Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Balanç comparatiu de l'arqueologia a la Mediterrània i a Amèrica, amb especial atenció a les societats prehistòriques i les formes originals d'assentaments humans nòmades i sedentàries, i a l'anàlisi de les ciutats antigues. L'assignatura consta de tres parts: - Les societats paleolítiques de la península Ibèrica, des del paleolític inferior fins el final del paleolític superior. - La reconstrucció de la ciutat romana a partir de l'arqueologia. - Estudi de l'evolució de les societats urbanes a l'Amèrica Prehispànica.
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP CASAS GENOVER  / JULIA MAROTO GENOVER  / NURIA SALA VILA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE33- Comprendre les bases teòriques de la disciplina i d'altres ciències
 • CE35- Formular i exposar arguments historiogràfics (per escrit, oralment o mitjançant altres mitjans de comunicació) amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics
 • CE36- Identificar, localizar, discutir e interpretar críticamente las fuentes de la disciplina
 • CE38- Posseir un domini bàsic de les metodologies pròpies de les ciències històriques

Continguts

1. Arqueologia prehistòrica paleolítica de la península Ibèrica. 1. Quadre ambiental del plistocè ibèric. Cronologia, clima, paisatge, fauna. 2. El paleolític inferior: els primers pobladors. 3. El paleolític inferior: el tecnocomplex acheulià. 4. El paleolític mitjà. El paleolític mitjà antic. El paleolític mitjà clàssic. 5. La substitució del paleolític mitjà pel paleolític superior i dels neandertals pels humans moderns. 6. El paleolític superior: l'aurinyacià. 7. El paleolític superior: el gravetià. 8. El paleolític superior: el solutrià. 9. El paleolític superior: el magdalenià. 10. L'art paleolític.

2. La ciuitas romana. 1. Diversos tipus de ciuitates. 2. Material i tècniques constructives. 3. Principis generals d'urbanisme. 4. Muralles i fortificacions. 5. Els grans monuments urbans: el fòrum. porticats, basíliques i cúries. 6. Els edificis sagrats. 7. Mercats i botigues. Edificis artesanals. 8. Edificis residencials. 9. L'abastiment d'aigua. 10. Edificis d'esbarjo. 11. Monuments commemoratius. 12. El món dels morts. Rituals, espais funeraris i tombes.

3. L'Amèrica prehispànica. 1. Medi geogràfic i ocupació de l'espai pels pobles caçadors, pescadors, recol•lectors. 2. Assentaments i pobles del Neolític-Preceràmic americà. 3. Preclàssic a Mesoamèrica i Horizonte Temprano als Andes. 4. Clàssic a Mesomèrica i Desenvolupaments Regionals i Horizonte Medio als Andes. 5. Imperis Tenochca i Tawantinsuyo. 6. Amèrica aborigen 1492-1533.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 124,5 0 124,5
Lectura / comentari de textos 0 90 90
Prova d'avaluació 13 222,5 235,5
Total 137,5 312,5 450

Bibliografia

 • Adam, J. P. (1984). La construction romaine. Matériaux et téchniques. Paris: éditions Picard. Catàleg
 • Adams, Richard E. W (cop. 2000 ). Las Antiguas civilizaciones del nuevo mundo . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Ballart, Josep Petit i Mendizàbal, Maria Àngels, 1952- (2005 ). Tal como éramos : las sociedades prehistóricas de la península ibérica . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Canziani Amico, José (2012 ). Ciudad y territorio en los Andes : contribuciones a la historia del urbanismo prehispánico (2ª ed.). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Catàleg
 • Carbonell, Eudald (2005 ). Homínidos : las primeras ocupaciones de los continentes . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Ciudad, Andrés y Ponce, Mª Josefa (2001). Reconstruyendo la ciudad maya el urbanismo en las sociedades antiguas . Madrid: Sociedad Española de Estudios Mayas.
 • De los Reyes, Aurelio Gonzalbo Aizpuru, Pilar Rubial García, Antonio Staples, Anna Escalante, Pablo, 1963- (2004- ). Historia de la vida cotidiana en México . México, D.F.: Fondo de Cultura Económica :El Colegio de México. Catàleg
 • Dillehay, Tom D (cop. 2000 ). The Settlement of the Americas : a new prehistory . New York: Basic Books. Catàleg
 • Diversos autors (1958). Enciclopedia dell'Arte Antica Classica ed Orientale. Roma: Politecnica dello Stato. Catàleg
 • Eiroa, Jorge Juan (2010 ). Prehistoria del mundo . Barcelona: Sello. Catàleg
 • Ember, Melvin (cop. 2001 ). Encyclopedia of prehistory . New York [etc.]: Kluwer Academic :Plenum Publishers. Catàleg
 • Fash, W.L., López Luján, L. (2009). The art of urbanism: how Mesoamerican kingdoms represented themselves in archite. Harvard University Press.
 • Gamble, Clive (2001 ). Las Sociedades paleolíticas de Europa . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Garanger, José (2002 ). La Prehistoria en el mundo : nueva edición de La Prehistoria de André Leroi-Gourhan . Madrid: Akal. Catàleg
 • Ginouves, R. i Martin, R. (1985). Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine. I. Matériaux, téch. Atenes-Roma: CNRS. Catàleg
 • Gros, P. (1996). L'architecture romaine du bébut du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire. París: ëditions Picard. Catàleg
 • Haynes, Gary (2002 ). The Early settlement of North America : the Clovis Era . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • López García, Pilar (coord.) (2017). La Prehistoria en la Península Ibérica. Tres Cantos: Istmo. Catàleg
 • López Luján, Leonardo (1994-2000 ). Historia antigua de México (2ª ed.). Mexico, D.F: INAH :Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Antropológicas :Porrúa. Catàleg
 • Menéndez, Mario (cop. 1997 ). Diccionario de prehistoria . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Menéndez, Mario (coord.); Ayarzagüena, Mariano et. al. (2012). Prehistoria antigua de la Península Ibérica. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Moore, Jerry D. A Prehistory of South America : ancient cultural diversity on the least known continent . . Catàleg
 • Murra, John V (1989 ). La Organización económica del estado inca (5ª ed.). México: Siglo XXI. Catàleg
 • Pardo, Cecilia (ed.) (2011). Modelando el mundo. Imágenes de la arquitectura precolombina.. Lima: MALI. Catàleg
 • Sala, Robert, 1963- (2014 ). Los Cazadores recolectores del pleistoceno y del holoceno en Iberia y el Estrecho de Gibraltar: estado actual del conocimiento del registro arqueológico . Ibeas de Juarros: Fundación Atapuerca. Catàleg
 • Silverman, Helaine Isbell, William H. (cop. 2008 ). The Handbook of South American archaeology . New York, NY: Springer. Catàleg
 • Washburn, Wilcomb E. (1996-2000 ). The Cambridge history of the native peoples of the Americas . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació del tema 1 Grau d'assoliment de les competències vinculades 33
Prova d'avaluació del tema 2 Grau d'assoliment de les competències vinculades 45
Prova d'avaluació del tema 3 Grau d'assoliment de les competències vinculades 22

Qualificació

La qualificació combinarà exàmens, de parts de la matèria, amb treballs monogràfics.
La qualificació positiva global de l'assignatura d'Arqueologia exigeix que l'alumne:
- hagi realitzat totes i cascuna de les proves.
- tingui a cada una de les tres parts de l'assignatura una nota mínima de tres i mig (3,5).
Es valorarà l'assistència i participació de l'alumne a les classes teòriques i pràctiques.
La nota final serà el resultat de la mitjana percentual de les 3 notes parcials obtingudes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'alumne que no hagi participat de cap de les proves d'avaluació.

Observacions

La bibliografia és genèrica. Per cadascun dels temes desenvolupats es recomanarà bibliografia complementària.

Assignatures recomanades

 • Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia
 • Art antic I. Proper orient
 • Art antic II. Grècia i Roma
 • Art clàssic: escultura grecoromana
 • Art prehistòric
 • Conquesta i colonització d'Amèrica
 • Història antiga
 • Humans fòssils
 • Prehistòria
 • Prehistòria recent de la Península Ibèrica