Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Curs 2018-2019

Es tracta d’un grau adreçat a formar professionals per a la indústria alimentària. Especialment focalitzat a les disciplines relacionades amb la innovació i la seguretat alimentària.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Innovació i Seguretat Alimentària
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Innovació i Seguretat Alimentària per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El sector agroalimentari és el primer sector industrial de Catalunya, i per tant, té un paper clau en l'economia catalana i en el futur de la indústria a casa nostra.

Aquest és un grau dissenyat per dotar els professionals de competències que els permetin desenvolupar la seva activitat en el sector alimentari en un sentit ampli, “des de la granja a la taula” ("from farm to fork"), tant en la indústria alimentària com en els organismes públics de gestió i control, així com en els diferents estaments dedicats a la docència, recerca, desenvolupament i innovació, atenent les demandes dels consumidors, que és una prioritat inclosa en el 7è programa marc de recerca europeu (EU 7th Framework Programme).

El grau té un perfil de formació diferenciat d’altres estudis de l’àmbit de la Ciència i Tecnologia dels Aliments, centrat en aquests dos aspectes:

 • La seguretat alimentària, incloent els conceptes referents a la salut (safety) i els relacionats amb el dret de tots els ciutadans a disposar d’aliments sans i suficients (security).
 • La innovació en productes i processos tecnològics, en la producció, la transformació i la conservació d’aliments en general, incloent-hi tots els ingredients, matèries primeres i additius, així com les diferents possibilitats en l’elaboració, el disseny i el desenvolupament de nous productes alimentaris destinats a diferents sectors de consumidors o capaços d’aportar nous gustos i textures.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Directiu o tècnic en indústries alimentàries:

 • Departaments d'R+D+I
 • Desenvolupament de nous productes
 • Millora dels sistemes de producció, noves tecnologies de processament
 • Noves formes i presentacions
 • Departaments de qualitat
 • Desenvolupament, gestió i aplicació de sistemes de seguretat (APPCC, traçabilitat)
 • Aplicació i gestió de sistemes d’assegurament de la qualitat (ISO, BRC, IFS, SFQ)
 • Realització d’anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques d’aliments

Tècnic en centres d’institucions relacionades amb la seguretat alimentària:

 • Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)
 • Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN)
 • Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)
 • Departaments i laboratoris de Sanitat

Investigador en temes relacionats amb la innovació alimentària i la seguretat (preferiblement després de la realització d’un màster) com ara:

 • Biotecnologia alimentària
 • Aliments funcionals i saludables
 • Tecnologies emergents de conservació i transformació
 • Creació de nous ingredients i aliments per a diferents sectors de població
 • Millora de la seguretat de tot tipus d’aliments

En institucions nacionals o estrangeres com ara:

 • Universitats
 • Centres públics de recerca (IRTA, CSIC)
 • Centres privats de recerca (LESTAT, Gayker)

Docent sobre temes relacionats amb l’alimentació en institucions d’ensenyament secundari, universitari i formació continuada

Continuar estudiant

Per continuar estudiant, la UdG ofereix màsters oficials, professionalitzadors i/o de recerca, que donen accés a una formació especialitzada per treballar al sector o a continuar la formació en un programa de doctorat.

Concretament en l’àmbit alimentari s’ofereix el màster en Biotecnologia Alimentària.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Assignatures Bàsiques54.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Matemàtiques 2 (3105G06002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Estadística i informàtica (3105G06003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física 1 (3105G06004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física 2 (3105G06005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Química (3105G06053)

BBàsica 6.00 SSemestral

Empresa (3105G06055)

BBàsica 6.00 SSemestral

Biologia (3105G06056)

BBàsica 6.00 SSemestral

Bioquímica (3105G10001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Microbiologia general (3105G10002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciència i Tecnologia d'Aliments6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Matèries primeres (3105G10005)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Assignatures Bàsiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Nutrició humana (3105G10004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciència i Tecnologia d'Aliments27.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Operacions bàsiques d'aliments 1 (3105G06035)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bioquímica dels aliments (3105G06039)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química analítica (3105G10007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dietètica i alimentació (3105G10008)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Tecnologia dels processos alimentaris (3105G10009)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Seguretat Alimentària20.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Microbiologia i parasitologia dels aliments (3105G10012)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Contaminació abiòtica i toxicologia alimentària (3105G10013)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Anàlisi dels aliments i control de qualitat (3105G10014)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Higiene dels aliments (3105G10015)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Innovació5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ingredients i aliments funcionals (3105G10019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Ciència i Tecnologia d'Aliments16.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Automatització i control de processos en les agroindústries (3105G06041)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Legislació i deontologia (3105G10010)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Comercialització (3105G10020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Seguretat Alimentària15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alimentació i salut (3105G10003)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Seguretat alimentària I (3105G10016)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Qualitat i assegurament de la qualitat alimentària (3105G10018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Innovació25.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Millora de l'impacte ambiental en la indústria alimentària (3105G10011)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Tecnologia culinària i noves tecnologies (3105G10021)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Biotecnologia aplicada a la indústria alimentària (3105G10022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Innovació en envasos (3105G10023)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Màrqueting (3105G10025)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Seguretat Alimentària5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Seguretat alimentària II (3105G10017)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Innovació10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Desenvolupament de nous productes alimentaris (3105G10006)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Innovació i emprenedoria (3105G10024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Optativitat30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enologia i indústries derivades (3105G06044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries hortofructícoles (3105G06046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries de l'oli i la farina (3105G10031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries làcties i d'ovoproductes (3105G06049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries càrnies (3105G10032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Productes de la pesca i plats preparats (3105G10033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament d'I+D (3105G10026)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de formulació o nutrició (3105G10027)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de qualitat (3105G10028)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de seguretat alimentària (3105G10029)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Eines per a l'avaluació i gestió del risc (3105G10034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Seguretat alimentària en l'àmbit internacional (3105G10035)

OPOptativa 5.00 AAnual No

Dret universal a l'alimentació. (3105G10036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Valorització de subproductes i residus de la indústria alimentària (3105G10037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació culinària i gastronomia (3105G10038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies emergents de conservació d'aliments (3105G10039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Treball fi de grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de Grau (3105G10030)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enologia i indústries derivades (3105G06044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries hortofructícoles (3105G06046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries de l'oli i la farina (3105G10031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries làcties i d'ovoproductes (3105G06049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries càrnies (3105G10032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Productes de la pesca i plats preparats (3105G10033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament d'I+D (3105G10026)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de formulació o nutrició (3105G10027)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de qualitat (3105G10028)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de seguretat alimentària (3105G10029)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Eines per a l'avaluació i gestió del risc (3105G10034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Seguretat alimentària en l'àmbit internacional (3105G10035)

OPOptativa 5.00 AAnual No

Dret universal a l'alimentació. (3105G10036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Valorització de subproductes i residus de la indústria alimentària (3105G10037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació culinària i gastronomia (3105G10038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies emergents de conservació d'aliments (3105G10039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Un percentatge elevat de la formació del grau és de caràcter pràctic, per això es realitza docència en laboratoris especialitzats.

 • Laboratoris, parcel·la de pràctiques i planta de Tecnologia de l’EPS
 • Aules d’informàtica de l’EPS
 • Campus Agroalimentari de Girona
 • Visites a empreses

Pràctiques en laboratoris Parcel·la de pràctiques Planta de tecnologia Aula d'informàtica Campus agroalimentari Campus agroalimentari Visites a empreses Visites a empreses

També existeix la possibilitat de cursar 15 crèdits optatius en una estada a l’entorn laboral de 300 hores com a mínim.

Treball de fi de grau

Al final dels estudis, al darrer curs, es realitza un treball final de grau, que pot ser un treball de recerca, innovació o desenvolupament. Es pot realitzar amb els grups de recerca de l’àmbit agroalimentari de la UdG o també a l’IRTA (Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentària) o en una empresa del sector.

Desprès de la realització del treball experimental, els resultats s’han de presentar davant d’una comissió avaluadora.

Aquest treball té una càrrega docent de 15 crèdits.

Mobilitat

L’EPS té convenis amb universitats estrangeres que permeten realitzar algunes assignatures de l’estudi o el treball final de grau en una altra universitat.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 10 h, Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 10 h, Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula