Accés a graus

Informació sobre les diferents vies d'accés als estudis de grau de la UdG

Els estudiants que vulguin accedir a un estudi de primer curs de grau han de formalitzar la preinscripció universitària a través del Portal d'Accés a la Universitat dins els terminis establerts.