Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció al marc ambiental i cronològic de la prehistòria, així com també als aspectes socials, tècnics i econòmics de les comunitats prehistòriques i a les eines bàsiques per entendre llur evolució i distribució en el temps i l'espai. Tot plegat des dels primers hominins fins l'aparició de les civilitzacions antigues.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
FERRAN MILLAN ARNAU  / ISAAC RUFI CASALS  / JOAQUIM SOLER SUBILS
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (10%), Francès (5%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CE29- Descriure i explicar l'estructura diacrònica general del passat
 • CE30- Dominar les coordenades històriques espacials i temporals i els conceptes temàtics propis de les ciències històriques
 • CE31- Conèixer aspectes específics d'un o més períodes històrics amb les seves continuïtats i discontinuïtats
 • CE36- Identificar, localizar, discutir e interpretar críticamente las fuentes de la disciplina

Continguts

1. Concepte i història de la prehistòria a l'Europa contemporània. Altres concepcions sobre la prehistòria.

2. El marc climàtic i cronològic de la prehistòria. El quaternari.

3. L'origen dels humans i el seu lloc dins la natura. La recerca dels orígens. Els homínids. El gènere Homo i la seva expansió pel planeta.

4. Les comunitats caçadores i recol·lectores euroasiàtiques del plistocè: subsistència, organització social i evolució cultural

5. Les nocions indispensables sobre el paleolític d'Àfrica, Amèrica i Oceania.

6. Les comunitats caçadores i recol·lectores de l'holocè.

7. Els focus i els processos de neolitització. Les hipòtesis sobre els inicis de la domesticació i el sedentarisme.

8. Les primeres comunitats agricultores i ramaderes de l'Europa Occidental.

9. Europa des de l'emergència del fenomen megalític fins a l'edat del ferro.

10. Les nocions indispensables sobre la prehistòria recent d'Àfrica, Amèrica i Oceania.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 0 100 100
Sessió participativa 75 75 150
Sortida de camp 25 15 40
Tutories de grup 10 0 10
Total 110 190 300

Bibliografia

 • Arsuaga, Juan Luis, (1998 ). La Especie elegida : la larga marcha de la evolución humana (6ª ed.). Madrid: Temas de Hoy. Catàleg
 • Arsuaga, Juan Luis, (2003 ). El Collar del neandertal : a la recerca dels primers pensadors . Barcelona: Columna. Catàleg
 • Burenhult, Göran (1994 ). El Amanecer de la humanidad : los primeros humanos . Madrid [etc.]: Debate [etc.]. Catàleg
 • Burenhult, Göran (1994 ). Más allá de África : las primeras migraciones . Madrid [etc.]: Debate [etc.]. Catàleg
 • Burenhult, Göran (1994 ). De la piedra al bronce : cazadores, recolectores en Europa, África y Oriente medio . Madrid [etc.]: Debate [etc.]. Catàleg
 • Burenhult, Göran (1995 ). Pueblos de la Edad de Piedra : exploradores y agricultores de Asia, América y el Pacífico . Madrid [etc.]: Debate [etc.]. Catàleg
 • Cabrera Valdés, Victoria Muñoz Amilibia, Ana María (1996 ). Unidades didácticas de prehistoria . Madrid: UNED. Catàleg
 • Ember, Melvin (cop. 2001 ). Encyclopedia of prehistory . New York [etc.]: Kluwer Academic :Plenum Publishers. Catàleg
 • Fernández, Víctor M. (cop. 2007 ). Prehistoria : el largo camino de la humanidad . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Fontana, Josep (1991-1994 ). Historia universal Planeta . Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Garanger, José (2002 ). La Prehistoria en el mundo : nueva edición de La Prehistoria de André Leroi-Gourhan . Madrid: Akal. Catàleg
 • Guilaine, Jean (2002 ). El Camino de la guerra : la violencia en la prehistoria . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • López GHarcia P. coord. (2017). La prehistoria de la Península Ibérica. Tres Cantos (Madrid): Ed. Itsmo. Catàleg
 • Menéndez, Mario (cop. 1997 ). Diccionario de prehistoria . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Reichholf, Josef H. (2009). La invención de la agricultura. Por qué el hombre se hizo sedentario.. Barcelona: Ed. Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques, classes pràctiques i lectures I S'avaluarà la participació 2,5
Classes teòriques, classes pràctiques i lectures II S'avaluarà la participació 2,5
Classes teòriques, classes pràctiques i lectures III S'avaluarà la participació 2,5
Visites a museus, jaciments i excavacions S'avaluarà la participació en aquestes activitats 2,5
Proves d'avaluació Proves escrites 90

Qualificació

L'avaluació serà contínua durant el curs i consistirà en:

a) CONTINGUTS
Proves escrites al final de cada trimestre. Si l'alumne obté una puntuació mínima de 4 punts aquesta nota es tindrà en compte a l'hora de computar la nota final. En cas que en alguna d'elles obtingui una puntuació menor de 4, l'alumne haurà de d'efectuar una altra prova d'avaluació a final de curs per tal de demostrar que ha assolit aquells continguts. En aquestes proves escrites s'avaluaran especialment les competències CG2, CE29, CE30 i CE31.

b) ACTITUDS
Es valorarà en un 10% l'assistència i participació a classe i a les excursions per conèixer jaciments i museus prehistòrics.

C) PROCEDIMENTS
La comprensió lectora, l'efectivitat en la recerca d'informació i les habilitats comunicatives, entre d'altres, es valoraran principalment en els treballs per escrit que es realitzin durant el curs (competències CG1,CG2 i CE36).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat "No Presentat" l'estudiant que al final del curs no hagi efectuat com a mínim el 75% de les proves d'avaluació.

Observacions

Hi haurà lectures obligatòries durant el curs.

Seran molt útils uns bons coneixements de geografia física universal i nocions bàsiques de ciències naturals (geologia, biologia...).
També ho seran uns bons coneixements d'anglès i uns mínims de francès.

Les visites que es preveu fer són:
Museu de Talteüll i cauna de l'Aragó (Rosselló)
Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà i Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Pla de l'Estany)
Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona
Conjunts dolmènics de les Gavarres