Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

HRS4R

Human Resources Strategy for Researchers

La Carta europea de l'investigador i el Codi de conducta per a la contractació d'investigadors, són els documents de la Unió Europea que marquen les directrius perquè universitats i institucions de recerca europees millorin les condicions de treball i l’ocupabilitat dels investigadors, i facin més atractiva la carrera professional a Europa.

En la Carta es recullen un conjunt de principis generals i requisits que defineixen els rols, les responsabilitats i els drets dels investigadors, ocupadors i empreses i institucions públiques finançadores. El Codi subratlla la importància dels procediments de contractació oberts i transparents, i dels comitès de selecció, tant diversos com experimentats.

L'Estratègia de recursos humans per a investigadors (HRS4R) és una eina que ha posat en marxa per la Comissió Europea per donar suport a les institucions de recerca i a les organitzacions que financen la recerca en l'aplicació de la Carta i el Codi.

L'equip de govern considera imprescindible que la Universitat de Girona s'impliqui en aquesta estratègia a tots nivells. Internament, perquè contribueix a la millora de les condicions en què desenvolupen la seva activitat els nostres investigadors;i en la seva dimensió externa, perquè augmenta la visibilitat i la confiança en la nostra universitat com a pol d’atracció de talent.

Amb la signatura de la carta d’adhesió i la constitució del Comitè Director s’enceta la fase inicial d’implantació de l’Estratègia, que haurà de desenvolupar-se en un termini màxim de 12 mesos i que implica:

  • L’Anàlisi Interna de la institució per avaluar les seves pràctiques en matèria d'ètica professional, contractació, condicions laborals, igualtat i formació, a partir dels principis establerts en la Carta i el Codi.
  • El desenvolupament i publicació d’un Pla d’Acció per adaptar les polítiques i pràctiques de la institució a l’Estratègia, segons els resultats de l’anàlisi interna.

Un cop avaluades la metodologia de l’anàlisi interna i les propostes del pla d’acció, aquesta fase inicial culmina amb l'obtenció del segell d'excel·lència HRS4R, que atorga la Unió Europea a les institucions que defineixen i executen un pla d'acció per implementar les directrius de la Carta i el Codi.

Tenint en compte l'experiència d'altres institucions que ja han realitzat aquest procés, l'enfocament que hem d’adoptar respon als següents principis:

  • Multi-agent: que estigui en línia amb els nous models de gestió, i que tingui en compte les expectatives dels diferents grups d'interès vinculats a l'ecosistema UdG d'R+D+I: "què es requereix", "què esperen" i "què volen".
  • Participació activa: que impliqui els diferents agents en el procés de planificació, i que contribueixi a desenvolupar un fort sentit de compromís i treball en equip, imprescindible per a la posterior implementació i instrumentalització del pla d’acció.

La fase inicial donarà pas a les fases d'implementació i renovació del segell, que han de situar la UdG en un procés de millora contínua en la seva estratègia de recursos humans per a investigadors.

Més informació: Euraxess