About the UdG > Governance > Committees > Description
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

About the UdG

Comissió Electoral


L'organització, el control, la proclamació dels resultats i la resolució de les impugnacions de tots els processos electorals de la Universitat de Girona correspondrà a la Comissió Electoral.