Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Tràmits

Informació acadèmica

La UdG posa a disposició dels estudiants un seguit de tràmits electrònics. S'hi pot accedir a través de la intranet "La meva UdG".

El catàleg de tràmits electrònics, que es realitzen íntegrament en línia, es va ampliant progressivament per cobrir el màxim possible de gestions academicoadministratives. Actualment des de l'apartat de tràmits de l'expedient personal de cada estudiant es pot optar a demanar: Anul·lació de convocatòria d'una assignatura, anul·lació global de matrícula, Certificat de notes (CAP), Certificat substitutori del títol, Comunicació i/o modificació de dades bancàries, preparació de documentació per a la legalització, reconeixement de crèdits, demanar el títol i SET i/o còpia electrònica, demanar la tramesa del títol a un consolat o ambaixada.

Per als tràmits que encara no estan disponibles telemàticament cal consultar com es realitza el tràmit  a la Facultat i seguir les pautes que s'expliquen.

Més informació sobre tràmits electrònics

TRÀMITS ESPECÍFICS DE L’ÀREA D’ESTUDIS DE DRET I D’ECONÒMIQUES

Ets estudiant d'una altra Universitat, Facultat, o fins i tot de la nostra Facultat, i vols canviar d'estudis? Preveus que entre el teu estudi i el que vols accedir hi poden haver un mínim de 30 crèdits convalidats, en el moment de presentar la sol·licitud?

Si és així, pots demanar trasllat directe.

Per al curs 2024/2025 oferim tres places a cadascun dels graus de la Facultat (Administració i Direcció d'Empreses - Comptabilitat i Finances - Economia) per a estudiants provinents d'estudis espanyols i tres places per a estudiants d'estudis estrangers.

El termini per demanar aquest trasllat és del 15 al 30 d'abril de 2024.

Les sol·licituds i la documentació corresponent es presentaran telemàticament a través d'un formulari específic que trobareu, juntament amb el procediment i la normativa, al següent enllaç; 

https://www.udg.edu/ca/estudia/acces/acces-a-graus/per-trasllat-dexpedient 

La resolució de les sol·licituds admeses i excloses es notificarà a través de la pàgina web de la Facultat com a màxim el 31 de maig. 

Assignació de places

Sol·licituds desestimades per no reunir els requisits de la normativa d’accés de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts 

Ets estudiant de la Facultat d'un grau i vols canviar d'estudis a la mateixa Facultat? 

Si és així, pots demanar canvi d'estudi. ​És un trasllat entre estudis de grau amb trajectòria curricular comuna que comparteixin a primer curs un mínim de 30 crèdits. Els estudiants han d'haver superat tots els crèdits de primer curs que comparteixen ambdós estudis.

Per al curs 2024/2025 oferim:

Places: Tres a cadascun dels graus de la Facultat (Administració i Direcció d'Empreses - Comptabilitat i Finances - Economia). A les dobles titulacions no s'ofereixen places.

Termini de sol·licitud i documentació a presentar:  Del 15 al 30 de juny de 2024.

Les sol·licituds es presentaran telemàticament a través de tràmits del propi expedient. Cal que aneu a l'expedient de "La meva UdG ", busqueu l'apartat Tràmits i cerqueu el de "Canvi d'estudis" i allà seguiu les indicacions.

La resolució de les sol·licituds admeses i excloses, que es farà un cop tancades les actes, serà conjunta i no es faran notificacions personals, havent de consultar-ho directament les persones interessades. La resolució es farà pública el 7 de juliol a la intranet de la Facultat (meva UdG notícies).

Si la resolució és positiva, la Secretaria Acadèmica procedirà a tancar l’expedient sortint i obrirà el del nou estudi per tal de fer la matrícula correctament en el període que correspongui. S’aplicaran el preus acadèmics vigents en concepte de trasllat d'expedient, estudi d'expedient acadèmic (si escau) i matrícula de crèdits reconeguts.

 

Ets estudiant d'un doble grau i vols deixar un dels dos estudis? 

Els estudiants de doble grau que volen canviar a un únic estudi de la mateixa doble titulació només cal que presentin una sol·licitud i es farà efectiu aquest abandonament d'un dels dos estudis.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 15 al 30 de juny de 2024

Les sol·licituds es presentaran telemàticament a través de tràmits del propi expedient. Cal que aneu a l'expedient de "La meva UdG ", busqueu l'apartat Tràmits, cerqueu el de "Abandonament de doble titulació" i seguiu les indicacions.

Abans de la matrícula es procedirà a fer el tancament d'expedient de la doble titulació i a activar el grau al qual es vol continuar; d'aquesta els estudiants que han sol·licitat l'abandonament de la doble ja es podran matricular de l'estudi en el que es volen mantenir.

Segons les Normes de permanència i progressió en els estudis oficials de grau a la Universitat de Girona s'estableix en el punt 3.2 : "Els estudiants disposen de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul. En cas que l’estudiant no superi l’assignatura o mòdul en la tercera convocatòria podrà sol·licitar una quarta i darrera convocatòria de gràcia..."

Per tal que no es computi una d'aquestes convocatòries es preveu, només a efectes acadèmics, poder anul·lar la convocatòria.

A la Facultat els terminis per poder fer anul·lació de convocatòria s'estableixen en:

 • Per assignatures del primer semestre: es podrà fer anul·lació de convocatòria fins al 13 de desembre de 2023
 • Per assignatures anuals i del segon semestre: es podrà fer anul·lació de convocatòria fins al 10 de maig de 2024
  • TFG (Treball final de grau): es podrà fer anul·lació de convocatòria fins al 29 d'abril de 2024

El tràmit s'activa a finals de setembre/principis d'octubre i quan vas al tràmit d'anul·lació al costat de cada assignatura s'indica la data exacta en que finalitza el seu termini d'anul·lació.

Les sol·licituds es presentaran telemàticament a través de tràmits del propi expedient. Cal que aneu a l'expedient de "La meva UdG ", busqueu l'apartat Tràmits, cerqueu el tràmit "Anul·lació de convocatòria" i seguiu les indicacions.

Els estudiants que estan a punt de finalitzar els estudis poden demanar l'avaluació anticipada per finalització d'estudis, o sigui, poden demanar avançar la convocatòria de juny a febrer i així acabar abans.

PER DEMANAR NOMÉS EL TFG: Poden demanar avançar el TFG a la convocatòria de febrer aquells estudiants que ho tinguin tot matriculat per finalitzar els estudis i que totes les assignatures matriculades tinguin convocatòria de febrer. 

PER A LA RESTA D'ASSIGNATURES:

Si tens 30 o menys crèdits pendents per finalitzar els estudis i vols avançar les convocatòries de juny a febrer, ho has de sol·licitar dins aquest termini.

Per poder sol·licitar aquest avançament de convocatòria caldrà haver-se matriculat de tots els crèdits necessaris per finalitzar els estudis, inclosos els crèdits de reconeixement. Les assignatures les quals es demani avançar convocatòria han d'haver estat matriculades a la convocatòria anterior i no superades, amb excepció del TFG i de les pràctiques externes.

El termini per demanar convocatòria extraordinària és del 22 de novembre al 2 de desembre de 2023.

*Cal tenir en compte que un cop presentada la sol·licitud, no es pot tirar enrere i tornar a la convocatòria normal.

Passos a seguir per demanar la convocatòria extraordinària:

Els estudiants que vulguin avançar la convocatòria d'alguna assignatura per poder finalitzar abans els estudis poden iniciar el tràmit dins el període establert,.

Cal anar a l'apartat Tràmits del vostre expedient i buscar el tràmit "Sol·licitud a l'administració", un cop a dins escolliu com a àmbit de la sol·licitud "Avaluació i qualificació" i allà exposar que es demana la convocatòria extraordinària i especificar de quina o quines assignatures.

Si es concedeix la convocatòria extraordinària, la Secretaria Acadèmica comunicarà als professors responsables de les assignatures afectades la relació d’estudiants que hagin sol·licitat l’avaluació anticipada i n’informarà als coordinadors dels estudis.

L’avaluació anticipada consistirà en l’avaluació única definida en el disseny de l’assignatura. Els resultats de l’avaluació, les reclamacions i les revisions es regiran pel que s’estableix per a la resta d’avaluacions.

 

El termini màxim per a què l’estudiant es pugui acollir al sistema d’avaluació única que cada assignatura ha definit és:

 • Per assignatures de primer semestre 27 d'octubre de 2023
 • Per assignatures del segon semestre i anuals: 22 de març de 2024

Com se sol·licita?

Podeu demanar l'avaluació única telemàticament des del vostre expedient de La meva UdG. Heu d'anar a l’apartat Tràmits i buscar el tràmit "Sol·licitud a l'administració" on heu d'escollir l'àmbit Avaluació única, explicant el motiu pel qual ho necessiteu i indicant per a quines assignatures demaneu aquesta avaluació única. 

Reglament

En els ensenyaments oficials de grau, màster o doctorat, hi ha situacions especifiques que comporten exempcions o bonificacions sobre els preus de matrícula o sobre els preus de tràmits administratius.

Amb caràcter general, per gaudir de bonificació o exempció d'aquests preus cal acreditar la documentació requerida prèviament.

Les condicions acreditades han de ser vigents en el moment que s'efectuï la matrícula o el tràmit administratiu. Si s'ha acreditat la condició en cursos anteriors i se'n manté la vigència a data d’inici de curs (vegeu el calendari acadèmic), no caldrà presentar cap documentació.

Si us trobeu en una situació de tràmit o pendent de renovació de documentació, no podreu gaudir del descompte, però s’acceptarà la presentació de la documentació actualitzada fins al 31 de desembre per regularitzar posteriorment la situació.

Les situacions que donen dret a bonificació o exempció de preus es poden consultar a continuació;

Quan un grup està ple de les assignatures bàsiques i obligatòries només en casos justificats es pot sol·licitar canvi de grup. Pel que fa a les optatives quan s’omplen no s’amplien places.

Cal demanar-ho a través d'una sol·licitud que s'ha de presentar telemàticament des de La meva UdG, apartat Tràmits - Sol·licituds a l'administració (àmbit "Canvi de grup"). Només s'accepten sol·licituds per motius laborals o mèdics.

Termini de presentació de sol·licituds:

 • Sol·licitud de canvi de grup per a estudiants ja matriculats en cursos anteriors al mateix grau: Es podrà demanar canvi de grup fins a 7 dies naturals a partir de l'endemà d'iniciar-se el curs acadèmic (12 de setembre).
 • Sol·licitud de canvi de grup per a estudiants de nou ingrés al grau: Es podrà demanar canvi de grup fins a 7 dies naturals a partir de l'endemà d'iniciar-se el curs acadèmic (12 de setembre).
 • Sol·licitud de canvi de grup per a estudiants de nou ingrés al grau posterior a la data d'inici del curs: Si un estudiant inicia el curs posteriorment atès que li han donat plaça per preinscripció més tard, tindrà 7 dies naturals a partir de l'endemà de fer-se efectiva la seva matrícula.
 • Sol·licitud de canvi de grup per a assignatures de segon semestre: Es podrà demanar canvi de grup fins a 7 dies naturals a partir de l'endemà d'iniciar-se el semestre (31 de gener)

Fora d'aquest termini només s'acceptaran canvis de grup sempre que la causa que motivi el canvi s'hagi originat a posteriori.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud en cada cas:

Treball:

- Contracte laboral 

- Informe de vida laboral actualitzat

- Carta de l'empresa amb el vostre horari (si al contracte no s'especifica)

Explicació detallada de les assignatures amb codi i grup al que es vol anar.

* Per sol·licitar l'informe de vida laboral ho podeu fer per internet, hi ha una opció que el rebeu per correu electronic al moment, es demana a:

https:/sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm 

Tractaments mèdics:

Certificat mèdic on consti el tractament i el seu horari.

Cal fer la sol·licitud i es resoldrà a posteriori. 

No s'acceptaran canvis de grups per motius de transport.

Els estudiants podran sol·licitar la compensació d’una única assignatura suspesa per tal que aquesta assignatura quedi aprovada en el seu expedient.

Requisits a complir

 • Tenir l'expedient obert.
 • L'acta de l'assignatura a compensar ha d'estar tancada.
 • No haver compensat cap altra assignatura.
 • L'última qualificació de l'assignatura ha de ser 4 o més i, si no ho és, alguna de les convocatòries anteriors ha d'haver assolit aquesta nota mínima.
 • Excepcionalment, en el cas que la mediana de l’assignatura en el curs en què es demana la compensació sigui inferior a 4, es podrà concedir la compensació si la qualificació obtinguda és igual o superior a la mediana.
 • El TFG/TFM ha d'estar matriculat per poder sol·licitar la compensació.

Documentació a presentar

Els estudiants, que tinguin totes les actes tancades, poden iniciar la sol·licitud des de l'apartat de Tràmits del seu expedient en línia. El tràmit a escollir és l'anomenat "Compensació d'una assignatura".

Resolució

En cas que es compleixin tots els requisits, la resolució serà automàtica i es podrà veure des de l'apartat de Tràmits, pestanya "Finalitzats".

La nota compensada es carregarà automàticament i es podrà visualitzar des de la Secretaria en Xarxa a partir de l’endemà de la resolució. La qualificació de l'assignatura compensada tindrà un valor numèric de 5.

Els estudiants que tinguin ensenyaments universitaris oficials previs, de la UdG o d’altres universitats, poden demanar la convalidació o reconeixement d'aquests per incorporar-los a l’expedient acadèmic.

Cal presentar la sol·licitud, que trobareu adjunta, degudament omplerta i signada juntament amb tota la documentació requerida.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació és del 14 de juliol al 27 d'octubre de 2023

Per presentar-la cal que aneu a l'apartat Tràmits del vostre expedient i busqueu el tràmit que es diu "Sol·licitud a l'administració", un cop a dins escolliu com a àmbit "Reconeixement de crèdits" i allà podreu adjuntar la vostra sol·licitud.

La resolució s'enviarà per notificació electrònica.

L'article 3.2 de les Normes de permanència i progressió en els estudis de grau, especifica que els estudiants de grau disposen de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura.

L'article 3.2 de la Normativa de permanència en els estudis de màster universitari a la Universitat de Girona, especifica que els estudiants de màster disposen de dues convocatòries de qualificació per superar cada assignatura.

En cas que l'estudiant no superi l'assignatura en les convocatòries que disposa podrà sol·licitar una darrera convocatòria de gràcia.

Per aquest motiu un cop tancades les actes de cada convocatòria, s’enviarà un correu a tots els estudiants afectats amb la sol·licitud.

Cal presentar la sol·licitud, que trobareu adjunta, degudament omplerta i signada.

Per presentar-la cal que aneu a l'apartat Tràmits del vostre expedient i busqueu el tràmit que es diu "Sol·licitud a l'administració", un cop a dins escolliu com a àmbit "Convocatòria de gràcia" i allà podreu adjuntar la vostra sol·licitud.

La resolució s'enviarà per notificació electrònica.

Els estudiants no es podran matricular fins a rebre la resolució.

Per tal de destacar i acreditar l’assoliment de la competència internacional per part dels estudiants de grau i de màster de la Universitat de Girona, s’estableix el reconeixement d’estudiant amb competència internacional i es determina que, en cas que s’obtingui, s’acreditarà en el punt 6 del SET i en les certificacions acadèmiques que s’emetin posteriorment a l’obtenció del reconeixement.

La Normativa d'avaluació i qualificació dels estudiants preveu, a l'article 29, la reclamació contra les qualificacions definitives.

Un cop tancades les actes definitives, els estudiants poden recórrer contra les qualificacions finals que apareguin a les actes, segons el procediment previst en els apartats següents:

 • La reclamació, que haurà de ser motivada, s’haurà de presentar al deganat responsable de la titulació a partir del tancament definitiu de l’acta de qualificació. En qualsevol cas, el termini finalitzarà set dies naturals després de la data establerta en el calendari acadèmic per al tancament de les actes de qualificació del període corresponent.
 • El deganat informarà de la presentació de la reclamació al director del departament al qual estigui assignada l’assignatura, per tal que proposi un tribunal compost per tres professors de la mateixa àrea de coneixement o similar que el professor de l’assignatura. En cap cas pot formar part del tribunal el professorat que ha intervingut en la qualificació de l’assignatura.
 • El director del departament, en nomenar el tribunal, fixarà un termini màxim de 15 dies comptats a partir de l’endemà de la recepció de la reclamació, en el qual el tribunal, havent donat audiència al professorat implicat i a l’estudiant, haurà de resoldre la qualificació, que traslladarà immediatament al deganat responsable de la titulació.
 • Serà competència del tribunal modificar de manera raonada la qualificació obtinguda per l’estudiant, tant si és per incrementar-la com per disminuir-la, d’acord amb els criteris establerts en el disseny del’assignatura.
 • El degà o degana farà pública la resolució del tribunal i la notificarà a l’estudiant i al professor en un termini de tres dies hàbils. 
 • En cas d’exàmens orals que ja han estat avaluats per un tribunal, la revisió únicament es podrà sol·licitar quan es fonamenti en defectes deforma.
 • Pel que fa a les reclamacions contra les qualificacions de TFG i TFM, es presentaran al degà o degana i estaran dirigides al president del tribunal que els ha avaluat, dins d’un termini de cinc dies posterior a la data límit per al tancament de les actes de qualificació dels TFG i TFM establerta en el calendari acadèmic. A l’escrit de reclamació, l’estudiant exposarà les raons per les quals no està d’acord amb la qualificació obtinguda. Aquest escrit podrà anar acompanyat d’un informe del tutor del treball sobre les raons al·legades per l’estudiant.

Per presentar la sol·licitud, que trobareu adjunta, cal que aneu a l'apartat Tràmits del vostre expedient i busqueu el tràmit que es diu "Sol·licitud a l'administració", un cop a dins escolliu com a àmbit "Avaluació i qualificació" i adjunteu la vostra sol·licitud.

La resolució s'enviarà per notificació electrònica.

 

1. PER A ESTUDIS DE GRAU I MÀSTER:

La Secretaria Acadèmica, periòdicament, treu un llistat dels estudiants que han finalitzat els seus estudis de grau o màster i revisa l'expedient per comprovar que tot està correcte.
Els expedients finalitzats des de mitjans de juny en endavant no es revisaran fins a finals de setembre.

Després de comprovar que es reuneixen tots els requisits per sol·licitar el títol es procedeix al tancament de l’expedient acadèmic per finalització d’estudis i es genera una notificació electrònica conforme ja es pot sol·licitar telemàticament el títol i el suplement europeu al títol (SET).

Per fer-ho cal accedir a l’apartat de Tràmits de La meva UdG i cercar el tràmit "Sol·licitud de títol acadèmic i suplement europeu al títol". Tot el tràmit es fa electrònicament, fins i tot el pagament.

Si tenim informada alguna exempció o bonificació, automàticament s’aplicarà. Si en teniu alguna que no tinguem informada, abans de demanar el títol cal fer-la arribar a la Secretaria per tal que es pugui aplicar la bonificació.

El comprovant del títol es genera en català, castellà i anglès. Quan estigui fet rebreu un correu de confirmació (no sol trigar més que uns breus minuts encara que el procés es podria allargar unes hores) i el tindreu disponible a la pestanya "Finalitzats" de la mateixa aplicació de tràmits.
Aquest document el tindreu a la vostra disposició i el podreu imprimir tantes vegades com vulgueu i sempre que el necessiteu, des del vostre expedient o des de la Seu electrònica de la UdG.

Quan arribi el títol i el SET a la UdG, la Secció de Títols serà la responsable de comunicar-vos, via notificació electrònica, que podeu passar a recollir-lo i el procediment per fer-ho. 

 

2. PER A ESTUDIS DE DIPLOMATURA I LLICENCIATURA:

Quan l'estudiant finalitza els seus estudis ha de presentar una sol·licitud de títol a la Secretaria Acadèmica de la Facultat i fer el pagament de la taxa corresponent. Juntament amb aquesta sol·licitud s'ha d'adjuntar el DNI o passaport vigent.

Cal que ompliu la sol·licitud a l'ordinador. No s'accepta escrita a mà.
Per avançar temps i no fer dos viatges, empleneu la sol·licitud a l'ordinador i envieu-la escanejada a l’adreça secretaria.dretieconomiques@udg.edu, juntament amb el DNI vigent.

Un cop presentada la sol·licitud, la Secretaria Acadèmica revisarà el vostre expedient per comprovar que tot està correcte. Si no hi ha cap inconvenient i després de comprovar que es reuneixen tots els requisits, us enviarem un correu electrònic (a l'adreça informada a la sol·licitud) amb l’imprès de pagament de la taxa que marca la Generalitat. Un cop abonat l’import corresponent, la Secretaria expedirà el resguard del títol, que acredita la condició de titulat/da a tots els efectes, mentre no es disposi del títol definitiu.

Caldrà personar-se a la Secretaria per recollir el resguard del títol i entregar la sol·licitud original signada i el comprovant de pagament de la taxa.

Si l’estudiant no pot venir personalment pot autoritzar a qualsevol persona a fer aquest tràmit. En l'autorització ha de constar-hi el que es demana i acompanyar-la de fotocòpia del DNI de l’estudiant i de la persona autoritzada.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.