Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat d'Educació i Psicologia

Innovació Docent

Projectes de la FEP

L’objectiu general del projecte és elaborar un marc de referència per facilitar l’aprenentatge, desenvolupament i avaluació de les competències transversals en els estudis de grau de la Facultat d’Educació i Psicologia.

Aquest objectiu ha de permetre disposar d’un marc de treball, contextualitzat i ajustat a cada grau, que defineixi valors, conceptes, estratègies, instruments i criteris que han de servir de referència per a planificar l’ensenyament, aprenentatge i avaluació de les competències transversals als graus de la FEP. Així mateix, el marc té caràcter obert en la mesura que pot concretar-se en formats i ritmes variats segons les característiques i dinàmiques de cada grau.

La idea subjacent se situa en la necessitat de centrar el procés d’aprenentatge d’aquestes competències transversals en l’estudiant, és a dir, en un plantejament que afavoreixi que el professorat exerceixi el guiatge i l’acompanyament d’un procés d’autoconsciència i autoregulació progressiva de l’aprenentatge d’aquestes competències per part de l’estudiant, d’acord amb el model d’aprenentatge que propugna l’EEES (Unió Europea, 2015).

Les universitats han de contribuir a la formació i el desenvolupament d’una ciutadania compromesa, tècnicament competent i professionalment ètica, i en l’actualitat és imprescindible que això es faci des d’una perspectiva de gènere. Per una formació universitària de qualitat la innovació docent és molt important i, com assenyala Bartual et al. (2018), hi ha dos motius fonamentals. El primer és que la innovació docent genera una dinàmica de millora permanent en les metodologies, estratègies i instruments docents utilitzats, que facilita l’assoliment de l’excel·lència en l’aprenentatge. El segon motiu és que reforça la pràctica reflexiva que té un paper rellevant en la formació del pensament crític i en els valors propis de la ciutadania responsable. En aquest context la perspectiva de gènere és indispensable.

L’objectiu general del projecte es focalitza en fer una diagnosi en profunditat sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis de grau i màsters de la Facultat, i identificar i establir estratègies adequades per una incorporació efectiva de la perspectiva de gènere.

 

Aquest projecte té per finalitat impulsar la metodologia d’ABR en diferents estudis de grau i màster de la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP),  amb l’objectiu de transformar i innovar els sistemes d’ensenyament-aprenentatge de la docència universitària, generar recursos i instruments per aplicar i avaluar reptes formatius, col·laborar amb d’altres agents educatius, incorporar aspectes de sostenibilitat, perspectiva de gènere i diversitat familiar en els reptes, difondre els seus resultats i estimular que s’incorpori en aquest grup altre professorat de la FEP.

Grup d'Innovació Docent Aprenentatge basat en reptes

Jornada ABR i Cocreació 23/11/2022

 

Canal Youtube del GID ABR

Cocreació i Aprenentatge Basat en Reptes (ABR) 

Co-creation&Challenge Based Learning (CBL) 

Cocreación y Aprendizaje Basado en Retos (ABR) 

 

El Grup d’Innovació Docent (GID) Narratives en Educació Social té com a objectiu incorporar la veu de les persones  que són usuàries del suport de les educadores i educadors socials en la formació dels futurs professionals. Orientar les accions socioeducatives posant al centre la persona, requereix escoltar les veus de les persones usuàries, les seves preocupacions, les dificultats que es troben, i el tipus de suport que desitgen. Entre les accions del GID destaquen la realització de l’optativa Expertesa i Transformació Social on 15 estudiants del Grau comparteixen assignatura amb 11 estudiants visitants (persones usuàries de serveis), un grup de treball amb professionals, un grup de treball amb persones usuàries de serveis, o l’elaboració de material escrit i audiovisual per a la formació que recull el testimoni tant de persones usuàries de serveis com de professionals.

Grup d'Innovació Docent Narratives en Educació Social 

Des de l’inici del pla pilot de mentoria) el curs 2015-2016 , i fins a l’actualitat, el Pla SiC (Pla de Suport i Cohesió entre iguals) ha assolit un nivell de maduració important, basat en un procés d’avaluació, reflexió i millora contínua i, per tant, la finalitat del projecte d’innovació és contribuir a assolir un major nivell d’excel·lència i eficàcia del projecte. El projecte pretén donar resposta a tres objectius: 1) Definir un sistema d’indicadors d’avaluació del pla de mentoria a través del mètode Delphi basant-nos en els valors del model del MAP de psicologia; 2) Elaborar materials audiovisuals i interactius pel pla de formació de l’alumnat mentor; i 3) Crear una plana web per visibilitzar i donar a conèixer els contingut del pla de mentoria del grau en psicologia.

Grup d'Innovació Docent Mentoria dels Estudis de Psicologia de la UdG

El projecte de disseny d’un model acadèmic de psicologia (MAP) pretén definir, desenvolupar i avaluar un model acadèmic propi dels estudis de grau en psicologia basat en cinc eixos d’innovació: (1) Facilitar el desenvolupament i la integració de competències personals i professionals; (2) Generar actius per a les persones i la comunitat; (3) Fer avançar el coneixement científic de la psicologia; (4) Acompanyar i donar suport a les persones; (5) Coordinar accions i optimitzar recursos. En el marc del Programa d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència es planteja l’objectiu d’elaborar materials audiovisuals i interactius per promoure el desenvolupament de les competències clau definides en el MAP (eix 1), així com materials de suport a l’alumnat i el professorat en matèria de salut i benestar i d’orientació socioprofessional (eix 4).

El GID “Coneixement del medi: aproximació interdisciplinària (CMAI)” es vincula al  Departament de Didàctiques Específiques i té com a objectiu general la millora de la formació inicial de mestres, mitjançant la coordinació entre diferents àrees, per incidir en la pràctica professional. Per això, treballem per: revisar, reordenar i prioritzar els continguts i les metodologies de cada una de les àrees de didàctica de les ciències experimentals i didàctica de les ciències socials; cercar punts de connexió entre les dues àrees de cares a crear propostes per treballar el “Coneixement del medi” a l’educació primària de forma interdisciplinària i sostenible; revisar la menció en Educació Científica i Ambiental amb la intenció de donar-li un enfocament E-STEM i cercar sinèrgies amb altres àrees del departament i entitats del territori.

El projecte d’innovació docent DICAV és una proposta conjunta d’aprenentatge entre 3 assignatures obligatòries de 6 crèdits cadascuna (Direcció i Gestió de Centres i Projectes Educatius; Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum; Avaluació de Centres, Programes i Professionals ) de tercer curs dels estudis de Pedagogia dirigida a que els alumnes realitzin un treball realista i pràctic en grup que consisteix en la creació d’un projecte socioeducatiu contextualitzat en la província de Girona on hi puguin reflectir de manera pràctica els aprenentatges realitzats en aquestes tres assignatures i en les que ja han cursat en cursos anteriors. Aquest projecte té com a objectiu principal donar visibilitat i transferibilitat als estudis de pedagogia de la UdG al context social i educatiu del territori gironí alhora que esdevé una oportunitat d’aprenentatge i avaluació conjunta tant per l’estudiantat com pel professorat.

El següent projecte pretén identificar, reflexionar, transformar i transferir l’autoconeixement col·lectiu d´estudiants, professorat i personal d’administració i serveis de la universitat, a partir de prendre consciència i ser actius i actives en eliminar les violències de gènere (VG) i masclistes.  L´objectiu es visibilitzar i analitzar situacions de violència, processos i efectes que es produeixen en les persones implicades. També esbrinar les claus per actuar sobre el marc o estructura social que permet la seva producció i reproducció, alhora que ajuda a prevenir i frenar les violències directes sobre la persona o persones. D’aquesta manera, també podem detectar situacions on s’infiltra la violència en forma d’estigmatització, patologització, naturalització, normalització. La metodologia de treball serà participativa i dins del marc d’algunes assignatures, treballs finals de grau, de màsters i tesis, així com altres activitats universitàries diverses, realitzades per equips d´estudiantat i professorat de sis estudis diferents: Dret-Criminologia, Psicologia, Treball Social, Comunicació Audiovisual, Infermeria i Estudis Socioculturals de Gènere de la Universitat de Girona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

El materials produïts son en format escrit, pòdcast i audiovisuals:

CATÀLEG DE MATERIALS https://drive.google.com/file/d/1ubIVm8k3MxtJX8ZnB_RdQKrK-2BS_iV9/view?usp=sharing

GUIA DEL PROJECTE https://drive.google.com/file/d/18aQpxYutv8EhKjZ1VQ0Mg2zthPpviavm/view?usp=sharing

Audiovisuals

FEMINISMO E INTERSECCIONALIDAD EN LA UNIVERSIDAD (2023)

https://drive.google.com/file/d/1slKmiV5BqtTT-Uvd8DnvPrLOHKYS0UL0/view?usp=sharing

MASCULINIDADES HEGEMÓNICAS EN LA UNIVERSIDAD (2023)

https://drive.google.com/file/d/1AAnXjksCnYP8m_pCALfJ_gDYUpleRa3P/view?usp=sharing

 

Projectes intercentres coordinats per la FEP

El projecte té com a finalitat contribuir a la millora de la competència del treball en equip en estudis de grau i màster de la UdG. Per això, s’ha desenvolupat una pàgina web anomenada AVATREQ que conté: a) una guia formativa adreçada al professorat per millorar la formació dels treball en equip dels estudiants, b) una infografia sobre elements clau per al treball en equip adreçada a l’alumnat, i c) qüestionaris d’autoavaluació i avaluació per companys del treball en equip (individuals i grupals), vinculats al moodle, i que incorporen un informe de retorn dels aspectes que l’alumnat ha de millorar. Així mateix, el projecte té com a objecti estudiar l’impacte de la formació del treball en equip en diferents graus de la UdG a partir d’un estudi longitudinal.

Presentació AVATREQ

El projecte Universitats 360. Ecosistemes educatius distribuïts i connectats d'aprenentatge promogut per la Facultat d’Educació i Psicologia, amb el suport i col·laboració de la Facultat de Medicina, la Facultat d’Infermeria, la Facultat de Dret i l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona té com a objectiu fonamental identificar, promoure i difondre experiències d’ensenyança-aprenentatge en educació superior que suposin una vinculació, extensió i col·laboració amb l’entorn més immediat. Es persegueix, així, fomentar processos de codisseny i codocència universitat-entorn, aprenentatge-servei, basat en projectes interdisciplinaris, en situacions pràctiques reals/reflexives, entre altres estratègies i actuacions que suposin l’establiment de vincles i col·laboracions entre diferents espais, temps i agents-actors socials, educatius i comunitaris.

El propòsit consisteix a afavorir experiències d’aprenentatge amb un major sentit i valor-impacte personal i social, superant així la desconnexió existent entre la institució universitària i l’entorn on s’insereix, al qual s’hi ha de comprometre i amb el qual ha de treballar conjuntament per a una vida, personal i comunitària, millor.

 

A continuació us anirem presentant 12 videocàpsules de les diferents experiències d’ensenyança-aprenentatge que s’han portat a terme en el marc del projecte “Universitats 360. Ecosistemes educatius distribuïts i connectats d’aprenentatge” finançat per la Universitat de Girona en el marc de la convocatòria competitiva del Programa d'Impuls per a la Innovació Docent i Millora de la Qualitat de la Docència. Model UdG21.

  1. Videocàpsula TFG 360 al Grau de Pedagogia
  2. Videocàpsula Pràcticums i treballs finals de Màstr 360 en Psicologia de l'Educació
  3. Videocàpsula Cocreació de continguts amb motiv-arche

 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.