Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
La UE i la seva acció exterior. La subjectivitat internacional de la UE. L'evolució de les competències externes. El marc institucional de l'acció exterior de la UE. Els acords externs. La política exterior i de seguretat comuna (PESC) i la política comuna de seguretat i defensa (PCSD). La política comercial. I algunes de les polítiques de la UE amb projecció exterior, com la relativa al Medi Ambient. Altres vessants
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EVA RIVERA BRUGUES
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG6. Utilitzar correctament una llengua estrangera
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE6. Identificar i valorar els aspectes essencials de la política internacional
 • CE7. Descriure i analitzar l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE19. Conèixer la política internacional
 • CE20. Comprendre l'estructura i el funcionament de la Unió Europea

Continguts

1. Lliçó 1: Introducció. Característiques de les relacions exteriors de la UE Lliçó 2: Personalitat jurídica de la UE. Competències exteriors de la UE. Lliçó 3: Celebració dels acords internacionals

2. Lliçó 4: La Política Comercial Comú (PCC)

3. Lliçó 5: Política Mediambiental de la UE

4. Lliçó 6: La política exterior i de seguretat comuna i el servei europeu d'acció exterior. Lliçó 7: Política Comuna de Seguretat i Defensa (PCSD)

5. LLicó 8. Altres polítiques exteriors de la UE

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 10,00 0 12,00
Debat 2,00 10,00 0 12,00
Elaboració individual de treballs 2,00 10,00 0 12,00
Prova d'avaluació 2,00 38,00 0 40,00
Total 8,00 68,00 0 76

Bibliografia

 • Carmen Martínez Capdevila (2011). La adecuación del Servicio Europeo de Acción Exterior a los retos globales de la. Revista General de Derecho Europeo, (24),
 • Acosta Sánchez, Miguel Ángel (2008 ). La Política europea de seguridad y defensa y la gestió de crisis internacionales : las operaciones Petersberg . Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Mangas Martín, Araceli (2012 ). Instituciones y derecho de la Unión Europea (7a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Tratado de Derecho y Políticas de la Unióm Europea (2017) (1ª ). ARANZADI.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Acivitat avaluativa nº 1: “Acords internacionals”
Instruccions: després de la lectura dels documents proposats, cada alumne farà un treball individual on s’analitzi de un acord internacional.
La qualificació final obtinguda en aquest exercici representa un 25% de la nota final de l’assignatura.
No Recuperable.
Es valora l'aplicació pràctica dels coneixements explicats a classe i la capacitat d'investigació i desenvolupament del treball assignat.
25 No
Activitat nº 3: Prova teòrica sobre els coneixements adquirits Recuperable.
Es valorarà l'adeqüació de les respostes i els arguments i raonaments emprats.
50 No
Activitat evaluativa nº 2: "Perspectives i desafiaments actuals del futur de la UE" (un tema d'actualitat).
Instruccions: Després de la lectura dels documents proposats, en petits grups de 3-4 alumnes o individualment (a definir), es farà un treball on s’analitzi les perspectives i desafiaments actuals del futur de la UE. Es farà un debat a classe que permetrà fer un intercanvi d'arguments amb els altres alumnes i a més, es lliurarà el treball final per escrit.
La qualificació final obtinguda en aquest exercici representa un 25% de la nota final de l’assignatura.
No Recuperable.
Es valora l'aplicació pràctica dels coneixements explicats a classe i la capacitat d'investigació i desenvolupament dels raonaments o arguments sobre el tema a debatre.
25 No

Qualificació

Criteris d'avaluació:

Les activitats nº 1 i nº 2 (treballs d'avaluació continuada) no són recuperables. Es valora l'aplicació pràctica dels coneixements treballats durant el curs i la capacitat d'investigació i desenvolupament dels treballs.
En el debat es valora la capacitat d'anàlisi i de síntesi, així com l'elaboració i presentació argumentada d'idees.
En el treball individual es valora l'estructura i la coherència en el tractament del tema assignat.
És obligatori realitzar cadascuna d'aquestes activitats (total 50%, 25% cada activitat)

L'activitat 3 és recuperable. Cal obtenir un mínim d'un 4 per fer mitja amb les altres notes. Si no es supera, cal fer la recuperació de l'examen teòric el dia de l'examen oficial de juny.
Es valorarà l'adeqüació de les respostes, els arguments i raonaments emprats i els coneixements adquirits (50%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat aquell alumne que no accedeixi a l'aula en la que es desenvolupi una activitat. L'alumne que entregui una prova en blanc es considerarà presentat.
Els no presentats poden presentar-se en la data oficial de recuperació a les activitats assenyalades com a recuperables.

Avaluació única:
-

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
Per tal que la prova teòrica i els 2 treballs d'avaluació continuada puguin èsser tinguts en compte a fi de calcular la nota mitjana, s'ha d'obtenir una qualificació mínima de 4.0 a l'examen teòric.

Tutoria

Tutoria: Cada dijous de 19h a 20h.

Estic a la vostra disposició a través del foro de dubtes sobre l'assignatura, si es tracte d'una consulta que pot interessar als demés alumnes, o a través del correu electrònic a eva.rivera@udg.cat, per a les qüestions més personals.

Observacions

La bibliografia recomanada es penjarà en el moodle

Modificació del disseny

Modificació de l'avaluació:
Acivitat avaluativa nº 1: “Acords internacionals”
Instruccions: després de la lectura dels documents proposats, cada alumne farà un treball individual on s’analitzi de un acord internacional.
La qualificació final obtinguda en aquest exercici representa un 25% de la nota final de l’assignatura.


Activitat evaluativa nº 2: "Perspectives i desafiaments actuals del futur de la UE"
Instruccions: Després de la lectura dels documents proposats, cada alumne farà un treball individual on s’analitzi els principals arguments sobre les perspectives i desafiaments actuals del futur de la UE. Es lliurarà el treball final per escrit.
La qualificació final obtinguda en aquest exercici representa un 25% de la nota final de l’assignatura.


Activitat evaluativa nº 3: Examen final
Instruccions: Respondre 1 pregunta de raonament o reflexió i un comentari de text.
Durada 3 hores (dia de l'examen oficial).
La qualificació final obtinguda en aquest exercici representa un 50 % de la nota final de l’assignatura.

Criteris d'avaluació:
Les activitats nº 1 i nº 2 no són recuperables. Es valora l'aplicació pràctica dels coneixements treballats durant el curs i la capacitat d'investigació i desenvolupament del treball. És obligatori realitzar cadascuna d'aquestes activitats. (50%)

L'activitat 3 és recuperable. Es valorarà l'adeqüació de les respostes i els arguments i raonaments emprats (50%). Cal obtenir un mínim d'un 5 per fer mitja amb les altres notes. Si no es supera, cal fer la recuperació de l'examen teòric el dia de l'examen oficial de juny.

Tutoria i comunicació:
Tutoria: Cada dijous de 19h a 20h.

Estic a la vostra disposició a través del foro de dubtes sobre l'assignatura, si es tracte d'una consulta que pot interessar als demés alumnes, o a través del correu electrònic a eva.rivera@udg.cat, per a les qüestions més personals.