Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Calendaris

Calendari acadèmic i administratiu

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... Es pot consultar el calendari acadèmic pels graus i el del màster.

El calendari administratiu marca els tempus per fer els diferents tràmits administratius.

Calendari acadèmic graus 2019-2020 PDF

Calendari acadèmic graus - curs 2019-2020

Inici/final classes del 1r semestre
Del 12/09/2019 al 20/12/2019

Exàmens convocatòria gener/febrer
Del 07/01/2020 al 31/01/2020
Defensa del TFG  (prèvia sol·licitud)
 Pòster: 06/02/2020  Tribunal per matrícula d'honor: A determinar
Inici/final classes del 2n semestre
Del 03/02/2020 al 15/05/2020  
Exàmens convocatòria maig/juny
Del 22/05/2020 al 19/06/2020   
Defensa del TFG
Pòster: Del 19/05/2020 al 21/05/2020  Tribunal per matrícula d'honor: A determinar

Màster en Economia de l'Empresa (Business Economics) - Curs 2019-2020

Inici classes 
20/09/2019
Final classes
28/03/2020
Entrega TFM
05/06/2020
Defensa TFM
19/06/2020   

Vacances i dies no lectius

 • 12 d'octubre de 2019
 • 29 d'octubre de 2019
 • 1 de novembre de 2019
 • 6 de desembre de 2019
 • Nadal: del 24/12/2019 al 06/01/2020 (ambdós inclosos)
 • Setmana Santa: del 06/04/2020 al 13/04/2020 (ambdós inclosos)
 • Festa Major de la UdG: 24 d'abril de 2020
 • 1 de maig de 2020

Calendari administratiu

Preinscripció universitària: Informació

Sol·licitud plaça per trasllat amb 30 crèdits reconeguts: Inicialment del 16 al 30 d'abril de 2020 però atesa la situació actual s'ha modificat el termini, el nou període és de l' 1 al 15 de maig de 2020

Sol·licitud de canvi d'estudis entre els estudis de grau de la facultat: (comparteixen a primer un mínim de 30 crèdits) Del 15 al 26 de juny de 2020

Sol·licitud de canvi de doble grau a un grau únic: (per a estudiants de doble grau i que volen canviar a un únic estudi de la mateixa doble, presentant la sol·licitud es farà efectiu.) Del 15 al 26 de juny de 2020

EXPLICACIÓ DETALLADA D'AQUESTS TRÀMITS

Sol·licitud de convalidacions, adaptacions i reconeixement acadèmic a tots els estudis: Del 15.07.2019 fins al 25.10.2019

Reconeixements de crèdits: El reconeixement de crèdits es demana telemàticament, les diferents àrees organitzadores (Facultat, Servei d'Esports, Oficina de cooperació...) ho entren a l’expedient de l’estudiant per tal que en demani el reconeixement electrònicament a través de l'apartat de Tràmits.

 • Per a les activitats que es realitzen a la Facultat, les que finalitzen el primer semestre s’entraran durant la segona quinzena de març i les que finalitzen el segon semestre s’entraran durant la segona quinzena de juny.
 • Si en sol·licitar el reconeixement l’estudiant rep un missatge d’error que no el pertoca, la Secretaria a finals de cada mes revisa totes aquestes incidències per solucionar-les, si és el cas.

Sol·licitud d'avaluació curricular: Un estudiant de grau o màster, al qual li falti una sola assignatura per a l’obtenció del títol, i si compleix els requisits establerts a la Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants, pot sol·licitar l’avaluació curricular o compensació per tal que aquesta assignatura quedi aprovada en el seu expedient.

Cal fer la sol·licitud un cop estiguin tancades les actes.

Tramitació del títol: La Secretaria Acadèmica, periòdicament, treu un llistat dels estudiants que han finalitzat els seus estudis i revisa l'expedient per comprovar que tot està correcte i si és així es tanca l’expedient per finalització d’estudis. A l’estudiant li arribarà una notificació electrònica del tancament de l’expedient per finalització d’estudis. A partir d’aquí pot tramitar el títol telemàticament.

Els expedients finalitzats des de mitjans de juny en endavant no es revisaran fins a finals de setembre.

Sol·licitud de canvi de grup: Fins al 20.09.2019 

Sol·licitud d'anul·lació de matrícula global: Fins al 19.11.2019

Ampliació de matrícula: Del 27.01.2020 fins al  07.02.2020

Sol·licitud d'anul·lació de convocatòria:

 • Per assignatures del primer semestre: 13.12.2019
 • Per assignatures anuals i del segon semestre:  08.05.2020

Sol·licitud de convocatòries extraordinàries d'exàmens finals: Avançar convocatòria per finalització d'estudis, fins i tot del Treball Final i sol·licituds d'exàmens que l'estudiant vulgui fer amb tribunal:

Sol·licitud de convocatòria de gràcia (4a): Un estudiant de grau amb tercera convocatòria esgotada o un estudiant de màster amb segona convocatòria esgotada abans de matricular-se ha d’obtenir la concessió d’una darrera convocatòria de gràcia.

Per aquest motiu un cop tancades les actes de cada convocatòria, s’enviarà un correu a tots els estudiants afectats amb la sol·licitud.

S'acceptaran sol·licituds fins al 13.09.2019.

Generació i tancament de les actes de qualificacions: 

CURS 2019-2020

 • Convocatòria de febrer, del 08.01.2020 al 17.02.2020 (TFG el 09.03.2020)
 • Convocatòria de juny, del 28.05.2020 al 29.06.2020
 • Convocatòria de setembre, del 02.09.2020 al 07.09.2020

Els graus i màsters tenen una única convocatòria d'exàmens que pot ser febrer o juny.

La convocatòria de setembre només és per Pràctiques en empresa i Treball final de màster.

Sol·licitud per superar requisits formatius complementaris previs a l'homologació de títols estrangers: La presentació de sol·licituds es podrà realitzar al llarg del curs acadèmic a la secretaria. El procediment de matrícula s'efectuarà dins els calendaris previstos pel curs següent a la presentació de la sol·licitud.

Sol·licitud d'estudiant visitant per assistir a les classes: Del 02.09.19 fins al 13.09.19.