Departament de Filosofia

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2017-2018

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Estètica I (3102G03036)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Antropologia filosòfica (3102G00010)

6.00 Semestral

Art, cultura i institucions en l'edat mitjana (3501MO2427)

3.00 Semestral

Comentaris de textos filosòfics III (3102G03040)

6.00 Anual

Consum i publicitat (3108G03013)

6.00 Semestral

Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

6.00 Anual

Cultura a l'antiguitat: de la Bíblia a Ciceró (3501MO2424)

3.00 Semestral

Curs monogràfic I (3102G03044)

6.00 Anual

Didàctica de la filosofia (3501MO2185)

5.00 Semestral

Drets humans: història i teoria (3501MO2183)

5.00 Semestral

Educació i societat (3501MO3066)

6.00 Semestral

El pensament polític a l'Europa del Barroc (3501MO2429)

3.00 Semestral

El problema teològic-polític en la filosofia moderna (3501MO2615)

5.00 Semestral

Estètica I (3102G03036)

6.00 Semestral

Estètica II (3102G03037)

6.00 Anual

Ètica (3102G00011)

6.00 Semestral

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional (3501DC0006)

1.00 Semestral

Ètica en la Publicitat i les Relacions Públiques (3108G03011)

6.00 Semestral

Filosofia moral (3102G03033)

6.00 Semestral

Història de la ciència i la cultura (3102G00015)

12.00 Anual

Història de la filosofia antiga I (3102G03018)

6.00 Semestral

Història de la filosofia antiga II (3102G03019)

6.00 Semestral

Història de la filosofia contemporània (3102G03023)

6.00 Anual

Història de la filosofia medieval (3102G03020)

6.00 Semestral

Història de la filosofia moderna I (3102G03021)

6.00 Semestral

Història de la filosofia moderna II (3102G03022)

6.00 Semestral

La crítica neoconservadora del liberalisme (3501MO2724)

5.00 Semestral

Lògica I (3102G03029)

6.00 Semestral

Política (3501MO3062)

6.00 Semestral

Problemes actuals de la filosofia (3501MO2437)

3.00 Semestral

Programa d'habilitats 5. Bioètica. Valoració crítica (3109G01012)

7.00 Semestral

Qüestions disputades III (3102G03043)

6.00 Anual

Racionalitat aplicada (3501MO3071)

6.00 Semestral

Temes d'història de la filosofia III (3102G03049)

6.00 Anual

Teoria de la comunicació I (3102G01026)

12.00 Anual

Teoria del coneixement (3102G03027)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Comentaris de textos filosòfics III (3102G03040)

6.00 Anual

Ètica en la Publicitat i les Relacions Públiques (3108G03011)

6.00 Semestral

Filosofia política I (3102G03034)

6.00 Anual

Filosofia política II (3102G03035)

6.00 Anual

Political liberalism and its problems (3501MO2738)

5.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Cicle de conferències sobre política i pràctica de publicació (3501DC0017)

1.50 Semestral

Filosofia de l’Acció (3501MO2828)

5.00 Semestral

Filosofia de la ciència (3102G03028)

6.00 Anual

Filosofia del llenguatge I (3102G03031)

6.00 Semestral

Filosofia del llenguatge II (3102G03032)

6.00 Semestral

Lògica I (3102G03029)

6.00 Semestral

Lògica II (3102G03030)

6.00 Semestral

Metafísica I (3102G03025)

6.00 Semestral

Metafísica II (3102G03026)

6.00 Semestral

Metodologia de la recerca en ciències Humanes (3501MO2416)

4.50 Semestral

Temes de Filosofia de la Ment (3501MO2757)

5.00 Semestral