Dra.  GIMENEZ LEAL, GERUSA

Plana personal

Categoria:
PROFESSORA TITULAR D'UNIVERSITAT
Departament:
ORGANITZACIÓ, GESTIÓ EMPRESARIAL I DISSENY DEL PRODUCTE
Àrea de coneixement:
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Grup de recerca:
Grup de Recerca en Enginyeria de Procés, Producte i Producció. GREP
ORCID PRC:
0000-0003-3371-8759
curs 2004- 2005 curs 2005- 2006 curs 2006- 2007 curs 2007- 2008 curs 2008- 2009 curs 2009- 2010 curs 2010- 2011 curs 2011- 2012 curs 2012- 2013 curs 2013- 2014 curs 2014- 2015 curs 2015- 2016 curs 2016- 2017 curs 2017- 2018 curs 2018- 2019

Assignatures del curs 2004- 2005

Assignatura Pla d'estudis
907-10 - Pràctiques d'empresa (Àrea Org. Empresa) ALTRES ACTIVITATS FCEE
3107EM0012 - Organització i administració d'empreses Ciències Empresarials. 1999
3105F00559 - Treball fi de carrera Enginyeria Industrial. 1994
3105IA0022 - Projecte / treball fi de carrera Enginyeria Tècnica Agrícola, Especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries. 1999
3105EL0035 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Electrònica Industrial. 2002
3220DC0464 - ESTRATÈGIES INTEGRALS DE QUALITAT PROJECTES D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN L'ENGINYERIA DE PRODUCTE I PROCÉS. 2004

Assignatures del curs 2005- 2006

Assignatura Pla d'estudis
3107EM0012 - Organització i administració d'empreses Ciències Empresarials. 1999
3105F00559 - Treball fi de carrera Enginyeria Industrial. 1994
3105ME0030 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Mecànica. 2002
3220DC0464 - ESTRATÈGIES INTEGRALS DE QUALITAT PROJECTES D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN L'ENGINYERIA DE PRODUCTE I PROCÈS. 2005

Assignatures del curs 2006- 2007

Assignatura Pla d'estudis
905-22 - Tots els estudis ALTRES ACTIVITATS EPS
907-9 - Pràctiques d'empresa (àrea Org. Empresa) ALTRES ACTIVITATS FCEE
3107EM0012 - Organització i administració d'empreses Ciències Empresarials. 1999
3105EI0012 - Administració d'empreses Enginyeria Industrial. 2002
3105EI0034 - Treball fi de carrera Enginyeria Industrial. 2002
3105QI0034 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3501MO0019 - Avaluació tecnològica Màster Universitari en Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia/Business Innovation and Technology Management. 2006
3220DC0464 - ESTRATÈGIES INTEGRALS DE QUALITAT PROJECTES D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN L'ENGINYERIA DE PRODUCT. 2006

Assignatures del curs 2007- 2008

Assignatura Pla d'estudis
905-15 - Convergència europea ALTRES ACTIVITATS EPS
3107EM0012 - Organització i administració d'empreses Ciències Empresarials. 1999
3105EI0012 - Administració d'empreses Enginyeria Industrial. 2002
3105EI0034 - Treball fi de carrera Enginyeria Industrial. 2002
3105EL0034 - Administració d'empreses i organització de la producció Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Electrònica Industrial. 2002
3501MO0671 - Gestió de qualitat Màster Universitari en Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia/Business Innovation and Technology Management. 2007
3220DC0464 - ESTRATÈGIES INTEGRALS DE QUALITAT Projectes d'Innovació Tecnològica en l'Enginyeria de Producte i Procés. 2007

Assignatures del curs 2008- 2009

Assignatura Pla d'estudis
975-1 - Reconeixement tutorització Màsters 2006-2007 ALTRES ACTIVITATS MO
3105EI0034 - Treball fi de carrera Enginyeria Industrial. 2002
3105EL0035 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Electrònica Industrial. 2002
3105QI0034 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3501MO0671 - Gestió de qualitat Màster Universitari en Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia/Business Innovation and Technology Management. 2007
955-2 - Pla pilot estudis ETIG-ETIS: "Projecte English" PROVA PILOT EPS

Assignatures del curs 2009- 2010

Assignatura Pla d'estudis
3105EI0034 - Treball fi de carrera Enginyeria Industrial. 2002
3105QI0034 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3501MO0671 - Gestió de qualitat Màster Universitari en Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia/Business Innovation and Technology Management. 2007

Assignatures del curs 2010- 2011

Assignatura Pla d'estudis
3107AD0052 - Estratègies integrals de qualitat Administració i Direcció d'Empreses. 1999
3105G00008 - Organització i gestió d'empreses ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105EI0034 - Treball fi de carrera Enginyeria Industrial. 2002
3105EL0035 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Electrònica Industrial. 2002
3105QI0034 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3105G08006 - Fonaments d'organització d'empreses Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. 2010
3501MO0671 - Gestió de qualitat Màster Universitari en Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia/Business Innovation and Technology Management. 2007

Assignatures del curs 2011- 2012

Assignatura Pla d'estudis
3107-33 - Pràctiques empreses curs 2010-11 ALTRES ACTIVITATS GRAUS FCEE
3345-3 - Reconeixement 2009-10 Màster BITM ALTRES ACTIVITATS MO EPS
3105G00008 - Organització i gestió d'empreses ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105EI0053 - Logística Enginyeria Industrial. 2002
3105EI0034 - Treball fi de carrera Enginyeria Industrial. 2002
3105IA0022 - Projecte / treball fi de carrera Enginyeria Tècnica Agrícola, Especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries. 1999
3105QI0034 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3501MO0671 - Gestió de qualitat Màster Universitari en Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia/Business Innovation and Technology Management. 2007
3501MO0147 - Projecte de màster / Treball de recerca Màster Universitari en Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia/Business Innovation and Technology Management. 2007
3501MO1755 - Treball Final de Máster Màster Universitari en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans. 2010

Assignatures del curs 2012- 2013

Assignatura Pla d'estudis
3105G00008 - Organització i gestió d'empreses ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105EI0034 - Treball fi de carrera Enginyeria Industrial. 2002
3501MO0147 - Projecte de màster / Treball de recerca Màster Universitari en Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia/Business Innovation and Technology Management. 2007

Assignatures del curs 2013- 2014

Assignatura Pla d'estudis
3105G00008 - Organització i gestió d'empreses ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105EI0034 - Treball fi de carrera Enginyeria Industrial. 2002
3105ME0030 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Mecànica. 2002
3374-15 - [2011] [3501MO1754] - Pràctiques professionals supervisades Tutoritzacions TF/PE
3374-16 - [2011] [3501MO1755] - Treball Final de Máster Tutoritzacions TF/PE

Assignatures del curs 2014- 2015

Assignatura Pla d'estudis
3105G00008 - Organització i gestió d'empreses ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105EI0034 - Treball fi de carrera Enginyeria Industrial. 2002
3105EL0035 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Electrònica Industrial. 2002

Assignatures del curs 2015- 2016

Assignatura Pla d'estudis
3105G00014 - Gestió de la producció ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105G00008 - Organització i gestió d'empreses ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105G08006 - Fonaments d'organització d'empreses Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. 2010
3105G07040 - Gestió de la producció i logística Grau en Enginyeria Informàtica. 2010
3501MO2258 - Logística i gestió de la cadena de subministrament Màster Universitari en Enginyeria Industrial. 2013

Assignatures del curs 2016- 2017

Assignatura Pla d'estudis
3105G00008 - Organització i gestió d'empreses ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105G10018 - Qualitat i assegurament de la qualitat alimentària Grau en Innovació i Seguretat Alimentària. 2014
3501MO2258 - Logística i gestió de la cadena de subministrament Màster Universitari en Enginyeria Industrial. 2013

Assignatures del curs 2017- 2018

Assignatura Pla d'estudis
3105G00008 - Organització i gestió d'empreses ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105G10018 - Qualitat i assegurament de la qualitat alimentària Grau en Innovació i Seguretat Alimentària. 2014
3501MO2259 - Sistemes integrats de gestió Màster Universitari en Enginyeria Industrial. 2013

Assignatures del curs 2018- 2019

Assignatura Pla d'estudis
3105G00008 - Organització i gestió d'empreses ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3103G00125 - Economia i gestió d'empreses ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3107G01094 - Pràctiques d'empresa Grau en Administració i Direcció d'Empreses. 2009
3107G02058 - Pràctiques d'empresa Grau en Comptabilitat i Finances. 2009
3107G03075 - Pràctiques d'empresa Grau en Economia. 2009
3105G10018 - Qualitat i assegurament de la qualitat alimentària Grau en Innovació i Seguretat Alimentària. 2014