Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Art Romà
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID VIVO CODINA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE40- Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diferents manifestacions artístiques i musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal i local
 • CE44- Adquirir i aplicar els coneixements bàsics de la iconografia

Continguts

1. Introducció al món romà

2. L'art romà. Còpia o reinterpretació de l'art grec?

3. Els orígens de l'art romà. Les influències etrusques

4. La casa romana i els orígens del retrat romà durant la república

5. L'Opus Caementicium i els orígens de l'arquitectura monumental romana

6. L'època d'August i la dinastia Juli-Claudia

7. Urbanisme i arquitectura romans. Pompeia i Ostia

8. La Pintura romana i la decoració de la casa

9. Les dinasties Flàvia, Antonina i Severa. L'evolució del retrat i la monumentalització de roma.

10. La crisi del s. III

11. El Dominat. La tetrarquia i Constantí

12. Els palaus imperials. De roma a Constantinoble

13. L'art Romà durant el Cristianisme, de Teodosi a Justinià

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 6,00 70,00 0 76,00
Sessió expositiva 30,00 0 0 30,00
Sortida de camp 24,00 0 0 24,00
Tutories de grup 10,00 0 10,00 20,00
Total 70,00 70,00 10,00 150

Bibliografia

 • Celani, Alessandro (1998 ). Opere d'arte greche nella Roma di Augusto . Napoli: Edizioni scientifiche italiane. Catàleg
 • Coarelli, Filippo (1992 ). Il Foro romano (2a ed.). Roma: Quasar. Catàleg
 • Elsner, Jas (1995 ). Art and the Roman viewer : the transformation of art fromthe Pagan world to Christianity . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Elsner, Jas (cop. 2007 ). Roman eyes : visuality & subjectivity in art & text . Princeton: Princeton University Press. Catàleg
 • Favro, Diane (1996 ). The Urban image of Augustan Rome . New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Garriguet, José Antonio (2001 ). La Imagen del poder imperial en Hispania : tipos estatuarios . Murcia: Tabularium. Catàleg
 • Hölscher, Tonio (1993 ). Il Linguaggio dell'arte romana : un sistema semantico . Torino: Einaudi. Catàleg
 • Kleiner, Diana E.E (cop. 1992 ). Roman sculpture . New Haven [etc.]: Yale University Press. Catàleg
 • MacCormack, Sabine (1995 ). Arte e cerimoniale nell'antichità . Torino: Einaudi. Catàleg
 • Conlin, Diane Atnally (1997 ). The Artists of the Ara Pacis : the process of hellenization in roman relief sculpture . Chapel Hill [etc.]: University of North Carolina. Catàleg
 • Sauron, Gilles (cop. 2000 ). L'Histoire végétalisée : ornement et politique à Rome . Paris: Picard. Catàleg
 • Rose, Charles Brian (1997 ). Dynastic commemoration and imperial portraiture in the Julio-Claudian period . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Torelli, Mario ([1995?] ). Typology & structure of Roman historical reliefs . Ann Arbor: University of Michigan Press. Catàleg
 • Zanker, Paul (cop. 1992 ). Augusto y el poder de las imágenes . Madrid: Alianza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'identificació d'imatges Recerca d'imatges i memorització visual de les obres de l'assignatura 40
Prova escrita sobre el contingut de l'assignatura Estudi del contingut de l'assignatura (síntesi i memorització) i realització de prova escrita. 60

Qualificació

Els mitjans d’avaluació són els següents:

A/ Visionat per al reconeixement de documents gràfics. Una prova una consistent en identificar 10 imatges d’obres vistes durant les classes (caldrà consignar el nom de l’obra, l’adscripció cultural i la datació de cada obra) . Es valorarà la capacitat de retentiva visual i de precisió històrica.

B/ Prova escrita expositiva: una sessió al final de curs. En aquesta prova, es valorarà la capacitat de retentiva, d'adquisició de coneixements, d'anàlisi, de síntesi, de raonament i argumentació (més enllà de la mera exposició) i de precisió i habilitat comunicativa (que inclouen l’articulació coherent del discurs) en l’expressió escrita. L’examen consistirà en l’elaboració d’un tema a desenvolupar per escrit a partir del material donat a classe i les lectures efectuades personalment.

Totes les proves són obligatòries per tal de poder superar l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT a l'alumne que no s'hagi avaluat de cap de les proves d'avaluació proposades

Avaluació única:
Qui ho demani oportunament podrà fer una prova final única sobre tot el material de l'assignatura. Aquesta serà doble, d'imatges i de text.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es feran presencialment en l'actual estat. També es poden fer per mitjà de correu electrònic o moodle

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Presencial, per mail o moodle

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de tornar als escenaris III i IV les classes es continuaran fent on-line en el mateix horari, ja siguin en directe o prèviament gravades

Modificació de l'avaluació:
En cas de retorn a l'escenari III i IV l'avaluació es farà mitjançant un treball

Tutoria i comunicació:
Les tutories i comunicacions seran via mail, moodle i excepcionalment per videoconferència