Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)

Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)

Curs 2019-2020

Es tracta d’una formació orientada a l’aprenentatge dels diferents aspectes de la Fisioteràpia (valoració, diagnòstic, disseny i desenvolupament de tractaments) treballant en anglès, aprofitant la sinergia entre l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (centre adscrit a la Universitat de Girona) i l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (centre adscrit a la Universitat de Barcelona) per treballar competències transversals d’excel·lència acadèmica i integració curricular de les noves tecnologies aplicades al món de la Fisioteràpia.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona i per la Universitat de Barcelona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
18 per a estudiants de nacionalitat espanyola o estrangers amb residència a l'Estat
42 per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

7.244 euros. Vegeu la informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Physiotherapy Barcelona
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant de Fisioteràpia és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona actitud de servei vers les persones i un caràcter actiu.

Les classes seran pràcticament en anglès en la seva totalitat. L'anglès és imprescindible en l’actualitat i més en el món sanitari i la industria tecnològica amb la qual treballarem coordinadament en aquest grau a través de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives, centre adscrit a la Universitat de Barcelona (ENTI-UB), desenvolupant recursos multimèdia per la fisioteràpia. Aquest Grau Interuniversitari en Fisioteràpia afegeix a la qualitat ja contrastada d’EUSES el fet de treballar amb un tercer idioma de forma vehicular, dotant als estudiant d’una eina eficaç com és l’idioma pel seu desenvolupament professional un cop finalitzats els estudis, tant dins com fora de les nostres fronteres. La convivència diària amb l’anglès es un fet que obre noves portes als professionals de la fisioteràpia i dona un toc diferenciador dins el mercat Europeu. El pla d’estudis preveu la possibilitat de cursar algunes assignatures optatives en francès per tal de facilitar la inclusió en el mercat laboral sobretot de França i Bèlgica per part del nostre alumnat.

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el context de la salut.
 • Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure, comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la fisioteràpia.
 • Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per deficiències,limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut, producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències de la Salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

 • Codis de preinscripció: 91908 (només per a estudiants amb nacionalitat espanyola o estrangers amb residència a l'Estat); 91909 (només per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat)
 • Nombre orientatiu de places: 18 per a estudiants de nacionalitat espanyola o estrangers amb residència a l'Estat; 42 per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat
 • Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU

Sortides professionals

Les sortides laborals del graduat en Fisioteràpia són molt diverses gràcies a l’ampli ventall dels diferents àmbits dels professionals de la salut: el tractament de patologies de les especialitats mèdiques i quirúrgiques; les activitats de prevenció de malalties i de promoció de la salut, així com la recerca, la docència i la gestió. Permet l’activitat professional lliure i també en els sectors públic i privat.

Els sectors principals d’ocupació son: mútues d’assegurances, mútues d’accidents, hospitals generals, hospitals especialitzats, centres de rehabilitació, atenció primària, escoles d’educació especial, residències geriàtriques, centres d’assistència primària, centres sociosanitaris, centres hidrotermals, clubs i centres esportius, fisioestètica, investigació, docència…

A més, l’oferta formativa impartida per ENTI-UB –centre pioner en oferir a Catalunya el primer Grau Universitari en Continguts Digitals Interactius (Videojocs i Serious Games)– permetrà a l’alumne desenvolupar-se professionalment en el camp de l’aplicació tecnològica al camp de la Fisioteràpia, un àmbit innovador, en potència i amb ampli espectre de desenvolupament en la nostra societat, en aliar aspectes tan rellevants com l’atenció sanitària i les noves tecnologies.

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc.).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Anatomofisiologia 24.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anatomia I   Anatomía I   Anatomy I (3159G03001) BBàsica 6.00 SSemestral
Anatomia II   Anatomía II   Anatomy II (3159G03002) BBàsica 8.00 SSemestral
Fisiologia   Fisiología   Physiology (3159G03003) BBàsica 10.00 SSemestral
Ciències bàsiques 18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Biologia   Biología   Biology (3159G03004) BBàsica 6.00 SSemestral
Bioquimica   Bioquímica   Biochemistry (3159G03005) BBàsica 6.00 SSemestral
Física   Física   Physics (3159G03006) BBàsica 6.00 SSemestral
Anglès científic 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anglès Científic   Inglés Científico   Scientific English (3159G03007) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments de fisioteràpia 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments de Fisioteràpia   Fundamentos de Fisioterapia   Bases of Physical Therapy (3159G03010) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Valoració en fisioteràpia 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Valoració en Fisioteràpia   Valoración en Fisioterapia   Evaluation Methods in Physical Therapy (3159G03011) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Ciències socials 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Introducció a la Psicologia   Introducción a la Psicología   Introduction to Psychology (3159G03008) BBàsica 6.00 SSemestral
Antropologia   Antropología   Anthropology (3159G03009) BBàsica 6.00 SSemestral
Procediments generals en fisioteràpia 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Massoteràpia   Masoterapia   Massotherapy (3159G03012) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Aplicació d'Agents Físics   Aplicación de Agentes Físicos   Use of Physical Agents in Physical-Therapy (3159G03013) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Biomecànica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Desenvolupament d'Estudis Tecnològics i Biomecànica   Desarrollo de Estudios Tecnológicos y Biomecánica   Technological Projects Development and Biomechanics (3159G03014) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cinesiteràpia 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Cinesiteràpia   Cinesiterapia   Kinesiotherapy (3159G03015) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia I12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Atenció de Fisioteràpia en les Lesions de l'Aparell Locomotor   Atención de Fisioterapia en las Lesiones del Aparato Locomotor   Physiotherapy-based Approach in Locomotor System Injuries (3159G03017) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Teràpia Manual   Terapia Manual   Manual Therapy (3159G03018) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Cadenes Musculars   Cadenas Musculares   Muscular Chains (3159G03019) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Afeccions médico quirúrgiques I12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Afeccions Médico Quirúrgiques   Afecciones Médico-Quirúrgicas   Medico-Chirurgical Pathologies (3159G03025) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Patologia Traumatológica   Patología Traumatológica   Traumatic Pathology (3159G03026) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Atenció Sanitaria Básica   Atención Sanitaria Básica   Health-related Assistance (3159G03027) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Fisioteràpia en especialitats clíniques 10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fisioteràpia en Especialitats Clíniques   Fisioterapia en Especialidades Clínicas   Physiotherapy in Clinical Specialties (3159G03016) OBObligatòria 10.00 SSemestral
Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia II10.00 crèdits
Legislació, salut pública i administració sanitària 6.00 crèdits
Metodologia d'investigació en fisioteràpia 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Metodologia de la investigació en fisioteràpia   Metodología de la investigación en fisioterapia   Research methodology in physiotherapy (3159G03024) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Afeccions médico quirúrgiques II10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Patologia Neurològica   Patologia Neurológica   Neurological Pathology (3159G03028) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Patologia Cardiorespiratòria   Patología Cardiorespiratoria   Cardiorespiratory Pathology (3159G03029) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Patologia Reumatològica   Patología Reumatológica   Rheumatic Pathology (3159G03030) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pràcticum I 18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràcticum I   Prácticum I   Practicum I (3159G03037) OBObligatòria 18.00 AAnual
Optatives 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Terapias Holísticas en fisioteràpia   Terapias Holísticas en fisioterapia   Trends in Holistic Physical Therapy (3159G03031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Ortesis i Pròtesis   Ortesis y Prótesis   Orthotic and Prosthetic Devices (3159G03032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Reeducació Postural i del Moviment   Reeducación Postural y del Movimiento   Postural and Movement-based Reeducation (3159G03033) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teràpia de l'Esport   Terapia del Deporte   Sports Therapy (3159G03034) OPOptativa 6.00 SSemestral
Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius per la Fisioteràpia   Proyectos de diseño y desarrollo de contenidos interactivos para la Fisioterapia   Projects in design and development of Physiotherapy-related contents (3159G03035) OPOptativa 6.00 SSemestral
Programació de Apps de Fisioteràpia per a dispositius Mòbils   Programación de Apps de Fisioterapia para dispositivos Móviles   Physiotherapy-related Apps Programming for Mobile Devices (3159G03036) OPOptativa 6.00 SSemestral
Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia   Introducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapia   Introduction to imaging on physioterapy (3159G03040) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teràpia d'alliberament miofascial-TAM   Terapia de liberación miofascial   Myofascial release therapy (3159G03041) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anglès per fisioteràpia   Inglés para fisioterapia   English for physiotherapy (3159G03042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anglès avançat per fisioteràpia   Inglés avanzado para fisioterapia   Advanced english for physiotherapy (3159G03043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràcticum II30.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràcticum II   Prácticum II   Practicum II (3159G03038) OBObligatòria 30.00 SSemestral
Treball de final de Grau21.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball de Fi de Grau   Trabajo de Fin de Grado   Final Project (3159G03039) OBObligatòria 12.00 SSemestral
Optativitat+Reconeixement acadèmic18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Terapias Holísticas en fisioteràpia   Terapias Holísticas en fisioterapia   Trends in Holistic Physical Therapy (3159G03031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Ortesis i Pròtesis   Ortesis y Prótesis   Orthotic and Prosthetic Devices (3159G03032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Reeducació Postural i del Moviment   Reeducación Postural y del Movimiento   Postural and Movement-based Reeducation (3159G03033) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teràpia de l'Esport   Terapia del Deporte   Sports Therapy (3159G03034) OPOptativa 6.00 SSemestral
Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius per la Fisioteràpia   Proyectos de diseño y desarrollo de contenidos interactivos para la Fisioterapia   Projects in design and development of Physiotherapy-related contents (3159G03035) OPOptativa 6.00 SSemestral
Programació de Apps de Fisioteràpia per a dispositius Mòbils   Programación de Apps de Fisioterapia para dispositivos Móviles   Physiotherapy-related Apps Programming for Mobile Devices (3159G03036) OPOptativa 6.00 SSemestral
Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia   Introducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapia   Introduction to imaging on physioterapy (3159G03040) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teràpia d'alliberament miofascial-TAM   Terapia de liberación miofascial   Myofascial release therapy (3159G03041) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anglès per fisioteràpia   Inglés para fisioterapia   English for physiotherapy (3159G03042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anglès avançat per fisioteràpia   Inglés avanzado para fisioterapia   Advanced english for physiotherapy (3159G03043) OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
15 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Dates de matrícula
En primera preferència
Del 15 al 18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES

Els estudiants assignats reben un missatge de correu electrònic amb la data i l'horari de matrícula específic i tota la informació necessària per a la matrícula.

Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 40 51 30
Correu electrònic
info@euses.cat

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.