Facultat de Medicina

Grau en Medicina

En marxa per a la teva salut!

ABP

Mètode d'Aprenentatge Basat en Problemes

Graduació 1a Promoció

Al bell mig de la ciutat

Medicina

L'aprenentatge basat en problemes (ABP)

Aquesta metodologia estimula que l'estudiant construeixi activament el coneixement a partir de l'anàlisi  crítica i discussió en grups petits de situacions o casos clínics i , simultàniament, desenvolupa competències cabdals per el seu futur professional.