Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Estudi i interpretació del món actual a partir de l’anàlisi dels grans conflictes mundials i regionals del nostre temps en perspectiva històrica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup FG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Eliseu Carbonell Camós
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup GG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Eliseu Carbonell Camós
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup JT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Eliseu Carbonell Camós
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG12 Col.laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CE1 Conèixer, comprendre i valorar críticament les tradicions culturals (filosòfiques, literàries, artístiques, tecnològiques) que conformen les teories i les pràctiques educatives actuals i les seves tendències futures
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa

Continguts

1. Claus històriques de la dominació

          1.1. L’imperialisme a l’inici de la modernitat

          1.2. La colonització europea del planeta

          1.3. El naixement del racisme modern

2. Claus històriques de la resistència

          2.1. El sistema esclavista, resistència i revoltes d'esclaus

          2.2. L'era de les revolucions

          2.3. Malvats de totes les nacions

3. Claus històriques del sistema capitalista

          3.1. L'acumulació per despossessió

          3.2. La Revolució Industrial i el capital fòssil

          3.3. El moviment obrer i el moviment sufragista

4. Claus històriques de la nova era

          4.1. Totalitarisme, guerra i genocidi

          4.2. El neocolonialisme i el neoliberalisme

          4.3. L'Antropocè, crisi energètica i canvi climàtic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 23,00 0 31,00
Prova d'avaluació 12,50 50,00 0 62,50
Seminaris 5,00 3,00 0 8,00
Treball en equip 25,50 23,00 0 48,50
Total 51,00 99,00 0 150

Bibliografia

 • Albrecht, Glenn (2020). Las Emociones de la Tierra : nuevas palabras para un nuevo mundo. MRA Ediciones.
 • Aleksiévitx, Svetlana. (2016). La Pregària de Txernòbil :. Barcelona: Raig Verd. Catàleg
 • Artola, Miguel (2005). Contemporánea : la historia desde 1776. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Arendt, Hannah (2006). Eichmann en Jerusalén (1a ed. en Debolsillo). Barcelona: Debolsillo. Catàleg
 • Bouamama, Saïd (2022 - 02??). Figures de la revolució africana : de Kenyatta a Sankara (Primera edició de Tigre de Paper). Manresa (Bages), Països Catalans: Tigre de Paper. Catàleg
 • Carbonell, Neus. (2003). La Dona que no existeix :. Vic: Universitat de Vic. Catàleg
 • Chakrabarty, Dipesh (2018). Anthropocene Time. History and theory : Studies in the philosophy of history, 57(1), 5-32
 • Chomsky, Noam & Prashad, Vijay (2022). La retirada. Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder de Estados Unidos. Capitán Swing.
 • Crosby, Alfred W (1999). Imperialismo ecológico :. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Díez, Xavier (2010). Venjança de classe. Causes profundes de la violència revolucionària a Catalunya el 1936. Barcelona: Virus.
 • Ferro, Marc. (1970). La Gran Guerra (1914-1918). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Fontana, Josep (2011). Por el bien del Imperio. Pasado & Presente. Catàleg
 • Fontana, Josep (2019 - 05??). Capitalisme i democràcia : 1756-1848 : com va començar aquest engany (Primera edició). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Frigolé, Joan (2003). Cultura y genocidio. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Hobsbawm, E. J.|q(Eric J.) (2000 ). Historia del siglo XX : 1914-1991 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Harvey, David. (2007). Breve historia del Neoliberalismo. Madrid: Akal. Catàleg
 • Harvey, David (2022). Les cròniques anticapitalistes. Manresa: Tigre de paper.
 • Hunt, Lynn (2018). Historia ¿Por qué importa?. Alianza Editorial. Catàleg
 • Judt, Tony (2010 ). El Món no se'n surt : un tractat sobre els malestars del present . Barcelona: La Magrana. Catàleg
 • Judt, Tony (2006 ). Postguerra : una historia de Europa desde 1945 . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Linebaugh, Peter. (2004). La Hidra de la revolución : marineros, esclavos y campesinos en la historia oculta del Atlántico. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Malm, Andreas (2020). Capital fósil. El auge del vapor y las crisis del calentamiento global. Capitán Swing.
 • Martín i Berbois, Josep Lluís (2019). Sufragisme i sufragistes : (Primera edició). Barcelona: Generalitat de Catalunya Memorial Democràtic. Catàleg
 • Mintz, Sidney W. (Sidney Wilfred) (1996). Dulzura y poder : el lugar del azúcar en la historia moderna (1ª ed.). México, D.F: Siglo XXI. Catàleg
 • Price, Richard (1981). Sociedades cimarronas : comunidades esclavas rebeldes en las Américas. México, D.F. [etc: Siglo XXI. Catàleg
 • Rediker, Marcus (2023). Villanos de todas las naciones. Los piratas del Atlántico en su edad de oro. Traficantes de sueños.
 • Saini, Angela. (2021). Superior : (Primera edición). Madrid: Círculo de tiza. Catàleg
 • Sebald, W. G. (Winfried Georg) (2003). Sobre la historia natural de la destrucción. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Termes, Josep (2011). Història del moviment anarquista a Espanya, 1870-1980 /. Barcelona: L'Avenç. Catàleg
 • Thompson, E. P. (Edward Palmer) (2000). Costumbres en común. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Virdee, Satnam (2021). Racismo, clase y el paria racializado. Irlandeses, judíos, asiáticos y negros en la clase obrera británica. Katakrak.
 • Wood, Ellen Meiksins (2021). El origen del capitalismo : una mirada de largo plazo. Madrid: Siglo XXI de España Editores. Catàleg
 • Wolf, Eric R. (1987). Europa y la gente sin historia. México, D.F: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Zweig, Stefan (2001). El Món d'ahir :. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Zweig, Stefan (2004). Moments estel·lars de la humanitat : catorze miniatures històriques. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Dues sessions de cine-fòrum sobre temàtica històrica Assistència a dues sessions de cine-fòrum sobre films de temàtica històrica i redacció d’un text breu (entre 300 i 500 paraules) explicant els aprenentatges obtinguts en aquestes sessions de cine-fòrum. Lliurament al través del Moodle.
L'assistència a les dues sessions de cine-fòrum és obligatòria. En cas de no poder assistir-hi caldrà presentar un justificant.
10 No
Debat sobre textos fonamentals i lliurament d'un informe Les sessions de grup mitjà estaran dedicades a debatre algunes de les lectures obligatòries que el professor lliurarà a principi de curs. Distribuirem el grup mitjà en subgrups i cada un d’ells es responsabilitzarà d’una d'aquestes sessions de debat. Caldrà preparar un debat, ampliant els continguts amb fonts complementàries i entregar un informe amb la preparació del debat. Activitat grupal. 20 No
Reflexió escrita a partir de materials audiovisuals A partir del material audiovisual de temàtica històrica proporcionat pel professor, caldrà realitzar a classe un exercici de reflexió escrit on s'haurà de demostrar la capacitat de relacionar continguts i raonar críticament sobre els temes treballats. Es valorarà l’ús de bibliografia complementària per la preparació d’aquesta activitat. Durant l’exercici es podran utilitzar apunts propis escrits a mà. 30 No
Examen final Caldrà demostrar la comprensió dels conceptes claus i continguts treballats durant el curs. El professor facilitarà a principi de curs un llistat de lectures obligatòries que entraran a examen. Durant l'examen es podran utilitzar apunts propis escrits a mà. Es requereix una nota mínima de 4 sobre 10 per poder aprovar l'examen i superar l’assignatura. En cas de suspendre l’examen final es tindrà opció de recuperació a través d’una segona prova escrita. 40

Qualificació

En l'avaluació es tindrà en compte els següents criteris:
- Comprensió de les lectures i dels conceptes exposats en les classes teòriques
- Capacitat de relacionar els fets històrics amb les condicions socials, educatives i culturals del present.
- Participació activa en els debats que es generin a l’aula.
- Es penalitzarà amb -0,15 cada error ortogràfic i/o gramatical dels treballs lliurats.
- El plagi parcial o total suposarà automàticament un suspens de l’assignatura.
- La nota mínima per aprovar l’assignatura és un 5 com a nota mitjana de totes les activitats.
- Les activitats no són recuperables, excepte l'examen final.
- Per aprovar l'examen final i el conjunt de l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 a l'examen. En cas de suspendre l'examen (i només en aquest cas), es tindrà opció a repetir-lo un segon cop, havent d'obtenir igualment un mínim de 4 per poder aprovar l'assignatura si la nota mitjana de totes les activitats assoleix el 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'estudiant que no presenti en temps i forma totes les activitats demanades.

Avaluació única:
D’acord amb la normativa d’avaluació de la Facultat, l’alumnat es podrà acollir a l’avaluació única, sempre i quan ho sol·liciti dintre dels terminis fixats.
A aquest efecte es farà un examen únic i un de recuperació en cas de suspendre el primer. A l’examen caldrà demostrar haver adquirit els coneixements teòrics del curs, que es recullen en la bibliografia bàsica de l'assignatura, així com demostrar capacitat analítica i crítica entorn als continguts de l’assignatura. Per a aquest examen no es podran utilitzar apunts ni cap altre material de suport.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es podran fer tutories presencials i no presencials a través del Google Meets previ acord amb el professor. Horaris de tutoria: dilluns, dijous i divendres de 13:00 a 14:00h.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb el professor es farà a través del correu electrònic i el Moodle, així com a les classes presencials.

Observacions

A inici de curs el professor donarà un llistat amb les lectures obligatòries. La bibliografia de l'assignatura és per aquelles persones que vulguin consultar-la de manera voluntària, per ampliar els apunts i estudiar, però no és de lectura obligatòria. Tanmateix, en cas d'optar per l'avaluació única, la bibliografia de l'assignatura serà un element important per la preparació de l'examen.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.