Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies pediàtriques. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Conèixer les característiques morfofuncionals del nadó, el nen i l'adolescent. Creixement. Nounat prematur. Nutrició infantil. Diagnòstic i consell genètic. Desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i adolescència. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal·liativa. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Enrique Antonio Bordon Cabrera  / Sara Guirao Marin  / Esther Jimenez Cañadas  / Abel Lopez Bermejo  / Maria Esperanza Moreno Villamil  / Andreu Peñas Aguilera  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Enrique Antonio Bordon Cabrera  / Sara Guirao Marin  / Esther Jimenez Cañadas  / Abel Lopez Bermejo  / Maria Esperanza Moreno Villamil  / Andreu Peñas Aguilera  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Elda Balliu Collgros  / Joaquin Barcelo Obregon  / Borja Guarch Ibañez  / Esther Jimenez Cañadas  / Abel Lopez Bermejo  / Andreu Peñas Aguilera  / Mario Jose Sanchez Fernandez  / Alberto Trujillo Fagundo
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Elda Balliu Collgros  / Joaquin Barcelo Obregon  / Esther Jimenez Cañadas  / Abel Lopez Bermejo  / Andreu Peñas Aguilera  / Mario Jose Sanchez Fernandez  / Alberto Trujillo Fagundo
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Esther Jimenez Cañadas  / Abel Lopez Bermejo  / Andreu Peñas Aguilera  / David Rigau Comas  / Maria Teresa Serrando Querol  / Alberto Trujillo Fagundo
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Esther Jimenez Cañadas  / Abel Lopez Bermejo  / Andreu Peñas Aguilera  / Pedro Plaja Roman  / David Rigau Comas  / Maria Teresa Serrando Querol
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Montserrat Gispert Sauch Puigdevall  / Borja Guarch Ibañez  / Esther Jimenez Cañadas  / Abel Lopez Bermejo  / Andreu Peñas Aguilera  / Pedro Plaja Roman
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Montserrat Gispert Sauch Puigdevall  / Borja Guarch Ibañez  / Esther Jimenez Cañadas  / Abel Lopez Bermejo  / Andreu Peñas Aguilera  / Pedro Plaja Roman  / Pablo Jose Saez Perez
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, fent especial atenció a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per a la qualitat
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Comprendre i reconèixer els efectes del creixement, el desenvolupament i l'envelliment sobre l'individu i el seu entorn social
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora

Continguts

1. NEONATOLOGIA

          1.1. Exploració neonatal bàsica

          1.2. Adaptació vida extrauterina. Pérdua benestar fetal. Patologia associada

          1.3. Preterme i retard creixement intrauterí. Patologies associades

          1.4. Patologia respiratòria en el nadó

          1.5. Infeccions. Sèpsia neonatal

          1.6. Patologia materna amb repercusión en el nadó

          1.7. Obstrucció digestiva neonatal. Enterocolitis necrosant

          1.8. Anemia neonatal. Policitèmia. Hiperbilirubinèmia

          1.9. Imatge mèdica en el nadó

          1.10. Farmacologia del nadó. Fàrmacs i alletament matern

          1.11. Reanimació cardiopulmonar neonatal inicial

2. CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT

          2.1. Creixement: diverses etapes. Pubertat. Gràfiques.

          2.2. Necessitats nutritives. Malnutrició i dèficits vitamínics. Raquitisme

          2.3. Desenvolupament psicomotor. Taules de referència. Signes alarma.

3. PEDIATRIA GENERAL I D'URGÈNCIES

          3.1. Història clínica i exploració bàsica del nen

          3.2. Imatge mèdica en el nen

          3.3. Principis generals d'ús de fàrmacs en pediatria

          3.4. Vacunes sistemàtiques. Generalitats

          3.5. Intoxicacions i enverinaments més freqüents en pediatria

          3.6. Accidents i trauma. Maltractaments. Mort sobtada

          3.7. Triangle d’avaluació pediàtric i valoració seqüencial del nen (ABCDE)

          3.8. Suport vital bàsic pediàtric amb desfibril·lador automàtic

4. NEUROLOGIA

          4.1. Retard psicomotor. Principals causes, signes i símptomes.

          4.2. Malalties neuromusculars més freqüents. Signes i símptomes.

          4.3. Síndromes genètiques i malformatives més freqüents

          4.4. Transtorns paroxístics

          4.5. Autisme

          4.6. Imatge mèdica en neurologia pediàtrica

5. DIGESTIU

          5.1. Diarrea aguda. Rehidratació

          5.2. Sde. Malabsortiva. Diarrea crònica. Malaltia celíaca i fibrosi quística

          5.3. Abdomen agut

          5.4. Patologia hepàtica en el nen

          5.5. Patologia gastroesofàgica

          5.6. Imatge mèdica en digestiu infantil

6. PNEUMOLOGIA-AL·LÈRGIA

          6.1. Patologia al·lèrgica en el nen. Anafilaxi

          6.2. Asma pediàtrica

          6.3. Patologia pulmonar malformativa. Fibrosi quística

          6.4. Oxigenoteràpia i broncodilatadors

          6.5. Imatge mèdica en pneumologia infantil

7. NEFROLOGIA

          7.1. Infecció urinària. Uropaties

          7.2. Hematúria i proteïnúria. Síndrome nefrítica i síndrome nefròtica. Hipertensió arterial. Causes més freqüents d'insuficiència renal

          7.3. Tubulopaties

          7.4. Imatge mèdica en nefrologia infantil

8. ENDOCRINOLOGIA

          8.1. Hipocreixement. Patologia hipofisària. Síndromes endocrines.

          8.2. Alteracions de la pubertat.

          8.3. Hipo i hiperglucèmia

          8.4. Patologia tiroidal i metabolisme fosfocàlcic.

          8.5. Imatge mèdica en endocrinologia infantil

9. INFECCIOSES

          9.1. Febre, antitèrmics i antinflamatoris

          9.2. Infeccions vies respiratòries. Tuberculosi

          9.3. Malalties exantemàtiques

          9.4. Infeccions sistema nerviós central

          9.5. Infeccions osteoarticular i teixits tous

          9.6. Antibiòtics d'ús habitual en pediatria.

          9.7. Antivirals d'ús habitual en pediatria

          9.8. Immigració, viatges, vacunes i malalties associades

          9.9. Immunodeficiències congènites i adquirides

          9.10. Imatge mèdica en patologia infecciosa pediàtrica

10. REUMATOLOGIA

          10.1. Síndromes autoinflamatòries més prevalents en la infància.

          10.2. Malalties reumatològiques més prevalents en la infància.

11. HEMATO-ONCOLOGIA

          11.1. Leucosis, histiocitosis

          11.2. Tumors sòlids infantils

          11.3. Drepanocitosi

12. CARDIOLOGIA

          12.1. Cardiopaties congènites cianosants

          12.2. Cardiopaties congènites no cianosants

13. GENÈTICA

          13.1. Genètica clínica aplicada a la pediatria (estudi genètics, interpretació de resultats, consell genètic).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 48,00 140,00 0 188,00
Pràctiques en empreses / institucions 19,00 10,00 0 29,00
Prova d'avaluació 6,00 0 0 6,00
Seminaris 58,00 86,00 0 144,00
Simulacions 4,00 4,00 0 8,00
Total 135,00 240,00 0 375

Bibliografia

 • Cloherty And Stark's Manual Of Neonatal Care (2017) (8th). Lippincott Williams And Wilkins. Catàleg
 • Manual of Neonatal Care (2012) (7th). Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Eichenwald, Eric C. (2017). Manual de neonatología Cloherty and Stark's (8ª edición). L'Hospitalet de Llobregat: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Tschudy, Megan M. (2012). The Harriet Lane handbook : (19th ed). Philadelphia: Elsevier Mosby. Catàleg
 • Tschudy, Megan M. (2020). Harriet Lane Handbook of Pediatrics (22nd). Elsevier-Mosby.
 • Hughes, Helen K. (2018). Manual Harriet Lane de pediatría : (Vigésima primera edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Lissauer (2009). Texto ilustrado de Pediatría (3a). Elsevier Mosby. Catàleg
 • Lissauer (2021). Illustrated Textbook of Paediatrics (6th). Elsevier.
 • Nelson Textbook of Pediatrics (2011) (19th). Saunders. Catàleg
 • Nelson Textbook of Pediatrics (2019) (21st). Elsevier.
 • Kliegman, Robert (2016). Tratado de pediatría Nelson (20a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Kliegman, Robert (2020). Tratado de pediatría Nelson (21a ed.). Elsevier. Catàleg
 • Rudolph's Pediatrics. (2011) (22th). Mc Graw Hill. Catàleg
 • Rudolph's Pediatrics. (2018) (23th). Mc Graw Hill. Catàleg
 • Red Book Report of the Committee on Infectious Diseases (2012). American Academy of Pediatrics. Catàleg
 • Red Book Report of the Committee on Infectious Diseases (2021) (32nd). American Academy of Pediatrics.
 • Guerrero-Fernández, Cartón Sánchez, Barreda Bonis, Menéndez Suso, Ruiz Domínguez (2018). Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Pediatría (6a). Madrid: Editorial Médica Panamericana.
 • Red book enfermedades infecciosas en pediatría 2019 (1999. Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Asociación Española de Pediatría. Recuperat , a http://www.aeped.es/protocolos/index.htm
 • Pediatria Integral. Recuperat , a https://www.pediatriaintegral.es/
 • Acadèmia Americana de Pediatria. Recuperat , a http://www.aap.org/
 • OMIM. Recuperat , a http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions ABP. Treball sobre VUIT casos problema: ABP-1: "Patologia del nadó prematur"; ABP-2: "Patologia del nadó a terme"; ABP-3: "Patologia neuropediàtrica"; ABP-4: "Patologia digestiva"; ABP-5: "Patologia renal"; ABP-6: "Patologia endocrina"; ABP-7: "Patologia infecciosa-1"; ABP-8: "Patologia infecciosa-2". Avaluació contínua: 1) Habilitats d'aprenentatge; 2) Comunicació; 3) Responsabilitat; 4) Relacions interpersonals. La nota corresponent a l'avaluació continuada de les sessions d'ABP s'obtidrà a partir de l'aplicació de les enquestes estandarditzades i proporcionades per la UEM. L'assistència a les sessions d'ABP es obligatòria. L'absència injustificada a TRES o més sessions diàries implica que l'alumne no s'ha presentat a aquesta activitat. Caldrà un nivell de suficiència de 5 (escala de 10) en aquesta activitat. 40 No
Examen FINAL Casos Clínics: Elaborar les hipòtesis diagnòstiques (1a part) i respondre a TRES preguntes per cas (2a part) de TRES CASOS CLÍNICS relacionats amb les temàtiques treballades en els casos problema, clases magistrals, seminaris i pràctiques cliniques de Pediatria Caldrà un nivell de suficiència de 5 (escala de 10) en aquest examen.
La primera part computarà amb un 60% de la nota d'aquest examen; la segona part computarà amb el 40% restant de la nota.
30
Examen FINAL tipus Test: Examen tipus test de 60 preguntes de 4 opcions cadascuna relacionades amb les temàtiques treballades en els casos problema, clases magistrals, seminaris i pràctiques cliniques de Pediatria. Cada resposta correcta es valorarà amb 1 punt. Cada resposta incorrecta descomptarà 0,25 punts. Caldrà un nivell de suficiència de 5 (escala de 10) en aquest examen. 30
Taller simulació suport vital pediàtric La assistència al taller és obligatòria. Es realitzarà una prova pràctica al final del taller: "Suport vital bàsic + DEAS i Atenció inicial del nen greu". L'avaluació de les competències en aquest taller computarà només es cas que sigui negativa restant mig punt (escala de 10) a la qualificació final de l'assignatura. Caldrà assitir al taller per poder ser avaluat. Aquesta activitat no serà recuperable. 0 No
Pràctiques clíniques a la Sala d'Hospitalització, Neonatologia, Urgències i Consultes Externes (Neurologia, Digestiu, Cardiologia, Endocrinologia, Infeccioses, Pneumoal·lèrgia). Es demana una assistència al 90% de les pràctiques. L'avaluació de les competències en aquestes pràctiques computarà només es cas que sigui negativa restant mig punt (escala de 10) a la qualificació final de l'assignatura. 0 No

Qualificació

1) Avaluació general:
40% de la qualificació final: Avaluació continuada Sessions ABP (8 casos ABP).
30% de la qualificació final: Examen Casos Clínics (1a i 2a part de 3 casos clínics). La primera part computarà amb un 60% a la nota d'aquest examen; la segona part computarà amb el 40% restant de la nota.
30% de la qualificació final: Examen tipus Test (60 preguntes de 4 opcions).
Menys 5% de la qualificació final: Taller pràctic suport vital pediàtric (es restarà aquest percentatge si no s'assisteix al taller).
Menys 5% de la qualificació final: Pràctiques de pediatria (es restarà aquest percentatge si l'assistència a pràctiques és menor del 90% o si no se supera l'avaluació competencial).

Avaluació continuada de les Sessions ABP (40%) i el examen de Casos Clínics (30%): es requerirà un nivell de suficiència igual o superior a 5 en cada part de l'avaluació. Cal aprovar tots dos apartats per aprovar l'assignatura.

Examen tipus test: Nivell de suficiència igual o superior a 5. Cal aprovar aquest apartat per aprovar l'assignatura.

Taller simulació suport vital pediàtric: Control d'assistència. Caldrà assitir al taller per poder ser avaluat. Prova pràctica al final del taller. L'avaluació de les competències en aquest taller computarà només es cas que sigui negativa restant mig punt (escala de 10) a la qualificació final de l'assignatura.

Pràctiques clíniques: Control d'assistència. L'avaluació de les competències d'aquestes pràctiques computarà només es cas que sigui negativa restant mig punt (escala de 10) a la qualificació final de l'assignatura.

El nivell de suficiència de la qualificació global del mòdul (sessions ABP, examen casos clínics, exament test, taller de simulació i pràctiques clíniques) será de 5.

2) Avaluació dels exàmens de recuperació (només per a activitats recuperables: Examen Casos Clínics i Examen tipus Test):
La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 (escala de 10) si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà mitjana amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que la situació de l'alumne és de "No Presentat" en cas de falta d'assitència a alguna de les tres activitats d'avaluació que requereixen un nivell de suficiència: sessions d'ABP, examen de casos clínic i examen tipus test. En el cas de les sessions d'ABP, es considerarà no presentat si hi ha una falta d'assistència a 3 o més sessions. En qualsevol d'aquests casos, no es descomptarà una convocatòria a l'alumne.

Avaluació única:
Aquesta avaluació s'estableix en el cas del mòdul 3109G01026 "La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta" per a situacions d'excepcionalitat en les quals no s'hagi pogut portar a terme l'avaluació contínua.
Només en aquest casos, podrà l'alumne/a obtenir el nivell de suficiència en el mòdul si es presenta i supera els exàmens de recuperació (tant els exàmens de casos clínics com l'examen test).

En base la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020, el punt 3 de l’article 8 estableix que les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar com a molt tard una setmana abans de l’acabament del mòdul.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 (escala de 10)

Tutoria

S'estableixen tutories específiques per a les sessions d'ABP amb el tutor de cada grup d'ABP (preferentment dins el temps establert per a aquestes sessions).
Per a qualsevol altra necessitat de tutoria, caldrà adreçar-se al coordinador del mòdul, el qual valorarà assignar a l'alumne/a el tutor més adient.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La via preferent de comunicació amb l’estudiantat per al mòdul 3109G01026 "La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta" serà per correu electrònic, bé amb el tutor específic de sessions d'ABP, bé amb el coordinador del mòdul.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas d'excepcionalitat, se suspendran les activitats pràctiques (taller simulació suport vital pediàtric, pràctiques clíniques) i es mantindran la resta d'activitats docents de manera no presencial.
Els exàmens passaran a ser telemàtics i els criteris d'avaluació podran ser modificats degut a l'excepcionalitat del cas.

Modificació de l'avaluació:
Aquests canvis s'estableixen en el cas del mòdul 3109G01026 "La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta" per a situacions d'excepcionalitat en les quals no s'hagi pogut portar a terme l'avaluació contínua.
Només en aquest casos, podrà l'alumne/a obtenir el nivell de suficiència en el mòdul si es presenta i supera els exàmens de recuperació (tant els exàmens de casos clínics com l'examen test).

Tutoria i comunicació:
Es mantindrà la via de comunicació per correu electrònic amb l’estudiantat per al mòdul 3109G01026 "La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta", bé amb el tutor específic de sessions d'ABP, bé amb el coordinador del mòdul.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.