Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Igualtat de Gènere

El Pla d'Igualtat

Antecedents del pla d’igualtat

A demanda de la Comissió de Dona i Ciència, el 21 d’Abril del 2006, la Junta Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya va instar, de manera oficial, a que totes les universitats catalanes iniciessin l’elaboració d’un pla d’igualtat entre homes i dones, i que aquest fos redactat abans de finals de l’any 2007.

A tal efecte, el 27 d’Octubre del mateix any, el consell de govern de la UdG aprova la creació d’una “Comissió per al Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones de la Universitat de Girona”. Les seves funcions són iniciar el procés d’elaboració del pla d’igualtat, vetllar per la seva implementació, afavorir-ne la difusió, i incrementar el contacte amb altres universitats i institucions compromeses amb la igualtat entre gèneres.

D'altra banda, el 22 de Març del 2007, va entrar en vigor la "LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres", la qual estableix que les empreses majors de 250 treballadors han d'elaborar un pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones- Aquesta pla ha de tenir la finalitat d'evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

Al gener de 2008 s’aprova pel Consell de Govern així com la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat la qual és l'encarregada d'elevar el Pla d'Igualtat al Consell de Govern. Finalment, el 29 de gener de 2009, és aprovat pel consell de govern de la UdG el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.