Preus de matrícula en estudis de grau

Curs 2017-2018

Preus per crèdit

Centres propis

Preus vinculats al Decret 88/2017.

Nomenclatura:

  • COE = coeficient d'estructura docent
  • 1a = preu del crèdit matriculat per 1a vegada
  • 2a = preu del crèdit matriculat per 2a vegada
  • 3a = preu del crèdit matriculat per 3a vegada
  • 4a = preu del crèdit matriculat per 4a vegada o posterior
  • TIT = preu del crèdit per a estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials (excepte estudiants que es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos a l’article 8.2 del Decret 88/2017)
  • CR = preu del crèdit convalidat, adaptat (tret d’adaptacions de plans vells a plans nous, que són gratuïtes) o reconegut
  • SD = preu del crèdit sense escolaritat per extinció del pla d’estudis, sense tutoria o docència alternativa
Estudis de grau 1a 2a 3a 4a TIT CR SD
Estudis amb COE A: Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Polítiques i de l'Administració, Comptabilitat i Finances, Comunicació Cultural, Criminologia, Dret, Educació Social, Economia, Filosofia, Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient, Història de l'Art, Història, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles, Mestre/a en Educació Infantil, Mestre/a en Educació Primària, Pedagogia, Treball Social, Turisme 25,27 31,21 67,63 93,64 35,38 3,79 3,79
Estudis amb COE B: Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Disseny i Desenvolupament de Videojocs, Estudis d'Arquitectura, Innovació i Seguretat Alimentària, Psicologia, Publicitat i Relacions Públiques, Química 35,77 44,18 95,72 132,54 50,08 5,37 5,37
Estudis amb COE C: Enginyeria Agroalimentària, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Infermeria, Medicina 39,53 48,82 105,78 146,46 55,34 5,93 5,93

 

Estudis propis 1a 2a
Programa de Formació Universitària per a la Gent Gran 33,52  34,50
Estudiants visitants 67,04  67,04

Centres adscrits

Els preus per crèdit matriculat per primera vegada són preus privats establerts pels centres. En els crèdits matriculats per segona vegada i següents s’apliquen els preus vinculats al Decret 88/2017 segons el grau d’experimentalitat o el coeficient d'estructura docent, més els increments que corresponguin. Consulteu el preu al centre corresponent.

 

Altres preus vinculats a la matrícula

Concepte Preu

Gestió d’expedient acadèmic: matrícula anual

69,80 €
Gestió d’expedient acadèmic: modificacions i ampliacions parcials 27,27 €
Serveis docents i administratius en línia 70,00 €
Assegurança escolar (obligatòria per a menors de 28 anys) 1,12 €

Assegurança d'accidents (obligatòria per a majors de 28 anys i estrangers no residents)

9,50 €
Quota soci Servei d’Esports (opcional) 30,00 €
Aportació econòmica a projectes de cooperació i desenvolupament (opcional) 3,01 € o 6,01 €