Fundació Bancària “La Caixa: INPhINIT-retaining - contractació predoctoral
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

El termini per a sol·licitar l'ajut finalitza el dia 26 de febrer de 2020 a les 14:00h (hora local de Barcelona).

L’objecte d’aquests ajuts és formar investigadors amb habilitats curriculars addicionals perquè ampliïn les possibilitats de desenvolupament de la carrera professional en els àmbits acadèmic, de la indústria i l’emprenedoria.

Requisits de les persones candidates

   • Tenir el nivell d’estudis per accedir al doctorat
   • Tenir un nivell d’anglès i acreditar-lo en els casos especificats en el punt 4.3 de la convocatòria. Si no es disposa d’aquest document en la data de tancament de la convocatòria, es pot tancar la sol·licitud, SEMPRE dins del termini, i afegir l’acreditació de l’idioma fins el dia 11/03/2020
   • No tenir experiència investigadora en recerca a temps complet superior a 4 anys
   • Complir els requisits de mobilitat especificats al punt 4.5 de la convocatòria
   • No haver estat matriculats anteriorment als estudis de doctorat sol·licitats
   • En cas de concessió, incorporar-se al centre o universitat entre els mesos de setembre – desembre de 2020 (excepcionalment autoritzat fins el 31/01/2021)

Dotació

   • Sou de 34.800€ per a les tres anualitats
   • Ajut addicional de 3.564€ anuals per a conferències, cursos, estades, consumibles, equipaments i/o costos de propietat intel·lectual (gestionats pel centre i justificat independentment)
   • Premi de 7.500€ si es diposita la tesi 6 mesos després de finalitzar el 3r any de l’ajut
Requerirà la signatura d’un conveni entre la Fundació Bancària “La Caixa” i la Universitat de Girona.

Sol·licituds

S’han de fer telemàticament a través de l’apartat Beques del web de l’Obra Social “La Caixa”.

El formulari s’ha d’omplir íntegrament en anglès i si algun document que s’adjunta no està en aquesta llengua, s’ha d’adjuntar la traducció (pot estar feta pel mateix candidat).
   1. La informació de l’apartat “Studies to be pursued” s’entendrà provisional i es podrà modificar més endavant així com el grup d’investigació, centre, departament o universitat on es pensa portar a terme
   2. S’ha de tramitar, a través de l’aplicatiu, l’obtenció de com a mínim 3 cartes de referència (màxim 5), en anglès, de professors universitaris o altres persones rellevants amb les que hagi tingut contacte acadèmic o professional. Han d’haver arribat com a molt tard el 26/02/2020. No s’han de demanar per correu electrònic
Es recomana als candidats que, addicionalment, contactin (amb els professors o persones a qui les vulguin sol·licitar), tan aviat com puguin per comunicar-los que la Fundació Bancària “la Caixa” s’hi adreçarà a través d’un procediment en línia.
   1. S’han de penjar els expedients dels estudis que els fan elegibles (grau, llicenciatura o diplomatura de forma obligatòria, i màster quan sigui necessari) i en cas que no compleixin els requisits especificats al punt 5.4, també el títol
   2. Addicionalment pot ser necessari adjuntar un document explicatiu que certifiqui que el candidat podria ser admès en un programa de doctorat en el país on ha cursat els estudis que li donen accés al doctorat (punt 5.5)
   3. Cal acreditar el coneixement de la llengua anglesa en la forma especificada al punt 4.3 de la convocatòria
   4. Els candidats que ho vulguin, especialment els d’especialitats artístiques, poden incloure en la sol·licitud una adreça web que mostri la seva producció o dossier

Avaluació

Consta de 3 fases:
   1. Elegibilitat: compliment dels requisits de la convocatòria
   2. Avaluació remota (preselecció) feta per 3 experts amb experiència en l’àmbit disciplinari de la sol·licitud i amb currículum sòlid de publicacions i/o contribucions en aquest àmbit.
El 22/5/2020 es comunicarà als candidats per correu electrònic si han estat preseleccionats o no.
   1. Avaluació presencial (selecció final) dels candidats que han estat preseleccionats. Es farà davant un comitè de selecció multidisciplinari format per professors i investigadors amb una àmplia experiència en processos de selecció per peer review.
Les entrevistes es faran únicament a Barcelona els dies 17 i 18 de juny de 2020, en cap cas per telèfon ni cap altre mitjà.

Les despeses que puguin generar aquests desplaçaments es compensaran en els casos especificats en la convocatòria (punt 6.1.c)

Els criteris d’avaluació estan explicats a l’apartat “avaluació de sol·licituds” de la pàgina web.

El termini per a presentar al·legacions a la desestimació es de 7 dies i s’ha de fer per correu electrònic. No es poden qüestionar les avaluacions científiques i/o tècniques.

Concessió

El 30/06/2020 es publicarà la llista final de candidats seleccionats i els de reserva.

Podeu consultar les incompatibilitats i les obligacions del becari, i ampliar la informació a les bases de la convocatòria.

Persona de contacte de l’OITT: Desyreé López Ferrer recercaoitt@udg.edu

Notícies relacionades