Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana dels segles XIII i XIV
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Sadurní Martí Castellà
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE49- Dominar la llengua catalana en els seus usos orals i escrits a través d'exposicions orals, treballs acadèmics i exàmens
 • CE51- Conèixer a fons la tradició literària, gramatical i lingüística de la llengua catalana per poder aplicar-la en l'ensenyament o en el món del treball o de la comunicació
 • CE52- Argumentar amb rigor i amb sentit crític sobre temes i problemes relacionats amb la llengua i la literatura catalanes
 • CE53- Gestionar, organitzar i analitzar amb sentit crític la informació en tots els àmbits
 • CE55- Saber analitzar i comentar textos tant des del punt de vista literari com del lingüístic a partir dels mètodes científics de les diverses escoles i de l'ús de les eines i bases de dades informàtiques

Continguts

1. Qüestions preliminars

          1.1. Literatura catalana medieval: tres paraules, tres problemes

          1.2. Quan comença la "literatura" catalana? Poesia i prosa dels orígens

2. Els trobadors i la tradició lírica i narrativa catalana abans de 1400

          2.1. Cronologia, ambient social, temes, gèneres, poetes més importants.

          2.2. La poesia abans del regnat de Joan I: Ramon de Cornet, Joan de Castellnou, els poemes de Castelló d’Empúries, el Cançoneret de Ripoll, els germans Pere i Jaume Marc

          2.3. El Consistori de Tolosa i la poesia de certamen a Catalunya. Les preceptives literàries i les Leys d’Amors.

          2.4. La poesia narrativa: connexió trobadoresca i altres desenvolupaments

3. Les cròniques: escriptura, ideologia i història

          3.1. Nocions de conjunt de la historiografia medieval catalana

          3.2. El "Llibre dels feits" de Jaume I: crònica personal i messianisme

          3.3. La crònica de Bernat Desclot: propaganda i història

          3.4. La crònica de Ramon Muntaner: viure i veure

          3.5. Pere III i la seva "història"

4. Ramon Llull i Arnau de Vilanova: literatura religiosa i científica del segle XIII

          4.1. El cas Llull: l'Art, la biografia i el conjunt de l'obra

          4.2. Ramon Llull contra la tradició trobadoresca: la literatura al servei de la primera intenció

          4.3. Evolució de la producció literària lul·liana

          4.4. Continguts teològics, morals i científics de la prosa catalana de Llull

          4.5. Arnau de Vilanova: metge i polemista religiós

5. Escriptors mendicants del tombant del segle XIV al XV

          5.1. Francesc Eiximenis i la teologia per a laics. El projecte del "Crestià" i les monografies didàctiques

          5.2. Sant Vicent Ferrer. Biografia intel·lectual i política. Els sermons en el marc de la predicació popular: estructura i recursos literaris.

          5.3. Antoni Canals i els traducctors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 3,00 22,00 0 25,00
Lectura / comentari de textos 6,00 44,00 0 50,00
Prova d'avaluació 4,00 31,00 0 35,00
Tutories de grup 6,00 0 0 6,00
Total 19,00 97,00 0 116

Bibliografia

 • Badia, Lola (1992). Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Broch, Àlex, 1947- (2013- ). Història de la literatura catalana . Barcelona: Enciclopèdia Catalana :Barcino :Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Bonner, Anthony, Badia, Lola (1988). Ramón Llull : vida, pensament i obra literària. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Broch, Àlex, 1947- (2013- ). Història de la literatura catalana . Barcelona: Enciclopèdia Catalana :Barcino :Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Cabré, Miriam (2011). Cerverí de Girona:. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Catàleg
 • Cerverí,|cde Girona (1947 ). Obras completas del trovador Cerverí de Girona . Barcelona: Instituto Español de Estudios Mediterráneos. Catàleg
 • Desclot, Bernat (1949-1951 ). Crònica . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Desclot, Bernat, Cortadellas, Anna (1991). Crònica. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Desclot, Bernat (2010 ). Llibre del rei En Pere . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Eiximenis, Francesc (2005). Llibres, mestres i sermons : antologia de textos. Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Eiximenis, Francesc (2003). Àngels e demonis. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Ferrer, Vicent, Sant, Renedo i Puig, Xavier, Cabré Ollé, Lluís (1993). Sermons. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Hauf, Albert G. (1990). D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena : aportació a l'estudide la nostra cultura medieval. [València] [etc.]: Institut de Filologia Valenciana [etc.]. Catàleg
 • Història de la literatura catalana (1984-1988) (4a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Guillem,|cde Berguedà (1996 ). Les Poesies del trobador Guillem de Berguedà . Barcelona: Edicions dels Quaderns Crema. Catàleg
 • Guillem,|cde Cabestany (1924 ). Les Chansons de Guilhem de Cabestanh . Paris: Champion. Catàleg
 • Jaume, I, Rei de Catalunya-Aragó (1991). Llibre dels fets del Rei en Jaume. Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Jaume|bI,|cRei de Catalunya-Aragó (1991 ). Llibre dels fets . Barcelona: Teide. Catàleg
 • Jaume|bI,|cRei de Catalunya-Aragó (1926-1962 ). Crònica . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Jaume I (2008). Llibre dels fets. Mallorca: Moll. Catàleg
 • Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere III el Cerimoniós (2009). Les Quatre grans cròniques (Cingolani, Stefano M). Barcelona: Edicions 62.
 • Llinarès, Armand (1987 ). Ramon Llull (2a ed.). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Llull, Ramon (1989 ). Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316) . Mallorca: Moll. Catàleg
 • Llull, Ramon (1931-1934 ). Llibre de meravelles . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Llull, Ramon (1991 ). Llibre de meravelles . Barcelona: Teide. Catàleg
 • Llull, Ramon (1935-1954 ). Libre de Evast e Blanquerna . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Llull, Ramon (2009). Romanç d'Evast e Blaquerna (Albert Soler). Palma: Patronat Ramon Llull. Catàleg
 • Muntaner, Ramon, 1265-1336, Cabré, Coia (1992). Crònica. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Riquer, Martí de (1975 ). Los Trovadores : historia literaria y textos . Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Rubió i Balaguer, Jordi (1984-1986). Història de la literatura catalana. [Barcelona]: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [etc.]. Catàleg
 • Soldevila, Ferran, Jaume, I, Rei de Catalunya-Aragó, Desclot, Bernat, Muntaner, Ramon, 1265-1336, Pere, III, Rei de Catalunya-Aragó (1971). Les Quatre grans cròniques : Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere III. Barcelona: Selecta. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Comentari d'una poesia del segle XIV Es valoràrà tant la capacitat d'anàlisi dels textos seleccionats com el bon nivell de la redacció. 15 No
Comentari d'un fragment d'una crònica Es valorarà tant la capacitat d'anàlisi dels textos seleccionats com el bon nivell de la redacció. 15 No
Comentari d'un autor mendicant Es valorarà tant la capacitat d'anàlisi dels textos seleccionats com el bon nivell de la redacció. 15 No
Examen Es valorarà la competència dels estudiants en la comprensió dels textos de lectura obligatòria i en el coneixement del context d'història cultural que els correspon. 35 No
Control de lectura Es verificarà que s'han fet les lectures obligatòries. Es valorarà tant els coneixements sobre les lectures com la manera d'expressar-los. 10 No
Tutories i participació a classe El professor valorarà l'assistència i la participació en les activitats de les classes i en les tutories 10 No

Qualificació

El 35% de la nota de l'assignatura depèn del resultat de l'examen, mentre que la nota dels comentaris representa un 45% de la nota global (15% cadascun). El control de lectura val un 10% i el 10% restant quedarà a criteri del professor i es basarà en la participació a classe i la presència a les tutories.

En els treballs i exàmens, cada error de normativa restarà 0,1 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat un estudiant que, o bé no s'ha presentat a l'examen, o bé no ha presentat els dos comentaris de text previstos.

Avaluació única:
Examen final

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A banda dels horaris de despatx establerts oficialment, es faran tutories quan els estudiants ho sol·licitin per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació relativa a l'assignatura es farà, bé presencialment, bé a través dels avisos de Moodle.

Observacions

Es recomana als estudiants que aprofitin les tutories tant a l'hora de fer els treballs com per resoldre qualsevol problema de comprensió dels textos a llegir.

El primer dia de classe es lliurarà una bibliografia completa i comentada, alternativa a la que es troba a la fitxa de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Literatura catalana: sàtira i paròdia
 • Literatura espanyola medieval
 • Literatura llatina
 • Literatura romànica medieval

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que les activitats s'hagin d'alterar, a banda dels materials que ja existien al Moodle de l'assignatura, es trametran guions de lectura addicionals per temes (continguts del programa) per tal que els estudiants es puguin preparar les sessions virtuals que s'haurien de realitzar d'acord amb un calendari aprovat ad hoc.

Modificació de l'avaluació:
En cas que les activitats s'hagin d'alterar, els criteris d'avaluació es modificaran només pel que fa a la realització de l'examen final, que es farà de manera virtual en dues parts. Una primera part, a) consistirà en un examen de 10 preguntes breus a contestar a través del Moodle en un temps limitat (30% nota); i una segon part b) es basarà en un comentari de text dirigit de forma virtual que s'haurà de lliurar a través del Moodle (30%).

La resta d'activitats avaluables ja previstes seguiria endavant, però s'haurien de lliurar de manera virtual a través de Moodle.

Es tindrà molt en compte el grau de participació (excepte en casos justificats) en les sessions virtuals, si fos el cas, al llarg del curs a l'hora d'establir la nota final.

Tutoria i comunicació:
En cas que les activitats s'hagin d'alterar, les tutories i la comunicació amb els estudiants es realitzaran per via digital.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.