Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Bioètica, normatives i legislació. Bioseguretat i riscs. Comunicació i impacte social.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BB

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LIDIA FELIU SOLEY
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LIDIA FELIU SOLEY
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
  • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
  • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
  • Adquirir capacitat crítica sobre aspectes ètics , legals i socials relacionats amb el disseny , producció i comercialització de productes biotecnològics

Continguts

1. Bioètica i impacte social de la biotecnologia. Instruments legals.

2. Medicaments biotecnològics: avaluació preclínica, seguretat farmacològica i assajos clínics. Legislació i normativa.

3. Experimentació amb animals: legislació.

4. Investigació biomèdica, tècniques de reproducció humana assistida i biobancs: impacte social i legislació.

5. Patents de productes biotecnològics: impacte social i legislació.

6. Registres de productes biotecnològics: legislació.

7. Organismes modificats genèticament: legislació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 9,50 0 14,50
Cerca i anàlisi d'informació 0 5,00 0 5,00
Debat 3,00 4,50 0 7,50
Exposició dels estudiants 5,00 9,50 0 14,50
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió expositiva 4,00 8,00 0 12,00
Sessió participativa 5,00 8,50 0 13,50
Treball en equip 1,00 5,00 0 6,00
Total 25,00 50,00 0 75

Bibliografia

  • M. K. Sateesh (2008). Bioethics and biosafety. I. K. International Pvl Ltd. Catàleg
  • Francioni, Francesco Scovazzi, Tullio (2006 ). Biotechnology and international law. Portland, OR: Hart. Recuperat 04-07-2011, a http://www.myilibrary.com?id=81407 Catàleg
  • Hedges, Richard (cop. 1999 ). Bioethics, health care, and the law : a dictionary . Santa Barbara, CA [etc.]: ABC-CLIO. Catàleg
  • Grubb, Philip W (2004 ). Patents for chemicals, pharmaceuticals and biotechnology : fundamentals of global law, practice and strategy (4th ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Presentacions orals de la normativa. Activitat no recuperable. Els estudiants presentaran oralment i en grup la normativa o part de la normativa d’un dels temes tractats a l’assignatura.

Es valorarà el coneixement del tema, la presentació i l'expressió oral.
20 No
Anàlisi/ estudi de casos. Activitat no recuperable. Cada grup d’estudiants estudiarà un cas relacionat amb un dels temes tractats a l’assignatura. S'inclouran casos en els que s'analitzarà la perspectiva de gènere. Els casos es presentaran oralment i es debatran en les classes participatives.

Es valorarà l'expressió oral, el coneixement del tema i la capacitat d'argumentació.
25 No
Treball en equip (Competència 3 del PAC). Activitat no recuperable. Els estudiants avaluaran el treball en equip. La nota obtinguda correspon a la nota de la competència 3 del PAC (3r curs de Biotecnologia). 5 No
Examen final. Activitat recuperable.
Constarà de qüestions de tot el temari.

Es valorarà la capacitat d'aplicar els continguts de l'assignatura i relacionar-los.
50

Qualificació

Qualificació de l'assignatura:
La nota global de l'assignatura correspondrà a la nota de la presentació oral de la normativa (20%), de l'anàlisi/estudi de casos (25%), del treball en equip (5%) i de l'examen final (50%).

La no realització de qualsevol de les activitats d'avaluació suposarà un zero a la nota a ponderar corresponent.

L'assignatura es qualificarà com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació o bé només s'hagi realitzat una activitat no recuperable (veure els "Criteris específics de la nota No presentat").


Nota per aprovar l'assignatura:
Per aprovar l'assignatura cal que la nota obtinguda de l'examen final sigui igual o superior a 4.0 (sobre 10).
La nota de les activitats no recuperables no es tindrà en compte si la nota de l'examen final és inferior a 4.0.

Per superar l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.


Activitats recuperables:
Només l'examen final és recuperable. Accedir a la recuperació implica renunciar a la nota atorgada prèviament a la part recuperable. Per aprovar l'assignatura cal que la nota obtinguda de l'examen de recuperació sigui igual o superior a 4.0. Els estudiants que es presentin a l'examen de recuperació per a pujar nota cal que ho notifiquin a la professora amb 1 setmana d'antelació al dia de l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assignatura es qualificarà com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació o bé només s'hagi realitzat una activitat no recuperable.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en la realització d'un examen.
Constarà de qüestions de tot el temari.
Es realitzarà el mateix dia que l'examen final i també serà recuperable.
L'examen de recuperació de l'avaluació única es programarà pel mateix dia que el de recuperació de l'examen final.

Es valorarà la capacitat d'aplicar els continguts de l'assignatura i relacionar-los.

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar l'assignatura cal que la nota obtinguda de l'examen final sigui igual o superior a 4.0 (sobre 10).

Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els estudiants podran sol·licitar tutories:
- La petició s'haurà de realitzar a través del correu electrònic.
- Les tutories podran realitzar-se en hores convingudes presencialment o a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat seran:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.

Observacions

Les activitats presentació oral de la normativa i anàlis/estudi de casos es realitzaran en grup. En començar l'assignatura, els alumnes s'organitzaran en grups formals de 3-5 persones per a la realització d'aquestes activitats.

Aquesta assignatura està integrada dins del Programa d’Innovació Docent de la Xarxa d’Avaluació de la Universitat de Girona.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
1. Escenari semipresencial.

1.1. Classes expositives.

- Material: Power Point de la professora.
- Desenvolupament: es presentaran els fonaments de l'assignatura i dels instruments legals del tema 1.

APP: 1 h; APV: 1 h; SP: 2 h.


1.2. Classes participatives.

- Material: Power Points elaborats pels grups d'estudiants sobre els anàlisis/estudis de casos.
- Desenvolupament: Es realitzaran 3 sessions virtuals per a què els estudiants que hagin presentat la normativa plantegin preguntes als grups que hagin presentat els corresponents casos. També hi podran intervenir la resta d'estudiants del grup classe.

APV: 3 h; SP: 9 h.


1.3. Debat.

- Material: Power Points i guions elaborats pels grups d'estudiants sobre les normatives.
- Desenvolupament: Es realitzaran 3 sessions per a què tant la professora com els estudiants del grup classe plantegin preguntes/dubtes als grups que hagin presentat les normatives.

APP: 1 h; APV: 2 h; SP: 9 h.


1.4. Cerca d'informació.
Es desenvoluparà de la mateixa manera que es realitzaria si l'assignatura fos 100% presencial.

SP: 5 h.


1.5. Treball en equip.
Tota l'activitat es desenvoluparà no presencialment.

SP: 4 h.2. Escenari tancament UdG.

Se seguirà la mateixa planificació de l'escenari semipresencial, substituint les sessions presencials per sessions per videoconferència.


3. Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Podran seguir en streaming les classes presencials de la resta del grup. A més, s'oferirà la possibilitat de realitzar videoconferències individuals per a resoldre dubtes.

Modificació de l'avaluació:
1. Escenari semipresencial.

Presentacions orals de la normativa.
- Material: normativa internacional o espanyola, i Power Points i guions elaborats pels grup d'estudiants.
- Desenvolupament:
1) Cada grup d'estudiants elaborarà el Power Point i el guió d'una normativa.
2) Les normatives es presentaran en sessions presencials.

APP: 5 h; SP: 13 h.


Anàlisi/estudi de casos.
- Material: Casos proporcionats per la professora i Power Points elaborats pels grups d'estudiants.
- Desenvolupament:
1) Cada grup d'estudiants elaborarà el Power Point sobre un cas i la seva relació amb la normativa.
2) Els anàlisis/estudis de casos es presentaran en sessions presencials.

APP: 5 h; SP: 13 h.


Examen final.
Es desenvoluparà de la mateixa manera que es realitzaria si l'assignatura fos 100% presencial.

APP: 2 h.


Es mantindrà el percentatge de la nota de les diferents activitats en la qualificació final de l’assignatura, els criteris de qualificació i el criteri específic de la nota "No presentat".


Avaluació única.
Es mantindran les condicions de l'avaluació única de l'escenari 100% presencial.


2. Escenari tancament UdG.

Les presentacions orals de la normativa, l'anàlisi/estudi de casos i l'examen final passaran a ser no presencials.
Es mantindran les condicions de l'avaluació única de l'escenari 100% presencial.


3. Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

1) Estudiants que durant el confinament no puguin realitzar cap activitat per motius de salut:
Pel que fa a les presentacions de la normativa i els anàlisis/estudis de casos, només es tindran en compte aquelles activitats que hagin realitzat abans del confinament i que puguin realitzar després del confinament. La nota d'aquestes activitats se sumarà a la nota de l'examen final.
Pel que fa a l'examen final, es donarà la possibilitat de realitzar-lo un cop recuperat de salut.

2) Estudiants que durant el confinament puguin realitzar les activitats d'avaluació:
Se'ls hi donarà l'oportunitat de fer-les online a la mateixa hora que les realitzen els altres estudiants presencialment.

Tutoria i comunicació:
1. Escenari semipresencial.

Tutories:
- Se sol·licitaran a través del correu electrònic.
- Podran realitzar-se en hores convingudes presencialment o a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.


Vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.2. Escenari tancament UdG.

Tutories:
- Se sol·licitaran a través del correu electrònic.
- Podran realitzar-se en hores convingudes a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.


Vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.3. Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Les tutories, i les vies de comunicació i interacció seran les mateixes descrites en l'escenari 2 de tancament de la UdG.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.