Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat de Ciències

Estudiants de grau

Què entenem per pràctiques en empreses?

Informació

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Matí: De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h
Tarda: dimarts de 15:30 a 16:30h
Juny i setembre de 9:30 a 13:45h
Juliol de 9:30 a 13:15h
Agost, Nadal i Setmana Santa: TANCAT
CONSULTES
Tel. 972 41 95 75
practiques.fc@udg.edu

Com sol·licitar una plaça

A través de la plataforma web de pràctiques en empresa (consultar guia de l'estudiant).

Dates de presentació de la memòria de pràctiques en empresa

 • GRUP F
  La convocatòria d'avaluació és al febrer
  (data límit de presentació de memòria - 12 de gener de 2024).
 • GRUP J
  La convocatòria d'avaluació és al juny
  (data límit de presentació de la memòria - 14 de juny de 2024).
 • GRUP S
  La convocatòria d'avaluació és al setembre
  (data límit de presentació de la memòria - 3 de setembre de 2024).

Com presentar la memòria (abans de la data límit de presentació per cada convocatòria)

 • L'estudiant ha de penjar a la plataforma web de pràctiques en empresa la memòria abans de la data límit de presentació de la convocatòria matriculada i contestar l'enquesta de valoració.
 • L'estudiant ha de recordar al tutor de l'empresa i al tutor acadèmic de la UdG que han de fer la valoració de les pràctiques a través de la plataforma web de pràctiques en empresa .
 • Perquè el tutor acadèmic de la UdG pugui fer la valoració de les pràctiques cal que prèviament la memòria estigui penjada a la plataforma i que el tutor d'empresa hagi fet la seva valoració de les pràctiques a la plataforma. 

S’entén per pràctiques en empreses l’acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball i suposaran la superació com a requeriments per a obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent.

Les pràctiques han de servir per a:

 • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions.
 • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral.
 • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar els seus punts forts i febles.
 • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis.
 • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

En els estudis de graus impartits a la Facultat de Ciències de la UdG (Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Química) les pràctiques externes curriculars es matriculen dins l'assignatura optativa de 6 crèdits 'Pràctiques en empreses' i tindran una durada de 150h.

 • Els estudiants de grau que tinguin aprovats com a mínim el 50% dels crèdits de la titulació i estiguin matriculats de tercer o posteriors cursos. 
 • Els estudiants de doble grau que estiguin matriculats a 3r o posteriors cursos i que tinguin aprovats com a mínim el 43% de l’itinerari del Doble Grau. 

Cal estar matriculat/ada el curs vigent.
Només es poden fer unes pràctiques en empresa durant la titulació.

 • 1. Plaça pactada (preassignada) - L'estudiant contacta amb una empresa / institució /departament / universitat / centre de recerca
  • Pràctiques en empresa a Catalunya i Estat Espanyol.
  • Pràctiques en empresa internacionals (Possibilitat de fer Student Mobility for Traineeships ). L'empresa publica a la  plataforma web de pràctiques en empresa  la plaça pactada indicant l'estudiant amb qui l'ha pactat (cal indicar el DNI o número UdG de l'estudiant al final del formulari de l'oferta). Al cap d'uns dies l'oferta serà validada per la Vicedegana de Relacions amb l'Exterior i es prepararà el conveni de pràctiques per la seva signatura.
 • 2. Oferta de la facultat - L'estudiant s'acull a l'oferta de la facultat apuntant-se a les places publicades a la  plataforma web de pràctiques en empresa  prioritzant les seves preferències.

 • 3. Altres Ofertes - Propostes de pràctiques externes enviades a la facultat i ofertes de voluntariat internacional relacionades amb la temàtica del vostre grau.
  Una vegada pactada l'estada, l'estudiant ha de contactar amb els responsables de Pràctiques en Emrpesa de la Facultat de Ciències per tal que gestionin la publicació de l'oferta a la plataforma web de pràctiques en empresa  indicant les dades l'estudiant el DNI o codi UdG al final del formulari de l'oferta.
  Posteriorment l'oferta serà validada per la Vicedegana de Relacions amb l'Exterior i es prepararà el conveni de pràctiques per la seva signatura.

 1. L'empresa que vulgui acollir estudiants s'haurà de donar d'alta a la plataforma web de pràctiques en empreses
 2. La facultat avisarà a les empreses de les noves convocatòries per tal que puguin oferir places per a realitzar pràctiques.
 3. Les noves ofertes de places, prèvia verificació de la FC es publicaran en l'ÀREA D'ESTUDIANTS, on els estudiants podran consultar-les i apuntar-s'hi com a candidats.
 4. L'empresa valida per ordre de preferència els estudiants que vol que la facultat tingui en consideració per assignar les places.
 5. Si ja heu acordat les pràctiques amb un estudiant concret,  haureu de clicar la casella "És una oferta preassignada" i tot seguit introduir el DNI o núm. UdG de l’estudiant per tal que en quedi constància.

 1. Per a presentar una proposta només cal accedir a la següent adreça web: 
  https://apps.udg.edu/prem 
  Per accedir als serveis del web cal disposar d'un nom d'usuari i d'una clau d'accés. La primera vegada que s'hi accedeix cal donar-se d'alta complimentant un formulari electrònic.
 2. Una vegada us identifiqueu cal anar a la pestanya OFERTA DE PLACES i afegir una nova oferta. L'empresa/institució omple la informació de la seva proposta de places. Per a properes convocatòries es podrà optar per a renovar la plaça sense haver d'introduir novament la informació.
 3. El Vicedeganat de Relacions amb l'Exterior valida les propostes i es publica la llista definitiva de places.
 4. Els estudiants s'inscriuen com a candidats.
 5. L'empresa/institució selecciona els candidats.
 6. La Facultat valida els estudiants seleccionats per l'empresa/institució.

Una vegada assignades les pràctiques s’inicien els tràmits per a formalitzar el Conveni de Cooperació Educativa individual (conveni de pràctiques).

 1. S'inicien els tràmits per a formalitzar el Conveni de Cooperació Educativa:
  • L'estudiant es posa en contacte amb el tutor de l'empresa i el tutor acadèmic per a concretar els detalls de la plaça assignada. En cas de modificar alguna dada respecte a la informació publicada a la proposta (p. e. dates d'inici i finalització de l'estada), l'estudiant ho comunicarà per correu electrònic a practiques.fc@udg.edu 
  • La Facultat preparará el Conveni de Cooperació Educativa i l'enviarà a l'estudiant i l'empresa perquè el signin i el retornin signat per les dues parts. 
  • Es procedeix a la signatura i registre del conveni per part de la Facultat i cada part tindrà un exemplar del conveni signat per tothom. L'estudiant queda cobert per l'assegurança escolar sempre i quan tingui el conveni de pràctiques signat per tothom. L'àmbit de cobertura de l'assegurança escolar és només dins el territori nacional. En cas de realitzar l'estada a l'estranger caldrà posar-se en contacte amb la Secretaria acadèmica de la Facultat.
 2. L'estudiant es matricula de l'assignatura Pràctiques en Empresa en el moment de rebre el Conveni de Cooperació Educativa per signar.
 3. S'ha de tenir en compte que segons el grup de matrícula de l'assignatura varia la convocatòria de presentació de la memòria: 
  • GRUP F: la convocatòria d'avaluació és al febrer 
  • GRUP J: la convocatòria d'avaluació és al juny 
  • GRUP S: la convocatòria d'avaluació és al setembre
 4. S'inicien les estades a les empreses/institucions. Cal remarcar que per a poder realitzar les pràctiques PRÈVIAMENT s'ha d'haver signat el Conveni de Cooperació Educativa i s'ha d'estar matriculat de l'assignatura Pràctiques en Empresa del grau corresponent.
 5. En finalitzar l'estada el tutor d'empresa i el tutor acadèmic fan la valoració de l'estudiant a la plataforma de pràctiques en empreses.
 6. En finalitzar l'estada l'estudiant penja la memòria de les pràctiques realitzades a la plataforma de pràctiques en empreses.

Seran responsabilitats del tutor acadèmic

 • Dur a terme el seguiment de la pràctica i l'aprofitament per a l'estudiant i per a l'entitat.
 • Donar suport i assessorar l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques.
 • Avaluar i atorgar la qualificació que correspongui a la vista del desenvolupament de la pràctica i dels continguts de la memòria elaborada per l'estudiant. 
 • En finalitzar l'estada el tutor acadèmic ha de fer la valoració a través de la plataforma web de pràctiques en empresa.

QUÈ ENTENEM PER PRÀCTIQUES EN EMPRESES

S’entén per pràctiques en empreses l’acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball i suposaran la superació com a requeriments per a obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent.

Les pràctiques han de servir per a:

 • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions.
 • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral.
 • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar els seus punts forts i febles.
 • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis.
 • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

En els estudis de graus impartits a la Facultat de Ciències de la UdG (Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Química) les pràctiques externes curriculars es matriculen dins l’assignatura optativa de 6 crèdits “Pràctiques en empreses” i tindran una durada de 150h.

QUI LES POT REALITZAR?

 • Els estudiants de grau que tinguin aprovats com a mínim el 50% dels crèdits de la titulació i estiguin matriculats de tercer o posteriors cursos. 
 • Els estudiants de doble grau que estiguin matriculats a 3r o posteriors cursos i que tinguin aprovats com a mínim el 43% de l’itinerari del Doble Grau.

Cal estar matriculat/ada el curs vigent.

Només es poden fer unes pràctiques en empresa curriculars durant la titulació.

Opcions:

 • L'estudiant contacta amb una empresa/institució/departament/Universitat/Centre de Recerca
  • Pràctiques en empreses a Catalunya i Estat Espanyol
  • Pràctiques en empreses internacionals (Possibilitat de fer Student Mobility for Traineeships  ). L'empresa publica a la  plataforma web de pràctiques en empresa la plaça pactada (preassignada) indicant l'estudiant amb qui l'ha pactat (cal indicar el DNI o número UdG de l'estudiant al final del formulari de l'oferta). Al cap d'uns dies l'oferta serà validada per la Vicedegana de Relacions amb l'Exterior i es prepararà el conveni de pràctiques per la seva signatura. 
 • L'estudiant s'acull a l'oferta de la facultat apuntant-se a les places publicades a la plataforma web de pràctiques en empresa prioritzant les seves preferències.

QUÈ HA DE FER UNA EMPRESA/INSTITUCIÓ PER ACOLLIR ESTUDIANTS DE LA FC EN PRÀCTIQUES

 1. L'empresa/institució que vulgui acollir estudiants s'haurà de donar d'alta a la plataforma web de pràctiques en empresa  
 2. La facultat avisarà a les empreses de les noves convocatòries per tal que puguin oferir places per a realitzar pràctiques.
 3. Les noves ofertes de places, prèvia verificació de la FC es publicaran en l'ÀREA D'ESTUDIANTS, on els estudiants podran consultar-les i apuntar-s'hi com a candidats.
 4. L'empresa valida per ordre de preferència els estudiants que vol que la facultat tingui en consideració per assignar les places.
 5. Si ja heu acordat les pràctiques amb un estudiant concret,  haureu de clicar la casella "És una oferta preassignada" i tot seguit introduir el DNI o núm. UdG de l’estudiant per tal que en quedi constància.

PASSOS A SEGUIR PER A PROPOSAR UNA PLAÇA PER ACOLLIR ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES

 1. Per a presentar una proposta només cal accedir a la següent adreça web: 
  https://apps.udg.edu/prem 
  Per accedir als serveis del web cal disposar d'un nom d'usuari i d'una clau d'accés. La primera vegada que s'hi accedeix cal donar-se d'alta complimentant un formulari electrònic.
 2. Una vegada us identifiqueu cal anar a la pestanya OFERTA DE PLACES i afegir una nova oferta. L'empresa/institució omple la informació de la seva proposta de places. Per a properes convocatòries es podrà optar per a renovar la plaça sense haver d'introduir novament la informació.
 3. El Vicedeganat de Relacions amb l'Exterior valida les propostes i es publica la llista definitiva de places.
 4. Els estudiants s'inscriuen com a candidats.
 5. L'empresa/institució selecciona els candidats.
 6. La Facultat valida els estudiants seleccionats per l'empresa/institució.

PASSOS A SEGUIR QUAN S'HA ASSIGNAT UNA PLAÇA

Una vegada assignades les pràctiques s’inicien els tràmits per a formalitzar el Conveni de Cooperació Educativa individual (conveni de pràctiques).

 1. S'inicien els tràmits per a formalitzar el Conveni de Cooperació Educativa:
  • L'estudiant es posa en contacte amb el tutor de l'empresa i el tutor acadèmic per a concretar els detalls de la plaça assignada. En cas de modificar alguna dada respecte a la informació publicada a la proposta (p. e. dates d'inici i finalització de l'estada), l'estudiant ho comunicarà per correu electrònic a practiques.fc@udg.edu 
  • La Facultat preparará el Conveni de Cooperació Educativa i l'enviarà a l'estudiant i l'empresa perquè el signin i el retornin signat per les dues parts.
  • Es procedeix a la signatura i registre del conveni per part de la Facultat i cada part tindrà un exemplar del conveni signat per tothom. L'estudiant queda cobert per l'assegurança escolar sempre i quan tingui el conveni de pràctiques signat per tothom. L'àmbit de cobertura de l'assegurança escolar és només dins el territori nacional. En cas de realitzar l'estada a l'estranger caldrà posar-se en contacte amb la Secretaria acadèmica de la Facultat.
 2. L'estudiant es matricula de l'assignatura Pràctiques en Empresa en el moment de rebre el Conveni de Cooperació Educativa per signar.
 3. S'ha de tenir en compte que segons el grup de matrícula de l'assignatura varia la convocatòria de presentació de la memòria: 
  • GRUP F: la convocatòria d'avaluació és al febrer 
  • GRUP J: la convocatòria d'avaluació és al juny 
  • GRUP S: la convocatòria d'avaluació és al setembre
 4. S'inicien les estades a les empreses/institucions. Cal remarcar que per a poder realitzar les pràctiques PRÈVIAMENT s'ha d'haver signat el Conveni de Cooperació Educativa i s'ha d'estar matriculat de l'assignatura Pràctiques en Empresa del grau corresponent.
 5. En finalitzar l'estada el tutor d'empresa fa la valoració de l'estudiant a la plataforma de pràctiques en empreses.
 6. En finalitzar l'estada l'estudiant penja la memòria de les pràctiques realitzades a la plataforma de pràctiques en empreses.

QUÈ HA DE FER EL TUTOR ACADÈMIC

Seran responsabilitats del tutor acadèmic:

 • Dur a a terme el seguiment de la pràctica i l'aprofitament per a l'estudiant i per a l'entitat.
 • Donar suport i assessorar l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques.
 • Avaluar i atorgar la qualificació que correspongui a la vista del desenvolupament de la pràctica i dels continguts de la memòria elaborada per l'estudiant.
 • En finalitzar l'estada el tutor acadèmic ha de fer la valoració a través de la plataforma web de pràctiques en empresa.

PASSOS A SEGUIR PER A LA PRESENTACIÓ I AVALUACIÓ DE LA MEMÒRIA

Format orientatiu de la memòria:

La memòria ha de tenir un mínim de 5 pàgines i no ha de superar les 15 pàgines (inclosos els annexes, si n'hi ha) i inclourà:

 • Introducció al tema de les pràctiques realitzades, descripció de l'empresa/institució (tipus d'activitat, organització, dinàmica de treball, agents implicats, ...)
 • Recull de les activitats realitzades (mètodes, metodologia, instrumentació, disseny de campanyes, protocols d'anàlisi, tècniques apreses i practicades, ...), utilitat de cada una de les tècniques.
 • S'hi poden afegir, en cas que sigui possible, alguns exemples de presa de resultats (fitxers de laboratori, fitxes de camp, diari de pràctiques), i resultats.
 • Recerca d'informació (base de dades, directives marc...), bibliografia.

Presentació de la memòria:

L'estudiant ha de penjar la memòria a la plataforma web de pràctiques en empresa abans de la data límit de presentació per a cada convocatòria en format COGNOMS.NOM.PDF

S'ha de tenir en compte que segons el grup de matrícula de l'assignatura varia la convocatòria de presentació de la memòria.

Com presentar la memòria:

Avaluació:

La qualificació serà numèrica (1 a 10) i es valorarà:

 • (50%) Informe del tutor de l'empresa on es valorarà qualitativament l'adaptació de l'estudiant (hàbits de treball) i el treball realitzat en funció dels coneixements necessaris i les dificultats trobades.
 • (50%) Informe del tutor acadèmic on es valorarà la memòria i la valoració final de les pràctiques realitzades i competències assolides per l'estudiant durant l'estada a l'empresa a partir de la memòria presentada.

FORMAT ORIENTATIU DE LA MEMÒRIA:

La memòria ha de tenir un mínim de 5 pàgines i no ha de superar les 15 pàgines (inclosos els annexes, si n'hi ha) i inclourà:

 • Introducció al tema de les pràctiques realitzades, descripció de l'empresa/institució (tipus d'activitat, organització, dinàmica de treball, agents implicats, ...)
 • Recull de les activitats realitzades (mètodes, metodologia, instrumentació, disseny de campanyes, protocols d'anàlisi, tècniques apreses i practicades, ...), utilitat de cada una de les tècniques.
 • S'hi poden afegir, en cas que sigui possible, alguns exemples de presa de resultats (fitxers de laboratori, fitxes de camp, diari de pràctiques), i resultats.
 • Recerca d'informació (base de dades, directives marc...), bibliografia.

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA

S'ha de tenir en compte que segons el grup de matrícula de l'assignatura varia la convocatòria de presentació de la memòria.

Abans de la data límit de presentació establerta per la facultat, l'estudiant haurà de penjar la memòria a la plataforma web de pràctiques en empresa.

La qualificació serà numèrica (1 a 10) i es valorarà:

 • (50%) Informe del tutor de l'empresa on es valorarà qualitativament l'adaptació de l'estudiant (hàbits de treball) i el treball realitzat en funció dels coneixements necessaris i les dificultats trobades.
 • (50%) Informe del tutor acadèmic (Tutor del PAT per a pràctiques realitzades en una empresa) - on es valorarà la memòria i la valoració final de les pràctiques realitzades i competències assolides per l'estudiant durant l'estada a l'empresa a partir de la memòria presentada.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.