Department of Private Law > Right to Work and Social Security > The area > Presentation
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Presentació

L’àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social està integrada al Departament de Dret Privat de la Universitat de Girona. Va iniciar les seves funcions l’any 1992, sota la responsabilitat del Dr. Eduardo Rojo Torrecilla, amb el suport del Dr. Ignasi Camós Victoria i del Dr. Ferran Camas Roda, que actualment n’és el cap.

L’àrea té per objecte l’estudi de les relacions laborals concertades entre empresaris i treballadors, així com les de caràcter col·lectiu entre sindicats i patronals. També assumeix l’ensenyament de la legislació processal en l’àmbit social, la matèria de Seguretat Social, el Dret Social Europeu i la regulació jurídica de la immigració laboral i l’estrangeria.

L’àrea imparteix docència en diversos graus i màsters. En relació als primers cal destacar la seva presencia en els estudis de la Facultat de dret, i pel que fa als màsters, la seva important implicació en el Màster de Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans.

Les línies de recerca que impulsa l’àrea en el marc dels estudis de doctorat de la UdG són principalment: l’accés a l’ocupació i la formació professional; la prevenció de riscos laborals; el treball de les persones d’edat avançada i la seva jubilació; la lliure prestació de serveis per part de les empreses en l’àmbit de la Unió Europea; i el règim laboral dels treballadors estrangers. 

De particular importància és la línia de recerca del grup de l'àrea de Dret del Treball en el tema dels moviments migratoris, ja que el cap de l'àrea, el Pr. Ferran Camas Roda, és també el Director de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.