UdG Employment > Careers Service > Students and degree holders > Job offers in Europe - EURES programme
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Close
Menu
Machine translation, text awaiting revision

Careers Service

Ofertes de treball a Europa - Programa EURES

EURES: El portal europeu de la mobilitat internacional

EURES (European Employment Services) és una xarxa de cooperació per a l’ocupació i la lliure circulació de persones treballadores que promou la Comissió Europea i els serveis d’ocupació de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), entre els quals hi ha el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

L’objectiu de la Xarxa EURES és oferir serveis a les persones demandants d’ocupació i a les empreses que desitgin beneficiar-se del principi de la lliure circulació de persones, proporcionant la màxima informació i l’assessorament sobre ofertes i demandes d’ocupació, situació i evolució del mercat de treball, i sobre les condicions de vida i treball de cada país.

Què ofereix?
La xarxa EURES porta a terme activitats d’intermediació laboral i també d’informació, orientació i assistència a empreses, a persones demandants d’ocupació, i a d’altres institucions interessades en la mobilitat.

Serveis EURES a les persones:
Serveis orientats a facilitar l’accés a informació per a la cerca d'ocupació en un altre país europeu.

S’ofereix informació sobre:

  • Condicions de vida i treball.
  • Ofertes d’ocupació comunitàries existents a la Xarxa EURES
  • Orientació i assessorament sobre la cerca de feina.
  • Possibles dificultats als països de destí sense la capacitació lingüística i la qualificació suficient.
  • Orientació per millorar l’ocupabilitat i planificar d’una forma responsable i segura el projecte de mobilitat.

Serveis EURES a les empreses:
Difusió de les ofertes de treball a Europa, i accés a un sistema informàtic d’àmbit europeu que permet la difusió en temps real de les ofertes de treball de les empreses, especialment:

  • Ofertes de treball que requereixen el domini d’altres idiomes.
  • Ofertes de treball que necessiten unes qualificacions especials i experiència.
  • Ofertes de treball per a professionals qualificats difícilment reclutables al seu mercat de treball.

Més informació

Ofertes vigents

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.