Research > Research at the UdG > Lines of research > Detail
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu
Machine translation, text awaiting revision

Investiga

Línia de recerca: Fotoquímica i transferència de càrrega

En aquesta línia es treballa en el modelatge computacional de processos fotoquímics iniciats per llum visible i UV rellevant en biologia i en processos tecnològics i també en el modelatge de la transferència de càrrega al llarg de cadenes d'ADN d'interès potencial per a les nanociències. En aquesta sublínia es combins un gran interès per a l'aplicació de la investigació orientada al desenvolupament de nous conceptes i mètodes per a l'estudi de processos fotoquímics d'interès. Els nostres principals temes d'investigació són: • Fotoquímica i fotofísica de les bases nitrogenades de l'ADN. Aquí ens centrem en el modelatge de la interacció de l'ADN amb llum UV. La nostra recerca se centra en les bases nitrogenades, que són els principals components de l'ADN que absorbeixen radiació UV. Amb els nostres càlculs ens proposem interpretar experiments d'espectroscòpia làser d'alta resolució aplicats en sistemes model i en l'ADN per estudiar l'efecte de la radiació UV sobre l'ADN natural. Així, s'han determinat els mecanismes que permeten una dissipació benigna de l'energia d'excitació UV per a evitar processos que podrien induir mutacions. • Base mecanístiques de fotoprotectors. Els fotoprotectors són molècules utilitzades com a additius en la indústria per protegir els materials. Absorbeixen la radiació i la dissipen de forma eficient i benigne, protegint el material de la degradació induïda per la llum. La reacció química que regula aquest procés és una transferència d'hidrogen en l'estat excitat, i hem estudiat els factors responsables de l'eficàcia de la decadència que impedeix danys a l'ADN. • Transferència electrònica en piles d'ADN. Els experiments duts a terme sobre l'ADN dels grups de recerca d'Europa, EUA i Japó han demostrat que si una càrrega electrònica s'injecta en l'ADN aquesta pot migrar al llarg de la columna central formada pels bases nitrogenades apilades. Això ha obert el camí per a la possible utilització de l'ADN com un conductor o semiconductor material en nanotecnologia. El nostre objectiu en aquest camp consisteix en determinar els paràmetres que governen la transferència de càrrega per a proporcionar la base física per a aplicacions futures basades en aquest procés. • Desenvolupaments metodològics. En aquest camp el nostre objectiu principal és l'anàlisi matemàtica de les superfícies d'energia potencial calculades.

Codis UNESCO vinculats

Codi UNESCO Nom
2210.03 Cinètica química
2210.22 Fotoquímica
2210.23 Teoria quàntica (vegeu 2212.12)

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.