martí i Puig, Salvador (2015). Ciencia Polítca. Un manual. (9ª). Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Cerca d'informació Se evaluará la pertinencia y calidad de la información hallada 15 No
Classes participatives, debat Se evaluará la participación y la calidad argumentativa 10 No
Lectura / comentari de textos Se evaluará la comprensión de las lecturas y la corrección y originalidad de los comentarios 15 No
Exàmens Se evaluará la comprensión y exposición de las materias sujetas a examen 60 No

Qualificació

La qualificació total de l'assignatura serà la suma de la nota de l'examen (60%) amb les dels assajos / controls que es demanaran al llarg del curs (40%).
Serà necessari aprovar l'examen per superar l'assignatura.
Si en un treball lliurat i ha PLAGI es suspendrà directament l'estudiant, sense dret a fer recuperació durant la convocatòria en curs.
Una part de la qualificació estarà relacionada amb la participació activa a classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat el alumne que no hagi fet els assajos que es demanin durant el curs.

Avaluació única:
Pels alumnes que optin per la via de l'avaluació única hi haurà un examen teòric que tindrà com a objecte tot el temari de l'assignatura, la nota del qual valdrà el 100% de la nota de l'assignatura. Només podran acollir-se a aquest sistema d'avaluació única els alumnes que ho hagin demanat a la Secretaria de la Facultat utilitzant el procediment que aquesta estableixi i sempre dintre del termini que aquesta fixi.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es poden demanar tutories per correu electrònic adreçat al professorat del curs.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'alumnat s'articularà primordialment a través dels recursos comunicatius i d'interacció que ofereix la plataforma Moodle de l'assignatura. També es resoldran consultes a través del correu electrònic.

Observacions

No hi ha cap manual per seguir l'assignatura. Els materials de referència seran les lectures, els comentaris i els debat sobre les mateixes a classe.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
L'assignatura s'impartirà, en principi, presencialment. Atesa la crisi sanitària propiciada per la COVID-19, si les circumstàncies ho fan aconsellable, es preveu la possibilitat de garantir, totalment o parcialment, docència no-presencial. A l'inici del curs, prenent en consideració les circumstàncies concurrents i l'evolució de la pandèmia, s'informarà amb precisió sobre la metodologia docent a les diferents aules.

Modificació de l'avaluació:
Prenent en consideració la crisi sanitària propiciada per la COVID-19, segons com evolucioni la pandèmia, si escau podrà adaptar-se l'avaluació del curs a la no-presencialitat. Se n'informarà amb més precisió a la pàgina Moodle de l'assignatura a l'inici del semestre, prenent en consideració les circumstàncies concurrents

Tutoria i comunicació:
L'alumnat podrà adreçar totes les consultes per correu electrònic. Es farà ús dels recursos de comunicació i interacció amb l'alumnat que es garanteixen a la plataforma Moodle.