Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Medicina

Estudiants de grau

Matrícula

1

Calendari de matrícula

El programa de matrícula s'obrirà el 5 de juliol a les 10.00h i es tancarà el 23 de juliol de 2019.

2

Lloc de matrícula

Els estudiants matriculats anteriorment en el mateix estudi de la UdG us podreu automatricular des de qualsevol ordinador amb connexió a internet (encara que no sigui de la UdG). Podeu optar entre matricular-vos:

  • Des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet (de 8 del matí a 1 de la matinada)
  • Aula informàtica 423 de la Facultat (de 9 a 13h) 

El personal de secretaria us atendrà, si és necessari, telefònicament al 972 419 616 de 8.30 a 13.30h, bé per correu electrònic a secacad.areasalut@udg.edu o personalment si veniu a la Facultat.

3

Instruccions de matrícula

Entreu al programa d'automatrícula des de La Meva i seguiu les instruccions de les diferents pantalles d'automatrícula.

Les guies de matrícula dels estudis les podeu consultar per internet des del vostre expedient acadèmic.

Informació específica de les assignatures a les que us heu de matricular:

Estudiants de 2n curs

Estudiants de 3r curs

Estudiants de 4t curs

Estudiants de 5è curs

Estudiants de 6è curs

Comproveu la matrícula. Una vegada acabat el procés de matrícula, heu de verificar que totes les assignatures que heu triat siguin correctes, ja que no es poden fer modificacions fora del període establert. Si us heu equivocat, podeu modificar la matrícula realitzada, tantes vegades com sigui necessari, durant el mateix dia i fins la una de la matinada.

Si voleu sol·licitar beca. Per poder-vos matricular com a becari haureu d'haver fet, prèviament, la sol·licitud de beca electrònica. A la pàgina web de beques trobareu la informació necessària per fer aquesta sol·licitud. Us recomanem que a part de la beca del MEFP sol·liciteu també la beca Equitat de l'AGAUR, ho podeu fer a través del mateix enllaç.

Per poder fer la matrícula condicionada a beca amb les corresponents bonificacions, ho heu de tenir activat a LaMeva / Matrícula / Ajuts i bonificacions "S'ha pogut acreditar que compliu els requisits econòmics".

En el cas que no s'hagi activat la convocatòria de beques per aquest curs 2019-2020 podeu fer el següent:

Aquells estudiants que hagueu obtingut beca durant el curs 2018-2019 i compliu els requisits acadèmics (haver superat el 80% dels crèdits matriculats) hauríeu de tenir la matrícula condicionada a beca, si no és així poseu-vos en contacte amb la secretaria de la facultat perquè us ho activin. 

Aquells estudiants que no hagueu obtingut beca durant el curs 2018-2019, i creieu que compliu els requisits acadèmics i econòmics per a sol·licitar-la, podeu demanar una acreditació en el següent enllaç, quan la tingueu, si és favorable, i ens informin des de l'AGAUR, se us arreglarà la matrícula i rebreu un correu electrònic informant-vos.

El fet de tenir la matrícula condicionada a beca no vol dir que eximeix a l'estudiant de fer la sol·licitud de beca en el moment que s'obri la convocatòria del MEFP. Si no tramiteu aquesta sol·licitud se us reclamarà l'import total de la matrícula.

La resta d'estudiants s'han de matricular de manera ordinària i, quan s'activi la convocatòria del proper curs, la podran sol·licitar. En aquest darrer cas, no es canviarà la modalitat de matrícula fins que no es tingui la resolució definitiva per part del MEFP.

Pagament. Cal la domiciliació bancària, d'altra manera el programa no us deixarà continuar.

És necessari que el titular del compte bancari de la domiciliació bancària sigui l'estudiant que es matricula. En el cas contrari caldrà que ho justifiquis a través de LaMeva/Tràmits/Comunicació o modificació de dades bancàries o bé es presenti a la secretaria de la facultat el següent imprès i una fotocòpia del DNI del titular perquè ho puguin validar.

Es pot optar per quatre modalitats de pagament:

  • En un sol termini, se us carregarà al compte bancari just després de la matrícula.
  • Dos terminis, sempre que l'import acadèmic total superi els 200 euros. El primer pagament (60%) es carregarà al vostre compte just després de la matrícula i el segon (40%) el mes de desembre de 2019.
  • Tres terminis, sempre que l'import acadèmic superi els 200 euros. El primer pagament (40%) es carregarà al vostre compte just després de la matrícula, el segon (20%) el mes d'octubre i el tercer el mes de desembre de 2019.
  • Pagament mensual (màxim 10 mensualitats). Sempre que l'import acadèmic superi els 200 euros. El primer termini es cobrarà just després de la matrícula i la resta el dia 5 de cada mes. El darrer termini en aquest cas serà el dia 5/5/2020.

Aquells estudiants becaris que se'ls denegui la beca, només podran fer el pagament fraccionat de la matrícula en els terminis mensuals que quedin fins al 5/5/2020, ja que la data límit pel pagament de la matrícula és el mes de maig de 2020.

Els supòsits que donen dret a exempció o bonificació en l'import de la matrícula els trobareu a les normes de matrícula, així com la documentació acreditativa que cal aportar en el moment de formalitzar-la. Si voleu acreditar el dret de gaudir bonificació o exempció de preus, haureu de fer arribar la documentació pertinent a la secretaria acadèmica, abans de matricular-vos En cas contrari s'entendrà com a matrícula ordinària i abonareu el 100% dels preus acadèmics.

En el moment de fer la matrícula la liquidació es farà en funció dels preus establerts per la Generalitat de Catalunya (llindar 6), trobareu més informació en el següent enllaç , sapigueu que els estudis de medicina corresponen al coeficient C, no obstant, si ho desitgeu, podreu tramitar la beca d'equitat, mitjançant la qual se us recalcularà la matrícula en funció del nivell de renda de la vostra unitat familiar. En el cas que es recalculi a la baixa la vostra matrícula, es regularitzarà reduint els rebuts que quedin pendents de pagament o en el cas que haguéssiu liquidat la totalitat, se'n faria la devolució corresponent. Tingueu en compte que perquè se us concedeix la beca equitat heu d'haver sol·licitat també la beca del MEFP.

Procediment en cas d'impagament

En cas de devolució d'un rebut bancari o de la no-liquidació de la carta de pagament en el termini establert, es confeccionarà una segona carta de pagament, la qual només es podrà liquidar en qualsevol oficina d'una de les entitats financeres col·laboradores de la Universitat.

En cas de devolució d'un rebut bancari, s'aplicarà una despesa d'impagat de 3 euros per rebut. Els estudiants que a 30 de maig no hagin efectuat el pagament de la seva matrícula, se'ls aplicarà una despesa d'impagament del 5% sobre l'import pendent.

La manca de pagament de les quantitats pendents de matrícula suposarà l'existència d'un deute. La Universitat exigirà aquest pagament com a condició prèvia a qualsevol acte administratiu.

És responsabilitat de l'estudiant atendre als diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ per part de la UdG.

Carpeta. Ja us avisarem, per correu electrònic, quan podreu passar a recollir la carpeta per la consergeria de la Facultat.

4

Inici de les classes

Pels estudiants de 2n, 3r, 4t, 5è i 6è curs l'inici de les classes serà el dia 12/09/2019