Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Estudi de la conducta humana i els seus precursors biològics i socioculturals. Estudi de la patologia de la conducta humana, de la seva etiopatogènia, de les seves característiques clíniques i del seu diagnòstic i maneig clínic assistencial bàsic.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Castells Cervello  / Nuria Rigau Simon  / Anna Rodriguez Morera  / Domenec Serrano Sarbosa
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Castells Cervello  / Maria Teresa Garcia Lopez  / Nuria Rigau Simon  / Anna Rodriguez Morera  / Jose Luis Ignacio Sagredo Sainz  / Domenec Serrano Sarbosa
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Castells Cervello  / Maria Luisa Funez Asensio  / Anna Maria Pujolras Baro  / Anna Rodriguez Morera  / Domenec Serrano Sarbosa
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Castells Cervello  / Maria Luisa Funez Asensio  / Isabel Mitja Pau  / Anna Rodriguez Morera  / Domenec Serrano Sarbosa
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Josep Maria Casadesus Valbi  / Xavier Castells Cervello  / Maria Luisa Funez Asensio  / Maria Felisa Martin Perez  / Anna Rodriguez Morera  / Domenec Serrano Sarbosa
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Josep Maria Casadesus Valbi  / Xavier Castells Cervello  / Maria Luisa Funez Asensio  / Anna Rodriguez Morera  / Jose Luis Ignacio Sagredo Sainz  / Domenec Serrano Sarbosa
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Castells Cervello  / Maria Teresa Garcia Lopez  / Nuria Rigau Simon  / Domenec Serrano Sarbosa
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Castells Cervello  / Maria Luisa Funez Asensio  / Maria Felisa Martin Perez  / Isabel Mitja Pau  / Anna Maria Pujolras Baro  / Nuria Rigau Simon  / Domenec Serrano Sarbosa
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip
 • Reconèixer les bases de la conducta humana normal i les seves alteracions
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora

Continguts

1. Introducció a la Psiquiatria i Psicologia

          1.1. Normalitat psíquica

          1.2. Prejudicis i estigmes vers la malaltia mental

          1.3. Fonaments epistemològics per una psiquiatria i psicologia mèdica basades en l’evidència

          1.4. Bases metodològiques de la recerca en psiquiatria i psicologia mèdica

2. Funcions mentals i conducta humana

          2.1. Classificació i organització de les funcions mentals

          2.2. Sistemes d’avaluació i mesura de les funcions mentals

          2.3. Precursors instintius i motivacionals de la conducta humana

3. Psicopatologia: signes i símptomes

          3.1. Trastorns de la consciència

          3.2. Trastorns de l’atenció i orientació

          3.3. Trastorns sensoperceptius

          3.4. Trastorns del contingut del pensament i del llenguatge

          3.5. Trastorns de la memòria

          3.6. Trastorns de la funció executiva

          3.7. Trastorns afectius

          3.8. Trastorns del son

          3.9. Trastorns de la conducta sexual

          3.10. Trastorns de la conducta alimentaria

4. Trastorns de l’estat d’ànim

          4.1. Classificació i models nosològics

          4.2. Distribució poblacional i factors de risc

          4.3. Manifestacions clíniques

          4.4. Etiopatogenia

          4.5. Diagnòstic i maneig clínic

          4.6. Criteris de derivació

5. Trastorns psicòtics

          5.1. Classificació i models nosològics

          5.2. Distribució poblacional i factors de risc

          5.3. Manifestacions clíniques

          5.4. Etiopatogenia

          5.5. Diagnòstic i maneig clínic

          5.6. Criteris de derivació

6. Trastorns per ansietat i estrés

          6.1. Classificació i models nosològics

          6.2. Distribució poblacional i factors de risc

          6.3. Manifestacions clíniques

          6.4. Etiopatogenia

          6.5. Diagnòstic i maneig clínic

          6.6. Criteris de derivació

7. Trastorns per abús i dependència de substàncies

          7.1. Classificació i models nosològics

          7.2. Distribució poblacional i factors de risc

          7.3. Manifestacions clíniques

          7.4. Etiopatogenia

          7.5. Diagnòstic i maneig clínic

          7.6. Criteris de derivació

8. La personalitat i els seus trastorns

          8.1. Definició i factors de personalitat

          8.2. Sistemes d’avaluació i mesura

          8.3. Manifestacions psicopatològiques en els trastorns de personalitat

9. El tractament dels trastorns mentals

          9.1. Psicofarmacologia

          9.2. Altres tractaments biològics

          9.3. Psicoteràpia

10. Aspectes jurídics i ètics de l’atenció psiquiàtrica i psicològica

          10.1. La salut mental i el codis civil i penal

          10.2. Autonomia i competència del pacient

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11,00 24,00 10,00 45,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 31,00 63,00 2,00 96,00
Prova d'avaluació 11,00 0 0 11,00
Seminaris 20,00 30,00 0 50,00
Sessió expositiva 0 12,00 12,00 24,00
Sessió participativa 2,00 2,00 0 4,00
Sessió pràctica 5,00 15,00 0 20,00
Total 80,00 146,00 24,00 250

Bibliografia

 • Barnhill, John W (2015). DSM-5 :. Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Bobes García, Julio (cop. 2004 ). Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica (3ª ed.). Barcelona: Ars Medica. Catàleg
 • Bobes García, Julio (cop. 1997 ). Prevención de las conductas suicidas y parasuicidas . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Durand, Vincent Mark (cop. 2007 ). Psicopatología : un enfoque integral de la psicología anormal (4a ed.). México: Cengage Learning. Catàleg
 • Guía de bolsillo de la clasificación CIE-10 : clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento : con glosario y criterios diagnósticos de investigación : CIE-10: CDI-10 (cop. 2000). Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Hidalgo Rodrigo, Isabel (2005 ). Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales en atención primaria . Barcelona: Ars Médica. Catàleg
 • Jacoby, Robin (cop. 2005 ). Psiquiatría en el anciano . Barcelona: Masson. Catàleg
 • Labrador, Francisco Javier (cop. 2012 ). Psicología clínica basada en la evidencia . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Meneghello R., Julio (2000). Psiquiatría y psicología de la infancia y adolescencia /. Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Morrison, Val (cop. 2008 ). Psicología de la salud . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Myers, David G (cop. 2011 ). Psicología (9a ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Sadock, Benjamin J (cop. 2003 ). Psiquiatría clínica : manual de bolsillo (3a ed.). Buenos Aires: Waverly Hispánica. Catàleg
 • Stern, Theodore A. (cop. 2010 ). Massachusetts General Hospital handbook of general hospital psychiatry (6th ed.). Philadelphia: Saunders/Elsevier. Catàleg
 • Taylor, Shelley E (cop. 2007 ). Psicología de la salud (6a ed.). México, D. F.: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Tirapu Ustárroz, Javier (cop. 2011 ). Manual de neuropsicologia (2a ed.). Barcelona: Viguera. Catàleg
 • Vallejo Ruiloba, Julio (cop. 2015 ). Introducción a la psicopatología y la psiquiatría (8a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier/Masson. Catàleg
 • Vieta i Pascual, Eduard (cop. 2004 ). La Enfermedad de las emociones : el trastorno bipolar . Barcelona: Ars Médica. Catàleg
 • Vieta i Pascual, Eduard (2004). La Enfermedad de las emociones. Barcelona: Ars Médica, a http://www.bipolars.org/wp-content/uploads/2011/11/La-enfermedad-de-las-emociones.pdf Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques En un 2% s'avaluarà competència en lectura crítica de guies clíniques en psiquiatria i el 3% restant a través de control d'assistència a les pràctiques i avaluació per part del tutor de pràctiques amb un qüestionari avaluador. 5
Tutories ABP Les valoracions s'obtenen mitjançant l'aplicació de les enquestes estandartitzades i proporcionades per la UEM. 40
Prova d'avaluació EXAMEB ABP Primera sessió: L'estudiant ha d'aplicar els continguts assolits necessaris per explicar raonadament cadascun dels casos problema. Fins a la segona sessió te el temps oportú per preparar els casos escollits i poder respondre a les preguntes proporcionades en la segona sessió.
Segona sessió: Respondre les preguntes per escrit.
20
Prova d'avaluació TEST Examen de continguts mitjançant preguntes tipus test, de 4 respostes possibles i una vàlida. Es descompte 0,25 per resposta incorrecta. 35

Qualificació

60 % de la nota final:
(a) Treball en les sessions de tutories i participació en les mateixes (40 %).
(b) Examen tipus ABP (20 %) (10 % justificació raonada del cas clínic + 10 % resposta a preguntes curtes proposades sobre el cas presentat el dia previ).

35 % de la nota final
(d) Examen d'elecció múltiple TEST de resposta única.

5 % de la nota final corresponent a pràctiques
(e) Full d'assistència signat per tutor de pràctiques (3%)
(f) Avaluació de la lectura crítica de guies de pràctica clínica en psiquiatria (2%)


Per aprovar el módul cal tenir superades (APTE=5) PER SEPARAT les tutories ABP, l'examen ABP, l'examen d'elecció múltiple test i les pràctiques.


Una vegada aprovades les anteriors parts, la nota final del mòdul es calcularà en base al criteri següent:
(a) Avaluació continuada ABP (40 % de la nota final)
(b) Examen ABP (20 % de la nota final(10 % justificació + 10 % resposta preguntes curtes)
(c) Exament test (35 % de la nota final)
(d) Pràctiques avaluació continuada (5 % de la nota final). Es farà mitjana entre la nota d'assistència (3%) i l'avaluació de lectura crítica (2%).


Exàmens de recuperació:
La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.


Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i
venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor (article 21 de Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada en el Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 16 de desembre de 2019 (eBOU-1751)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat aquell alumne que no hagi realitzat alguna de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
La normativa d'avaluació única s'estableix en base a la Normativa reguldora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada en el Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 16 de desembre de 2019 (eBOU-1751), i a la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020

L'avaluació única consistirà en una prova d'avaluació TEST que tindria un pes del 100%

En base la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020, el punt 3 de l’article 8 estableix que les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar com a molt tard una setmana abans de l’acabament del mòdul

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es podran concertar tutories individuals, respectant els horaris de classe, contactant directament amb el tutor referent de l´ABP o el coordinador del mòdul, a través del correu electrònic. Es podran fer via presencial, sempre que hi hagi disponibilitat o bé de forma virtual a través de videoconferència si això és possible per ambdós parts i a través dels canals de que es disposi.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre professor i alumnes es realitzarà a través del correu electrònic i del fòrum de notícies del Moodle. Per defecte s'utilitzarà el correu electrònic de la UdG .

Observacions

Incorporar de forma transversal la perspectiva de gènere en els objectius d'aprenentatge, metodologia docent, fonts biliogràfiques i avaluació.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si no és possible la presencialitat en un 100% degut a estats d'excepcionalitat com la del COVID-19, les classes expositives, els seminaris, tallers i ABP passaran a ser no presencials.

Les classes es farien a través de videoconferència a través dels canals que ofereix el Moodle.

S'intentarà, però, que els ABP siguin presencials i, en cas de que sigui possible, també els seminaris i tallers, deixant les classes expositives com a darrera opció a l'hora de fer classe presencial.

Modificació de l'avaluació:
Degut a l'excepcionalitat per la pandèmia del Covid-19 durant aquest curs, l'avaluació pel que fa als exàmens de recuperació patiran una modificació.

a) Es realitzaran igualment els exàmens ABP 1, ABP 2 i Test per aquells i aquelles alumnes que l'hagin suspès en la primera avaluació, i aquests exàmens seran realizats des del domicili després de ser enviats per correu previ contacte per videoconferència.
L'ABP 1 consisterà en una entrevista psiquiàtrica escrita de la que s'haurà de realitzar la història clínica, amb exploració clínica i diagnòstic diferencial raonat, amb aproximació sindròmica també raonada dels trastorns que apareixen en dita'entrevista.
L'examen ABP 2, el dia posterior, consistirà en preguntes (unes que s'hauran de raonar per escrit i d'altres en format veritable/fals) que faran referència a l'entrevista clínica del día anterior.
Finalment, els/les que hagin de recuperar l'examen test, rebran 60 preguntes tipus test amb quiatre possibilitats i una sola resposta correcta.
Hi haurà un temps determinat (tres hores per l'ABP 1 i dues hores per l'ABP 2 i test) per fer l'examen i enviar les respostes al coordinador del mòdul.
Es manté el resultat final de cinc per als /les que aprovin l'examen

b) Els i les estudiants que estan portant a terme tasques de voluntariat i/o treball en relació a la crisi de la COVID 19 i que ho documentin adequadament podran escollir alguna de les dues opcions següents:
Realitzar el mateix examen que els i les estudiants que no estan fent tasques de voluntariat i treball en relació la crisi de la COVID 19 (apartat a), o bé:
Realitzar un examen ABP 1a part, que serà de caràcter general i reflexiu en relació a l’experiència viscuda durant la crisi de la COVID19, de cadascun dels Mòduls pendents d’avaluar de tot el grau.


Tutoria i comunicació:
En cas de situació de no presencialitat, la comunicació es realitzarà a través dels correu electrònic i els fòrum d'avisos i notícies del Moodle.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.