Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Balanç comparatiu de l'arqueologia a la Mediterrània i a Amèrica, amb especial atenció a les societats prehistòriques i les formes originals d'assentaments humans nòmades i sedentàries, i a l'anàlisi de les ciutats antigues. L'assignatura consta de tres parts: - Les societats paleolítiques de la península Ibèrica, des del paleolític inferior fins el final del paleolític superior. - L'arqueologia del poblament a Europa - L'arqueologia del poblament a Amèrica
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Josep Burch i Rius  / Julia Maroto Genover  / David Francisco Riba Cano  / Nuria Sala Vila
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE33- Comprendre les bases teòriques de la disciplina i d'altres ciències
 • CE35- Formular i exposar arguments historiogràfics (per escrit, oralment o mitjançant altres mitjans de comunicació) amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics
 • CE36- Identificar, localizar, discutir e interpretar críticamente las fuentes de la disciplina
 • CE38- Posseir un domini bàsic de les metodologies pròpies de les ciències històriques

Continguts

1. Arqueologia prehistòrica paleolítica de la península Ibèrica. 1. Quadre ambiental del plistocè ibèric. Cronologia, clima, paisatge, fauna. 2. El paleolític inferior: els primers pobladors. 3. El paleolític inferior: el tecnocomplex acheulià. 4. El paleolític mitjà. El paleolític mitjà antic. El paleolític mitjà clàssic. 5. La substitució del paleolític mitjà pel paleolític superior i dels neandertals pels humans moderns. 6. El paleolític superior: l'aurinyacià. 7. El paleolític superior: el gravetià. 8. El paleolític superior: el solutrià. 9. El paleolític superior: el magdalenià. 10. L'art paleolític.

2. Arqueologia del poblament a Europa: 2.1. L’ocupació del territori a l’època ibèrica: materials i tècniques constructives, urbanisme, muralles i fortificacions, edificis sagrats, edificis residencials 2.2 El món de la mort a la cultura ibèrica. 2.3. La ciuitas romana: tipus de ciutat, materials i tècniques constructives, principis generals de l’urbanisme, muralles i fortificacions, infraestructures i edificis públics i privats. 2.4. El món dels morts. Rituals, espais funeraris i tombes. 2.5. La ciutat medieval: materials i tècniques constructives, urbanisme, muralles i fortificacions, la casa urbana. 2.6 Els castells medievals: tipologia, organització i estructura.

3. Arqueologia del poblament a Amèrica 1. Ocupació i interacció amb els ecosistemes americans per caçadors, pescadors, recol.lectors i l'adaptació neolítica. 2. Preclàssic a Mesoamèrica (Olmeques) i Horizonte Temprano als Andes(Chavín). 4. Clàssic a Mesomèrica (Maies, Teotihuacan, Monte Albán) i Desenvolupaments Regionals (Moche) i Horizonte Medio (Wari, Tihuanaco) als Andes. 5. Imperis Tenochca i Tawantinsuyo. 6. Amèrica aborigen entre 1492-1533.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 115,00 62,00 0 177,00
Elaboració individual de treballs 14,00 55,00 0 69,00
Lectura / comentari de textos 0 90,00 0 90,00
Prova d'avaluació 6,00 108,00 0 114,00
Total 135,00 315,00 0 450

Bibliografia

 • Adam, J. P. (1984). La construction romaine. Matériaux et téchniques. Paris: éditions Picard. Catàleg
 • Adams, Richard E. W (cop. 2000 ). Las Antiguas civilizaciones del nuevo mundo . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Aranegui Gascó, Carmen. (2012). Los Iberos ayer y hoy : arqueologías y culturas. Madrid: Marcial Pons Historia. Catàleg
 • Ballart, Josep Petit i Mendizàbal, Maria Àngels, 1952- (2005 ). Tal como éramos : las sociedades prehistóricas de la península ibérica . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Canziani Amico, José (2012 ). Ciudad y territorio en los Andes : contribuciones a la historia del urbanismo prehispánico (2ª ed.). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Catàleg
 • Carbonell, Eudald (2005 ). Homínidos : las primeras ocupaciones de los continentes . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Ciudad, Andrés y Ponce, Mª Josefa (2001). Reconstruyendo la ciudad maya el urbanismo en las sociedades antiguas . Madrid: Sociedad Española de Estudios Mayas.
 • Culinae : cocinas y espacios culinarios en Hispania (2021). Madrid: Ediciones Complutense. Catàleg
 • De los Reyes, Aurelio Gonzalbo Aizpuru, Pilar Rubial García, Antonio Staples, Anna Escalante, Pablo, 1963- (2004- ). Historia de la vida cotidiana en México . México, D.F.: Fondo de Cultura Económica :El Colegio de México. Catàleg
 • Dillehay, Tom D (cop. 2000 ). The Settlement of the Americas : a new prehistory . New York: Basic Books. Catàleg
 • Diversos autors (1958). Enciclopedia dell'Arte Antica Classica ed Orientale. Roma: Politecnica dello Stato. Catàleg
 • Eiroa, Jorge Juan (2010 ). Prehistoria del mundo . Barcelona: Sello. Catàleg
 • Ember, Melvin (cop. 2001 ). Encyclopedia of prehistory . New York [etc.]: Kluwer Academic :Plenum Publishers. Catàleg
 • Fullola, J.M., Nadal, J., Daura, J. i Oms, F.X. (2020). Introducción a la Prehistoria(nueva edición): la evolución de la cultura humana. Barcelona: UOC, Col·lecció Manuales nº672.
 • Gamble, Clive (2001 ). Las Sociedades paleolíticas de Europa . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Garanger, José (2002 ). La Prehistoria en el mundo : nueva edición de La Prehistoria de André Leroi-Gourhan . Madrid: Akal. Catàleg
 • Ginouves, R. i Martin, R. (1985). Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine. I. Matériaux, téch. Atenes-Roma: CNRS. Catàleg
 • Gros, P. (1996). L'architecture romaine du bébut du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire. París: ëditions Picard. Catàleg
 • Haynes, Gary (2002 ). The Early settlement of North America : the Clovis Era . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • López García, Pilar (coord.) (2017). La Prehistoria en la Península Ibérica. Tres Cantos: Istmo. Catàleg
 • López Luján, Leonardo (1994-2000 ). Historia antigua de México (2ª ed.). Mexico, D.F: INAH :Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Antropológicas :Porrúa. Catàleg
 • Menéndez, Mario (cop. 1997 ). Diccionario de prehistoria . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Menéndez, Mario (coord.); Ayarzagüena, Mariano et. al. (2012). Prehistoria antigua de la Península Ibérica. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Moore, Jerry D. A Prehistory of South America : ancient cultural diversity on the least known continent . . Catàleg
 • Murra, John V (1989 ). La Organización económica del estado inca (5ª ed.). México: Siglo XXI. Catàleg
 • Pardo, Cecilia (ed.) (2011). Modelando el mundo. Imágenes de la arquitectura precolombina.. Lima: MALI. Catàleg
 • Rodis : journal of medieval and postmedieval archaeology (2019. Girona: Documenta Universitaria. , a https://omnia.udg.edu/discovery/fulldisplay?docid=alma991003975789706713&context=L&vid=34CSUC_UDG:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,rodis&offset=0 Catàleg
 • The roman villa in the Mediterranean basin : late Republic to late antiquity (2018) (First published). Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Treinta años de arqueología medieval en España (2018). Oxford: Archaeopress Publishing. Catàleg
 • Sala, Robert, 1963- (2014 ). Los Cazadores recolectores del pleistoceno y del holoceno en Iberia y el Estrecho de Gibraltar: estado actual del conocimiento del registro arqueológico . Ibeas de Juarros: Fundación Atapuerca. Catàleg
 • Sanmartí, Joan. (2005). Els Ibers del Nord. Barcelona: Rafael Dalmau. Catàleg
 • Silverman, Helaine Isbell, William H. (cop. 2008 ). The Handbook of South American archaeology . New York, NY: Springer. Catàleg
 • Washburn, Wilcomb E. (1996-2000 ). The Cambridge history of the native peoples of the Americas . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats d'avaluació de la part 1 (arqueologia prehistòrica paleolítica de la península Ibèrica) Grau d'assoliment de les competències vinculades 33 No
Activitats d'avaluació dels tema 2.1 i 2.2 (arqueologia del poblament a Europa) Grau d'assoliment de les competències vinculades 18 No
Activitats d'avaluació dels tema 2.3 i 2.4 (arqueologia del poblament a Europa) Grau d'assoliment de les competències vinculades 18 No
Activitats d'avaluació dels tema 2.5 i 2.6 (arqueologia del poblament a Europa) Grau d'assoliment de les competències vinculades 14 No
Activitats d'avaluació de la part 3 (arqueologia del poblament a Amèrica) Grau d'assoliment de les competències vinculades 17 No

Qualificació

La qualificació combinarà exàmens de parts de la matèria amb treballs monogràfics.
Es valorarà l'assistència i participació de l'alumne a les classes teòriques i pràctiques.
La nota final serà el resultat de la mitjana percentual de les 3 notes parcials obtingudes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'alumne que no hagi participat de cap de les proves d'avaluació sense causa justificada.

Avaluació única:
Examen dels continguts del temari de l'assignatura a les dates fixades per la Facultat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Tutoria

La tutoria s'efectuarà, presencialment o virtual, en els dies i horaris establerts pel professorat de l'assignatura.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat s'efectuarà presencialment o virtual, segons s'escaigui, mitjançant els canals oficials de la Universitat de Girona.

Observacions

La bibliografia és genèrica. Per cadascun dels temes desenvolupats es recomanarà bibliografia complementària.

Assignatures recomanades

 • Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia
 • Art antic I. Proper orient
 • Art antic II. Grècia i Roma
 • Art clàssic: escultura grecoromana
 • Etnohistòria d'Amèrica
 • Història antiga
 • Humans fòssils
 • Prehistòria
 • Prehistòria recent de la Península Ibèrica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les classes presencials podran esdevenir oresencials o virtuals total o parcialment en funció de la normativa que reguli aquesta qüestió en cada moment.

Modificació de l'avaluació:
No es preveuen modificacions de l'avaluació excepte aquelles derivades de noves normatives sobre presencialitat o virtualitat que canviïn el plantejament inicial de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació podran efectuar-se totalment o parcial de manera presencial o virtual a partir de noves reglamentacions que puguin modificar el disseny original de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.