Matrícula 2018

Normativa de matrícula en estudis de grau, màsters universitaris i programes de doctorat per al curs 2018-19

Aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 4/2018, de 31 de maig de 2018

Document