Department of Philosophy > The Department > Teaching
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification

Department of Philosophy

Subjects imparted by the department’s teachers.

Academic year 2019-2020

Name of subject Credits Duration

Comentaris de textos filosòfics II (3102G03039)

6.00 Annual

Estètica I (3102G03036)

6.00 One semester

Estètica II (3102G03037)

6.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Antropologia filosòfica (3102G00010)

6.00 One semester

Art, cultura i institucions en l'edat mitjana (3501MO2427)

3.00 One semester

Bioètica (3501MO3061)

6.00 One semester

Consum i publicitat (3108G03013)

6.00 One semester

Corrents actuals de la filosofia (3102G03024)

6.00 Annual

Cultura a l'antiguitat: de la Bíblia a Ciceró (3501MO2424)

3.00 One semester

Didàctica de la filosofia (3501MO2185)

5.00 One semester

Drets humans: història i teoria (3501MO2183)

5.00 One semester

Educació i societat (3501MO3066)

6.00 One semester

El pensament polític a l'Europa del Barroc (3501MO2429)

3.00 One semester

El problema teològic-polític en la filosofia moderna (3501MO2615)

5.00 One semester

Estètica I (3102G03036)

6.00 One semester

Ètica (3102G00011)

6.00 One semester

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional (3501DC0006)

1.00 One semester

Ètica en la Publicitat i les Relacions Públiques (3108G03011)

6.00 One semester

Filosofia moral (3102G03033)

6.00 One semester

Història de la ciència i la cultura (3102G00015)

12.00 Annual

Història de la filosofia antiga I (3102G03018)

6.00 One semester

Història de la filosofia antiga II (3102G03019)

6.00 One semester

Història de la filosofia contemporània (3102G03023)

6.00 Annual

Història de la filosofia medieval (3102G03020)

6.00 One semester

Història de la filosofia moderna I (3102G03021)

6.00 One semester

Història de la filosofia moderna II (3102G03022)

6.00 One semester

La crítica neoconservadora del liberalisme (3501MO2724)

5.00 One semester

Lògica I (3102G03029)

6.00 One semester

Política (3501MO3062)

6.00 One semester

Problemes actuals de la filosofia (3501MO2437)

3.00 One semester

Programa d'habilitats 5. Bioètica. Valoració crítica (3109G01012)

7.00 One semester

Qüestions disputades II (3102G03042)

6.00 Annual

Qüestions disputades III (3102G03043)

6.00 Annual

Temes d'història de la filosofia II (3102G03048)

6.00 Annual

Teoria de la comunicació I (3102G01026)

12.00 Annual

Teoria del coneixement (3102G03027)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Ètica (3102G00011)

6.00 One semester

Filosofia moral (3102G03033)

6.00 One semester

Filosofia política I (3102G03034)

6.00 Annual

Filosofia política II (3102G03035)

6.00 Annual

Political liberalism and its problems (3501MO2738)

5.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Curs monogràfic I (3102G03044)

6.00 Annual

Filosofia de l’Acció (3501MO2828)

5.00 One semester

Filosofia de la ciència (3102G03028)

6.00 Annual

Filosofia del llenguatge I (3102G03031)

6.00 One semester

Filosofia del llenguatge II (3102G03032)

6.00 One semester

Lògica I (3102G03029)

6.00 One semester

Lògica II (3102G03030)

6.00 One semester

Metafísica I (3102G03025)

6.00 One semester

Metafísica II (3102G03026)

6.00 One semester

Metodologia de la recerca en ciències Humanes (3501MO2416)

4.50 One semester

Temes de Filosofia de la Ment (3501MO2757)

5.00 One semester