Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
La explicació en Ciències Socials. Objecte i mètode de l'anàlisi estadística aplicada a les Ciències Polítiques. Modelització de fenòmens sociopolítics. La experimentació en Ciència Política. Construcció i anàlisi de societats artificials. Anàlisi de dades mitjançant ordinador i interpretació de resultats en la investigació sociopolítica.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 • 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 • CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE18. Aplicar conceptes i tècniques d'estadística aplicada
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • 31. Treballar en equip.

Continguts

1. TEMA 1. CAUSALIDAD Y EXPLICACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES. Explicación en Ciencias Sociales. Leyes y mecanismos. Inferencia estadística e inferencia causal. Entidades causalmente eficaces. Técnicas para el análisis causal en Ciencia Política.

2. TEMA 2. LA MODELIZACIÓN DE LOS FENÓMENOS SOCIOPOLÍTICOS. Qué es un modelo. Por qué modelar los fenómenos sociales. Tipos de modelos: formales (aplicados, matemáticos, computacionales, de teoría pura), informales, y estadísticos. Herramientas para el modelado. La construcción de teorías en la ciencia social. Modelos en la Ciencia Política: modelos de elección racional estándar, de la racionalidad limitada, de teoría de juegos, y no basados en la elección racional.

3. TEMA 3. LA EXPERIMENTACIÓN EN CIENCIA POLÍTICA. Usos de la experimentación. Validez externa y validez interna de los experimentos. Tipos de experimentos: experimentos de campo, experimentos naturales, experimentos de laboratorio. Diseños experimentales. Él análisis de los datos experimentales con SPSS. Corrientes y diseños experimentales en Ciencia Política.

4. TEMA 4. CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE SOCIEDADES ARTIFICIALES. Qué es la simulación social: construcción y análisis de sociedades artificiales. Usos de la simulación. Tipos de simulación: simulación de sistemas y simulación multi-agente. La simulación social en Ciencia Política. Creación y análisis de sociedades artificiales con el software Netlogo.

5. TEMA 5. CONCLUSIONES.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4,00 30,00 34,00
Elaboració individual de treballs 2,00 25,00 27,00
Sessió expositiva 14,00 0 14,00
Total 20,00 55,00 75

Bibliografia

 • Box-Steffensmeier, Janet M. Brady, Henry E. Collier, David, 1942- (2008 ). The Oxford handbook of political methodology . Oxford, [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Druckman, James N.; Green, Donald P.; Kuklinski, James H.; Lupia, Arthur (eds.) (2011). Cambridge Handbook of Experimental Political Science. Cambridge University Press.
 • Edmons, Bruce, Hernández, Cesáreo; Troitzsch, Klaus G. (2008). Social Simulation. Technologies, Advances and New Discoveries. Information Science Reference .
 • Elster, Jon (2010 ). La Explicación del comportamiento social . Barcelona: Gedisa ;. Catàleg
 • Gilbert, G. Nigel and Conte, Rosaria (1995). Artificial Societies. The Computer Simulation Of Social Life. UCL Press.
 • Gilbert, G. Nigel (1999). Simulation for the social scientist. Open University Press.
 • Hedström, Peter (2005 ). Dissecting the social : on the principles of analytical sociology . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Horne, Christine and Lovaglia, Michel J. (eds.) (2008). Experiments in Criminology and Law. A research revolution. Rowman & Littlefield Publishers.
 • Jaccard, James and Jacoby, Jacob (2010). Theory Construction and Model-Building Skills. Gilford Press.
 • Morton, Rebecca B. (1999). Methods and models. A guide to the empirical analysis of formal models in Politi. Cambridge University Press.
 • Morton, Rebecca B. and Williams, Kenneth (2009). From nature to the lab: the methodology of experimental Political Science and th. Cambridge University Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball de fi de curs Es tracta d'un treball individual en què l'alumne ha de realitzar una síntesi de tot el material del curs: els apunts de classe, el contingut de les sessions pràctiques i les activitats, les lectures del dossier, etc. Es valorarà la capacitat d'organitzar tots aquests materials de manera original i rigorosa, i la realització d'aportacions (crítiques, reflexions, recensions de lectures, etc.) que no hagin estat part de les activitats obligatòries del curs. La data límit per al lliurament d'aquest treball és el dia oficialment indicat per a l'examen final. En el Moodle l'alumne podrà trobar un document en el qual s'especifiquen els criteris d'avaluació del treball. 40
Pràctica 1 Pràctica 1 (Tema 1). En aquesta pràctica, es recuperarà un treball ja realitzat per l'alumne en l'assignatura de Metodologia o en la d'Introducció a l'Estadística, i s'analitzarà des de l'òptica dels plantejaments exposats en el Tema 1. Extensió aproximada: 4-5 pàgines. 10
Pràctica 2 Pràctica 2 (Tema 2). En aquesta pràctica els alumnes treballaran un text científic que conté un exercici de modelització d'un fenomen social. Els alumnes hauran de lliurar un treball en el qual evidenciïn haver comprès el model, els seus components, la seva construcció, la seva lògica interna, les seves implicacions, etc.
Extensió aproximada: 4-5 pàgines.
20
Pràctica 3 Pràctica 3 (Tema 3). En aquesta pràctica els alumnes treballaran text científic que conté un disseny experimental i els seus resultats. Els alumnes hauran de lliurar un treball en el qual evidenciïn haver comprès el disseny experimental, les hipòtesis que es testen, les maneres en què s'han analitzat les dades i les conclusions que s'han obtingut. Extensió aproximada: 4-5 pàgines. 20
Pràctica 4 Pràctica 4 (Tema 4). En aquesta pràctica els alumnes treballaran un text científic que descriu un model computacional (una simulació social) i els seus resultats. Els alumnes hauran de lliurar un treball en el qual evidenciïn haver comprès el model computacional, les hipòtesis que es testen, les maneres en què s'han analitzat les dades i les conclusions que s'han obtingut. Extensió aproximada: 4-5 pàgines. 10

Qualificació

La Valoració del Sistema d'Avaluació Contínua es realitzarà com segueix:
- Pràctica 1: 10% de la nota final.
- Pràctica 2: 20% de la nota final.
- Pràctica 3: 20% de la nota final.
- Pràctica 4: 10% de la nota final.
- Treball final: 40% de la nota final.

Els alumnes trobaran en Moodle un document-guia per a la realització de cadascun dels treballs. Aquest document també especifica els criteris emprats per a l'avaluació de cadascun d'ells.

Els alumnes podran decidir si prefereixen realitzar les pràctiques en parella o en grups de 3.

Al llarg del curs, els grups poden crear-se, dissoldre's, refondre's, etc. amb total llibertat, i sense necessitat d'informar al professor. En cada treball lliurat, la nota serà per aquells el nom dels quals figuri en la portada.

Totes les pràctiques i el treball de finalització de curs tenen una data i hora de lliurament (via Moodle) que ha de respectar-se. No serà possible lliurar un treball fora de termini. No lliurar el treball en la data indicada implica també perdre la possibilitat de recuperar-ho. Les pràctiques suspeses poden tractar de recuperar-se en una sola ocasió, amb data límit de lliurament l'últim dia de classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a obtindrà la qualificació de “No presentat” sempre que compleixi almenys una de les següents condicions:
a) No haver presentat el treball de fi de curs.
b) No haver presentat 2 o més de les pràctiques.

Assignatures recomanades

 • Introducció a la ciència política
 • Introducció a la sociologia
 • Introducció a l'estadística i metodologia de la investigació social
 • Metodologia de la investigació social