Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Coneixement de les tècniques i eines d'anàlisi i interpretació de les inversions i resultats de l'empresa hotelera i de restauració
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANTONIO VILA FERNANDEZ-SANTACRUZ
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
  • Desenvolupar la capacitat de diagnosticar i resoldre problemes mitjançant la recerca d'informació de diferents fonts per tal de prendre les decisions més encertades
  • Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional
  • Criticar la pertinència dels informes resultants de la investigació, l'avaluació o la intervenció

Continguts

1. ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS. 1.1. Financial Statement Analysis. 1.1.1. Solvency and indebtedness. 1.1.2. Applications and Funds statement. 1.1.3. Diagnosis of financial evolution. 1.2. Analysis of Working Capital. 1.2.1. The operating cycle of the company. 1.2.2. Capital management and financial needs. 1.3. Analysis of the Income Statement. USALI. 1.3.1. Departamental costs. 1.3.2. Summary Operating Statement. Marginal analysis. 1.3.3. Breakeven and other ratios. 1.4. The Profitability and Financial Leverage effect. 1.4.1. Operating profitability and key factors. 1.4.2. The financial performance before and after taxes. 1.5. Case Studies.

2. ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING. 2.1. How to implement the economic and financial planning. 2.1.1. Profit and Loss statement forecast. 2.1.2. Cash flow projections. 2.1.3. Capital budget. 2.1.3. Balance sheet forecast. 2.2. Diagnosis forecast. 2.2.1. Causes of the financial problems of the company. 2.2.2. Transitional and permanent financial needs. 2.3. Financing alternatives. 2.3.1. Active resources. 2.3.2. Equity funds. 2.3.3. Long-term financing. 2.3.4. Cyclical and express funds. 2.4. Financial policy. 2.4.1. Cash Flow projections in different scenarios. 2.4.2. Evaluating Hotel Development Plan. 2.4.3. Sensitivity analysis and its impact on the IRR. 2.5. Case Studies.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 15 23
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 15 15
Classes expositives 7 0 7
Classes pràctiques 6 15,5 21,5
Exposició dels estudiants 9 0 9
Prova d'avaluació 2,5 0 2,5
Simulacions 2 6 8
Treball en equip 4 10 14
Total 38,5 61,5 100

Bibliografia

  • Martin Fridson & Fernando Álvarez (2011). Financial Statement Analysis. Wiley Finance..
  • Steven M. Bragg. (2014). Budgeting. Accounting Tools Series.
  • Hirt, Block and Danielsen (2014). Corporate Finance Foundation. McGraw-Hill.
  • Brealey, Myers & Allen (2010). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, Inc.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi balanços. Diagnosi informació rellevant Presentació informe per escrit 20
Presentació casos pràctics i conclusions Mitjana de 3 presentacions orals 40
Examen final Examen final tipus cas pràctic amb preguntes concretes 40

Qualificació

• Continuous assessment. According to the current regulations of the school (minimum class attendance required of 80%; this means that a maximum of 3 sessions --9 hours-- may be missed in total, regardless of justifications.
• Global assessment. Final exam and written presentation of a practical assignment to be determined by the teacher.
• Re-sit assessment. In any case, the student will have two opportunities to pass the subject: the first one according to the modality previously chosen (continuous or global); and a second one in the form of a re-sit assessment, in which the final maximum score would be a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
A student who fails to sit at least one of the exams mentioned above (continuous / global / re-sit) will be qualified “No presentat”.

Observacions

The course Managerial Accounting and Finance provides a synthetic overview about the economic and financial management usual problems of the company, incorporating the most relevant criteria for analysis and decision making that affects the hotel profitability, in the short and long term perspective.

We focus on the "learning by doing" approach, so it is essential that students not only understand the concepts, but mainly its practical applicability. In this sense, each class session is structured dynamically, combining explanations of basic concepts, work in small groups and the final joint debate on the main conclusions of case studies, as well as highlight possible clarifications.