Facultat de Ciències

ENQUESTES DE DOCÈNCIA

TENIU FINS AL 22 DE MAIG PER VALORAR LA DOCÈNCIA DE LES ASSIGNATURES D'AQUEST SEMESTRE

Estudis transversals

Facultat de Ciències

Facultat de Ciències

És un centre divers i dinàmic, on hi conflueixen i interactuen professors i investigadors d'un ampli ventall de disciplines científiques, amb l'objectiu d'oferir unes titulacions amb una docència de qualitat i amb la transversalitat que requereixen els estudis científics moderns.