Instituto de Ciencias de la Educación > Innovación docente > Grupos de innovación docente > GID sobre Narrativas en Educación Social > Publicaciones GID NES
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Publicacions

GID Narratives digitals en Educació Social

Expertesa i Transformació Social és una assignatura optativa dels estudis de Grau en Educació Social de la Universitat de Girona (UdG) de 3 crèdits ECTS (75 hores). Els crèdits es distribueixen en: 22’5 hores distribuïdes en 14 sessions d’una hora i mitja a l’aula, 22’5 hores de desenvolupament de treball dirigit i 30 hores de treball autònom.

Aquesta assignatura es configura com un espai d’anàlisi, reflexió i creació compartida per estudiants de 3er i 4rt del Grau d’Educació Social i persones expertes per la seva experiència com a usuàries de diferents serveis i projectes on treballen les educadores i educadors socials.


Aquest document presenta els resultats de l’anàlisis d’experiències de participació de persones acompanyades en les formacions en treball i educació social. 

Aquesta acció s'emmarca en el projecte europeu ProspecTsaso (prospectiva social i sanitària transfronterera) en l'espai transfronterer de les regions Occitània i Catalunya i finançat pel Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), en la que també hi ha collaborat el GID Narratives en Educació Social.

Aquest document s’ha elaborat amb la col·laboració de representants de quatre institucions i la col·laboració de persones acompanyades:

  • ERASME, Institut de Treball Social a Toulouse
  • Institut Regional de Treball Social de FAIRE ESS a Perpinyà
  • Universitat de Barcelona (Departament de treball social)
  • Universitat de Girona (Facultat d’Educació i Psicologia: Grau en Educació Social)

Part de les aportacions d'aquest document s’han basat i també s’han compartit amb altres projectes destinats a promoure la participació de les persones acompanyades en les formacions en treball i educació social: la xarxa internacional PowerUs, la conferència europea EASSW a París al juny 2017, la guia sobre la participació coordinada per UNAFORIS i publicada a França al setembre 20181, i la carta de Croisement des Savoirs et des Practiques avec des Personnes en Situation de Pauvreté.