Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Calendaris

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... Es pot consultar el calendari acadèmic pels graus i el del màster.

El calendari administratiu marca els tempus per fer els diferents tràmits administratius.

Calendari acadèmic graus PDF

Calendari acadèmic graus - curs 2018-2019

Inici/final classes del 1r semestre
Del 12/09/2018 al 21/12/2018
Exàmens convocatòria gener/febrer
Del 07/01/2019 al 01/02/2019
Defensa del TFG (prèvia sol.licitud)
07/02/2019
Inici/final classes del 2n semestre
Del 04/02/2019 al 17/05/2019
Exàmens convocatòria maig/juny
Del 24/05/2019 al 21/06/2019
Defensa del TFG
Del 21/05/2019 al 23/05/2019

MÀSTER en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

Defensa del TFG curs 2017-2018
12 i 13 de setembre de 2018
Inici/final classes del 1r semestre
De l'1/10/2018 al 30/01/2019
Inici/final classes del 2n semestre
De l'11/02/2019 al 30/05/2019
Defensa del TFG
12-13 de setembre de 2019

Vacances i dies no lectius

 • 12 d'octubre de 2018
 • 29 d'octubre de 2018
 • 1 de novembre de 2018
 • 2 de novembre de 2018
 • 6 de desembre de 2018
 • Nadal: del 24/12/2018 al 04/01/2019 (ambdós inclosos)
 • Setmana Santa: del 15/04/2019 al 22/04/2019 (ambdós inclosos)
 • Festa Major de la UdG: 12 d'abril de 2019
 • 1 de maig de 2019

Calendari administratiu

Sol·licitud plaça per trasllat amb 30 crèdits reconeguts: Del 23 al 30 d'abril de 2019

Sol·licitud de canvi d'estudis entre els estudis de grau de la facultat: (comparteixen a primer un mínim de 30 crèdits) Del 17 al 28 de juny de 2019

Sol·licitud de canvi de doble grau a un grau únic: (per a estudiants de doble grau i que volen canviar a un únic estudi de la mateixa doble, presentant la sol.licitud es farà efectiu.) Del 17 al 28 de juny de 2019

Sol·licitud de convalidacions, adaptacions i reconeixement acadèmic a tots els estudis: Del 15.07.2018 fins al 25.10.2018

Reconeixements de crèdits: El reconeixement de crèdits es demana telemàticament, les diferents àrees organitzadores (Facultat, Servei d'Esports, Oficina de cooperació...) ho entren a l’expedient de l’estudiant per tal que en demani el reconeixement electrònicament a través de l'apartat de Tràmits.

 • Per a les activitats que es realitzen a la Facultat, les que finalitzen el primer semestre s’entraran durant la segona quinzena de març i les que finalitzen el segon semestre s’entraran durant la segona quinzena de juny.
 • Si en sol·licitar el reconeixement l’estudiant rep un missatge d’error que no el pertoca, la Secretaria a finals de cada mes revisa totes aquestes incidències per solucionar-les, si és el cas.

Sol·licitud d'avaluació curricular: Un estudiant de grau o màster, al qual li falti una sola assignatura per a l’obtenció del títol, i si compleix els requisits establerts a la Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants, pot sol·licitar l’avaluació curricular o compensació per tal que aquesta assignatura quedi aprovada en el seu expedient.

Cal fer la sol·licitud un cop estiguin tancades les actes.

Tramitació del títol: La Secretaria Acadèmica, periòdicament, treu un llistat dels estudiants que han finalitzat els seus estudis i revisa l'expedient per comprovar que tot està correcte i si és així es tanca l’expedient per finalització d’estudis. A l’estudiant li arribarà una notificació electrònica del tancament de l’expedient per finalització d’estudis. A partir d’aquí pot tramitar el títol telemàticament.

Els expedients finalitzats des de mitjans de juny en endavant no es revisaran fins a finals de setembre.

Sol·licitud de canvi de grup: Fins al 20.09.2018 

Sol·licitud d'anul·lació de matrícula global: Fins al 19.11.2018

Ampliació de matrícula: Del 21.01.2019 fins al  01.02.2019

Sol·licitud d'anul·lació de convocatòria:

 • Per assignatures del primer semestre: Fins al 14.12.2018
 • Per assignatures anuals i del segon semestre:  Fins al 10.05.2019

Sol·licitud de convocatòries extraordinàries d'exàmens finals: Avançar convocatòria per finalització d'estudis, fins i tot del Treball Final i sol·licituds d'exàmens que l'estudiant vulgui fer amb tribunal:

Sol·licitud de convocatòria de gràcia (4a): Un estudiant de grau amb tercera convocatòria esgotada o un estudiant de màster amb segona convocatòria esgotada abans de matricular-se ha d’obtenir la concessió d’una darrera convocatòria de gràcia.

Per aquest motiu un cop tancades les actes de cada convocatòria, s’enviarà un correu a tots els estudiants afectats amb la sol.licitud.

S'acceptaran sol.licituds fins al 14.09.2018.

Generació i tancament de les actes de qualificacions: 

 • Convocatòria de febrer, del 08.01.2019 al 15.02.2019 (TFG el 08.03.2019)
 • Convocatòria de juny, del 28.05.2019 al 27.06.2019
 • Convocatòria de setembre, del 02.09.2019 al 06.09.2019

Els graus i màsters tenen una única convocatòria d'exàmens que pot ser febrer o juny.

La convocatòria de setembre només és per Pràctiques en empresa i Treball final de màster.

Sol·licitud per superar requisits formatius complementaris previs a l'homologació de títols estrangers: La presentació de sol.licituds es podrà realitzar al llarg del curs acadèmic a la secretaria. El procediment de matrícula s'efectuarà dins els calendaris previstos pel curs següent a la presentació de la sol.licitud.

Sol·licitud d'estudiant visitant per assistir a les classes: Del 03.09.18 fins al 14.09.18