UdG Qualitat > Política de qualitat > General UdG
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

UdG Qualitat

General UdG

La política de qualitat de la UdG, centrada en la excel·lència de la docència, la recerca i la tercera missió, queda explicita en la pròpia visió del Pla Estratègic 2008-13.

La UdG té com a missió la creació i la transferència de coneixement, la docència i l’aprenentatge, amb la voluntat de ser, des de l’arrelament en el territori, un referent en l’Euroregió Pirineus Mediterrània i una institució ben posicionada a escala europea.

La Universitat de Girona té un compromís explícit que és alhora un tret essencial de la seva raó de ser: el deure d’esdevenir –i la plena consciència de ser– una institució d’educació superior, recerca i transferència amb vocació de servei públic. Per tal de dur a terme aquest compromís, la UdG es basa en la seva capacitat de lideratge, entesa com una eina per assumir la condició de motor de progrés al servei de la societat. Aquest motor només pot funcionar impulsat per un exercici eficaç i continuat de responsabilitat social, pròpia de les institucions públiques, i ateses les missions d’ensenyament, recerca i transferència com a factors claus per al progrés del país i el seu desenvolupament social, cultural, científic i econòmic, la innovació i el benestar dels ciutadans.

La cohesió de la comunitat universitària és un factor essencial que garanteix l’avenç de la institució i que ha de permetre, a partir d’òptiques diverses, enfocar l’objectiu comú de ser un referent per al nostre entorn i incrementar l’impacte positiu en la societat, d’esdevenir una institució incardinada en el territori i al mateix temps amb una voluntat explícita de projecció internacional. Aquesta cohesió contempla una finalitat compartida i estratègies diferenciades, a la recerca d’un consens crític, sota el principi de la qualitat i del control que s’hi exerceix, com a millora contínua en tots els àmbits d’actuació.

D’aquesta forma, la UdG vol ser una institució caracteritzada i reconeguda per les següents orientacions i vocacions:

  • Singularització: perquè a partir del coneixement de la pròpia realitat i del nostre context, la Universitat potenciï els aspectes que la fan ser singular i, per raó d’aquesta singularitat, la fan més atractiva.
  • Governabilitat, com a element que ha de permetre dotar-nos de les estructures i dels mecanismes de governança més adients perquè la Universitat assoleixi les fites desitjades.
  • Planificació, com a garantia per al desplegament eficaç i eficient de la política de la Universitat i com a eina de previsió per a realitats canviants.
  • Sostenibilitat, com a conseqüència d’una acurada planificació que asseguri la viabilitat present i futura de les accions proposades.
  • Retiment de comptes, com a element indestriable de l’autonomia de la institució i amb voluntat de transparència en el govern i la gestió de la Universitat.
  • Professionalitat, entès com a factor clau per a la contribució de les persones al projecte d’Universitat i la projecció eficient de la institució.
  • Internacionalització, com a vocació d’obertura de la Universitat a la generació i transmissió de coneixement en un marc global i com a principi d’enriquiment amb l’intercanvi de persones i d’idees.
  • Emprenedoria, com a actitud orientada a l’avenç, la innovació i la millora.
  • Atenció a la diversitat, com a principi rector per a la comprensió de les diferents realitats socials i culturals així com de la pròpia Universitat.
  • Igualtat d’oportunitats, com a dret bàsic de les persones que reforça el caràcter públic de la Universitat de Girona.

Aprovada per la comissió de Qualitat en la sessió 3/10 de 8 de novembre de 2010

* extracte de la Missió, Valors i Visió del Pla Estratègic 2008-2013*