Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Estudi i interpretació del món actual a partir de l’anàlisi dels grans conflictes mundials i regionals del nostre temps en perspectiva històrica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup FG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Eliseu Carbonell Camós
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG12 Col.laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CE1 Conèixer, comprendre i valorar críticament les tradicions culturals (filosòfiques, literàries, artístiques, tecnològiques) que conformen les teories i les pràctiques educatives actuals i les seves tendències futures
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa

Continguts

1. Breu repàs històric al món actual.

          1.1. Antecedents: on i quan comença el "món actual"

          1.2. De la Gran Guerra a la Segona Guerra Mundial (1914-1945)

          1.3. El món durant Guerra Freda (1945-1991)

          1.4. El món més actual: de la Guerra del Golf als nostres dies (1991-....)

2. Claus històriques de la dominació al món actual

          2.1. Colonització i descolonització: les formes de l'imperialisme al món actual.

          2.2. El neocolonialisme: L’invent del Tercer Món i el desenvolupament.

          2.3. Genealogia del racisme: El projecte del racisme científic i el seu retorn al món actual.

3. Claus històriques de les crisis al món actual

          3.1. Les crisis ambientals: catàstrofes nuclears, crisi energètica i canvi climàtic.

          3.2. Les crisis econòmiques: el mercat i el deute, del capitalisme al neoliberalisme.

          3.3. Les crisis migratòries: moviments de població en una societat global.

          3.4. Les crisis sanitàries: les pandèmies al llarg del temps.

4. Claus històriques de les revoltes al món actual

          4.1. Les revoltes urbanes: assemblees populars i democràcia directa.

          4.2. Les lluites i revoltes feministes: de les sufragistes als nostres dies.

          4.3. Moviments d’alliberament nacional i lluites dels pobles indígenes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 40,00 1,00 43,00
Lectura / comentari de textos 8,00 28,00 1,00 37,00
Prova d'avaluació 18,00 40,00 6,00 64,00
Seminaris 1,50 4,50 0 6,00
Total 29,50 112,50 8,00 150

Bibliografia

 • Procacci, Giuliano (DL 2004 ). Historia general del siglo XX . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Hobsbawm, E. J.|q(Eric J.) (2000 ). Historia del siglo XX : 1914-1991 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Veiga, Francesc (cop. 1997 ). La Paz simulada : una historia de la Guerra Fría, 1941-1991 . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Roberts, J. A. G (cop. 2008 ). Historia de china . València: Universitat de València. Catàleg
 • Huband, Mark (cop. 2004 ). África después de la Guerra Fría : la promesa rota de un continente . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Martínez Carreras, José Urbano (1987 ). Historia de la descolonización, (1919-1986) : las independencias de Asia y África . Madrid: Istmo. Catàleg
 • Halperín Donghi, Tulio (1993 ). Historia contemporánea de América Latina (13ª ed. rev. y ampl.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Jenkins, Philip (cop. 2005 ). Breve historia de Estados Unidos (2ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Service, Robert (cop. 2000 ). Historia de Rusia en el siglo XX . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Figes, Orlando (2006 ). El Baile de Natacha : una historia cultural rusa . Barcelona: Edhasa. Catàleg
 • Moradiellos, Enrique (DL 2000 ). La España de Franco : 1939-1975 : política y sociedad . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Soto Carmona, Álvaro (2005 ). Transición y cambio en España : 1975-1996 . Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Segura i Mas, Antoni (DL 2008 ). El Món islàmic . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Todorov, Tzvetan (2008 ). El Miedo a los bárbaros : más allá del choque de civilizaciones . Barcelona: Círculo de Lectores :Galaxia Gutenberg. Catàleg
 • Casanova, Julián (2011 ). Europa contra Europa, 1914-1945 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Judt, Tony (2010 ). El Món no se'n surt : un tractat sobre els malestars del present . Barcelona: La Magrana. Catàleg
 • Judt, Tony (2006 ). Postguerra : una historia de Europa desde 1945 . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Fontana, Josep (2011). Por el bien del Imperio. Pasado & Presente. Catàleg
 • Núñez Seixas, Xosé Manoel (2015). Las utopías pendientes. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Bookchin, Murray (2019). La próxima revolución. Las asambleas populares y la promesa de la democracia directa. Barcelona: Virus. Catàleg
 • Crosby, Alfred W (1999). Imperialismo ecológico :. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Escobar, Arturo (1995). Encountering development :. Princeton (N.J): Princeton University Press. Catàleg
 • Gellner, Ernest (1998). Nacionalisme. València: Universitat de València. Catàleg
 • Graeber, David (2012). En deuda :. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Harvey, David. (2007). Breve historia del Neoliberalismo. Madrid: Akal. Catàleg
 • Harvey, David (2013). Ciudades rebeldes :. Madrid: Akal. Catàleg
 • Martin, Emily (1994). Flexible bodies: tracking immunity in American cultures from the days of polio to the age of AIDS. Boston: Beacon Press. Catàleg
 • Martín i Berbois, Josep Lluís (2019). Sufragisme i sufragistes : (Primera edició). Barcelona: Generalitat de Catalunya Memorial Democràtic. Catàleg
 • Medvedev, Zhores A (1991). El Legado de Chernobil. Barcelona: Pomares-Corredor. Catàleg
 • Miguel Álvarez, Ana de (2005). Teoría feminista :. Madrid: Minerva Ediciones. Catàleg
 • Scott, James C (2003). Los Dominados y el arte de la resistencia. Tafalla, [etc.]: Txalaparta [etc]. Catàleg
 • Termes, Josep (2011). Història del moviment anarquista a Espanya, 1870-1980 /. Barcelona: L'Avenç. Catàleg
 • Zweig, Stefan (2001). El Món d'ahir :. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Carbonell, Neus. (2003). La Dona que no existeix :. Vic: Universitat de Vic. Catàleg
 • Saini, Angela. (2021). Superior : (Primera edición). Madrid: Círculo de tiza. Catàleg
 • Díez, Xavier (2010). Venjança de classe. Causes profundes de la violència revolucionària a Catalunya el 1936. Barcelona: Virus.
 • Fisher, Mark.. Realismo capitalista :. . Catàleg
 • Straehle, Edgar. (2020). Memoria de la revolución. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Aleksiévitx, Svetlana. (2016). La Pregària de Txernòbil :. Barcelona: Raig Verd. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova escrita (primer parcial) Demostrar la comprensió dels conceptes claus i continguts dels temes 1 i 2. 25 No
Prova escrita (segon parcial) Demostrar la comprensió dels conceptes claus i continguts dels temes 3 i 4. 25 No
Activitat seminari dimecres (Pedagogia) - Activitat film històric (Treball Social) Per al grup de Pedagogia l'activitat consistirà en participar en un seminari de dimecres sobre el que caldrà lliurar un resum més reflexió personal. Per al grup de Treball Social l'activitat es realitzarà a partir d'un film de temàtica històrica. A principi de curs es donaran les pautes per dur a terme aquesta activitat. L'activitat s'ha de lliurar a través del Moodle en la data anunciada pel professor, en format pdf, word o compatible. El nom de l'arxiu ha de seguir aquest format: Cognoms de l'estudiant_activitat seminari (per Pedagogia) o bé Cognoms de l'estudiant_activitat film (per Treball Social).

Activitat individual, obligatòria i no recuperable.
10 No
Lectures i elaboració de pòsters. Al llarg del semestre es lliurarà una lectura obligatòria per a cada sessió de GM (Pedagogia) o GP (Treball Social). Aquestes lectures entren a examen. Les treballarem en les sessions de GM o GP on per grups caldrà fer un pòster, amb un mapa conceptual, sobre la lectura en qüestió.

Activitat grupal, obligatòria i no recuperable.
10 No
Assaig individual a partir d'una notícia d'hemeroteca sobre un fet històric. Cada estudiant haurà de buscar una notícia sobre un fet històric relacionat amb el temari treballat durant el curs, a través d'hemeroteques digitals de revistes i diaris antics. A la notícia caldrà adjuntar una reflexió personal d'una extensió d'entre 900 i 1.000 paraules, responent a aquestes tres qüestions:
1. Per què ha despertat el teu interès el tema d'aquesta notícia.
2. Quin significat va tenir aquest esdeveniment en el passat (vist des del passat).
3. Quin significat va tenir aquest esdeveniment per al futur, quin llegat va deixar (vist des del present).

L'activitat s'ha de lliurar a través del Moodle en qualsevol moment al llarg del semestre. L'arxiu (en pdf, word o compatible) ha de contenir la notícia i el vostre comentari en un sol document i el nom de l'arxiu ha de seguir aquest format: Cognoms de l'estudiant_Activitat assaig.

Activitat individual, obligatòria i no recuperable.
15 No
Lectura d'una monografia històrica i gravació d'un vídeo comentant el llibre. A començament de curs es facilitarà un llistat de monografies històriques. Els estudiants podran, si volen, triar-ne una i llegir-la. Al final del semestre es lliurarà a través del Moodle un vídeo d'una durada d'entre 5 i 10 minuts, en el qual l'estudiant haurà de presentar el llibre que ha llegit. El professor podrà citar posteriorment a l'estudiant a una tutoria per acabar de discutir sobre el contingut de la monografia.

Aquesta és una activitat optativa, per poder optar a la qualificació d'Excel·lent i MH.
15 No

Qualificació

En l'avaluació es tindrà en compte els següents criteris:
- Comprensió de les lectures i dels conceptes exposats en les classes teòriques
- Capacitat de relacionar els fets històrics amb les condicions socials, educatives i culturals del present.
- Participació activa en els debats que es generin a l’aula presencial o virtual.
- Les activitats no són recuperables ja que cap d'elles supera el 40% de la qualificació i no es requereix una nota mínima per aprovar-la.
- Es penalitzarà amb -0,15 cada error ortogràfic i/o gramatical dels treballs lliurats.
- El plagi parcial o total suposarà automàticament un suspens de l’assignatura.
- La nota mínima per aprovar l’assignatura és un 5 com a nota mitjana de totes les activitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'estudiant que no presenti en temps i forma totes les avaluacions demanades.

Avaluació única:
D’acord amb la normativa d’avaluació de la Facultat, l’alumnat es podrà acollir a l’avaluació única, sempre i quan ho sol·liciti dintre dels terminis fixats.
A aquest efecte es farà un examen únic i un de recuperació en cas de suspendre el primer. A l’examen caldrà demostrar haver adquirit els coneixements teòrics del curs, així com demostrar capacitat analítica i crítica entorn als continguts de l’assignatura. Per a aquest examen no es podran utilitzar apunts ni cap altre material de suport.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es podran fer tutories presencials i no presencials a través del Google Meets previ acord amb el professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb el professor es farà a través del correu electrònic i el Moodle, així com a les classes presencials.

Observacions

A inici de curs el professor donarà una llista de les lectures obligatòries de l'assignatura. La bibliografia bàsica és per aquells que vulguin consultar-la de manera voluntària, no és obligatòria.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.