Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Escola Politècnica Superior

Pla de millora

Qualitat

En aquesta plana trobareu publicat el Pla de Millora vigent i actualitzat de l'Escola Politècnica Superior, que li serveix de guia i eina de gestió per a la millora de les seves titulacions.

Més informació sobre els plans de millora i la seva interpretació

Data prevista:
2021-07-30 - Prioritat Alta
Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
ACC0002328:
Campanya pilot de promoció per incentivar la participació (Tancada)
ACC0001120:
Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència (Tancada)
ACC0001129:
Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència (Tancada)
ACC0001415:
Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència (Tancada)
ACC0001416:
Primera edició nou model d'enquestes de docència  - 90%

Data prevista:
2022-06-30 - Prioritat Mitja
Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
ACC0001131:
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes (Tancada)
ACC0001417:
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració  - 25%
ACC0001132:
Administració de l'enquesta al professorat  - 25%

Data prevista:
2023-07-31 - Prioritat Mitja
Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
ACC0001133:
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions  - 0%
ACC0001134:
Administració de l'enquesta  - 0%
ACC0001986:
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions (Tancada)

Data prevista:
2021-06-01 - Prioritat Baixa
Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
ACC0001272:
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona (Tancada)
ACC0001395:
Aprovació P0101 Millora continua (Tancada)
ACC0001628:
Aprovació P0102 Revisió del sistema (Tancada)
ACC0001433:
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions  - 0%
ACC0001434:
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions (Tancada)
ACC0001435:
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions (Tancada)
ACC0001436:
Aprovació P0203 Modificació de titulacions (Tancada)
ACC0001437:
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions (Tancada)
ACC0001438:
Aprovació P0205 Supressió de titulacions  - 50%
ACC0001439:
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents  - 50%
ACC0001440:
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures  - 20%
ACC0001442:
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants  - 0%
ACC0001443:
Aprovació P0402 Admisió i matrícula d'estudiants de grau  - 0%
ACC0001444:
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster  - 0%
ACC0001446:
Aprovació P0502 Orientació professional  - 0%
ACC0001447:
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat  - 20%
ACC0001450:
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI  - 10%
ACC0001448:
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG  - 20%
ACC0001449:
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI  - 10%
ACC0001396:
Aprovació P0703 Formació PDI (Tancada)
ACC0001451:
Aprovació P0704 Avaluació del PDI (Tancada)
ACC0001452:
Aprovació P0705 Formació del PAS (Tancada)
ACC0001453:
Aprovació P0801 Manteniment i millora de les instal·lacions i infraestructures  - 10%
ACC0001581:
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants  - 0%
ACC0001454:
Aprovació P0901 Enquestes docència  - 80%
ACC0001456:
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades (Tancada)
ACC0001457:
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció (Tancada)
ACC0001455:
Aprovació P0904 Enquestes al professorat  - 10%
ACC0001458:
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings  - 0%
ACC0001459:
Aprovació P1001 Publicació informació web  - 10%
ACC0001460:
Aprovació P1002 Comunicació corporativa  - 10%

Data prevista:
2021-06-30 - Prioritat Alta
Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
ACC0001139:
Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres (Tancada)
ACC0001140:
Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora (Tancada)
ACC0001273:
Migrar el pla de millora de la FC (Tancada)
ACC0001424:
Migrar el pla de millora de l'EPS (Tancada)
ACC0001425:
Migrar el pla de millora de la FEP (Tancada)
ACC0001426:
Migrar el pla de millora de la FL  - 0%
ACC0001427:
Migrar el pla de millora de la FD (Tancada)
ACC0001428:
Migrar el pla de millora de la FCEE  - 10%
ACC0001429:
Migrar el pla de millora de l'ED (Tancada)
ACC0001430:
Migrar el pla de millora de la FM (Tancada)
ACC0001431:
Migrar el pla de millora de la FI (Tancada)
ACC0001432:
Migrar el pla de millora de la FT  - 30%
ACC0001635:
Migrar el pla de millora de EUSES (Tancada)
ACC0001631:
Migrar el pla de millora de EUT Mediterrani (Tancada)
ACC0001632:
Migrar el pla de millora de l'EUHT Sant Pol (Tancada)
ACC0001634:
Migrar el pla de millora de ERAM (Tancada)
ACC0001633:
Migrar el pla de millora d'EUROAULA (Tancada)
ACC0001636:
Migrar el pla de millora de Formatic Barna  - 0%

Data prevista:
2022-01-31 - Prioritat Alta
Responsable:
Coordinadora d'estudi del Grau en Innovació i Seguretat Alimentària
Titulacions afectades:
GINSA
ACC0001257:
Enviar la proposta de modificació de memòria a AQU  - 70%
ACC0001258:
Implantació dels canvis en el pla d'estudis  - 0%

Data prevista:
2021-01-31 - Prioritat Alta
Responsable:
Coordinadora d'estudi del Grau en Innovació i Seguretat Alimentària
Titulacions afectades:
GINSA
ACC0001276:
Implantació de la nova assignatura de PE i eliminació de les existents  - 70%

Data prevista:
2021-01-31 - Prioritat Alta
Responsable:
Sotsdirector Acadèmic de l'Escola Politècnica Superior
Titulacions afectades:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, MUEMPDES, GEB, MAIA, MBITM, MARQ, MPIC, MSHC, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
ACC0001277:
Desenvolupament i implantació del nou sistema de gestió de TFG/TFM  - 50%

Data prevista:
2022-01-31 - Prioritat Alta
Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster de Mecànica de Materials i Estructures
Titulacions afectades:
MMMS
ACC0001278:
Sol·licitar a la UdG que els estudiants d'Erasmus+ ponderin com a estudiants de nova entrada en funció dels crèdits matriculats  - 10%

Data prevista:
2021-01-31 - Prioritat Mitja
Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster de Mecànica de Materials i Estructures
Titulacions afectades:
MMMS
ACC0001280:
Creació d'una xarxa social de graduats del màster  - 10%

Data prevista:
2020-02-01 - Prioritat Alta
Responsable:
Sotsdirectora d'Estudiants de l'Escola Politècnica Superior
Titulacions afectades:
GEB, GEA, GETI, GEINF, GEE, GATE, GEM, GDDV, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ, MEI, MMMS
ACC0001281:
Actualització de les passarel·les d'accés de CFGS a estudis de l'EPS  - 70%
ACC0001282:
Oferir tallers i xerrades informatives sobre el GATE  - 50%
ACC0001283:
Realització de les xerrades EQDays per a la difusió de l'Enginyeria Química als estudiants de secundària (Tancada)
ACC0001284:
Realització d'activitats de difusió i promoció dels estudis de l'àmbit agroalimentari (GINSA i GEA)  - 50%
ACC0001285:
Diverses accions de promoció del MME, entre les que destaca el reconeixement de noves assignatures optatives de la UACh  - 60%
ACC0001286:
Implantació d'una doble titulació GINSA-Biotecnologia  - 50%

Data prevista:
2020-02-01 - Prioritat Alta
Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Titulacions afectades:
GATE
ACC0001298:
Modificació memòria d'estudis (Tancada)
ACC0001299:
Formació i repositori de metodologies docents per a la semipresencialitat  - 75%
ACC0001300:
Suport per a l'elaboració i edició de materials docents i guies  - 75%
ACC0001301:
Identificació i definició dels processos de suport a la qualitat per a la implantació de metodologies semipresencials  - 25%

Data prevista:
2020-07-31 - Prioritat Mitja
Responsable:
Sotsdirectora d'Estudiants de l'Escola Politècnica Superior
Titulacions afectades:
GEB, GEA, GETI, GEINF, GEE, GATE, GEM, GDDV, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
ACC0001302:
Proposta de sistemàtica de recollida de dades  - 20%
ACC0001303:
Recollida i anàlisis de les dades  - 25%

Data prevista:
2020-02-01 - Prioritat Alta
Responsable:
Sotsdirector Acadèmic de l'Escola Politècnica Superior
ACC0001304:
Reunions de seguiment amb el professorat de primer (Tancada)
ACC0001305:
Recollida i anàlisis de les dades  - 25%
ACC0001564:
Tutorització d'estudiants de nou accés al Grau en Enginyeria Química  - 40%

Data prevista:
2020-02-01 - Prioritat Alta
Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster de Mecànica de Materials i Estructures
Titulacions afectades:
MMMS
ACC0001330:
Informar als alumnes quan s'activa l'enquesta. Ampliar el període de resposta  - 75%

Data prevista:
2020-02-01 - Prioritat Mitja
Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Titulacions afectades:
GETI
ACC0001342:
Establir dins el procediment de matrícula la necessitat d'haver superat l'assignatura prèvia requerida  - 0%

Data prevista:
2020-07-31 - Prioritat Mitja
Responsable:
Sotsdirectora d'Estudiants de l'Escola Politècnica Superior
Titulacions afectades:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, MUEMPDES, GEB, MAIA, MBITM, MARQ, MPIC, MSHC, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
ACC0001345:
Revisió del Pla d'Acció Tutorial  - 90%
ACC0001346:
Revisió del seguiment i acompanyament dels estudiants de màster (Tancada)

Data prevista:
2022-07-31 - Prioritat Alta
Responsable:
Sotsdirector de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior
Titulacions afectades:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, GEB, MAIA, MARQ, MPIC, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
ACC0001356:
Disseny i implantació del SGIQ  - 25%

Data prevista:
2020-02-01 - Prioritat Baixa
Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Arquitectura
Titulacions afectades:
GARQ
ACC0001384:
Establir nous convenis de col·laboració  - 80%
ACC0001385:
Publicitar els destins ofertats  - 100%

Data prevista:
2022-07-31 - Prioritat Alta
Responsable:
Directora
Titulacions afectades:
MEI, MEINF, VIBOT, MMMS, MUEMPDES, GEB, MAIA, MBITM, MARQ, MPIC, MSHC, MSC, EMMAIA, GEA, GETI, GEINF, GEE, MUENGAGRO, GATE, GEM, GDDV, MBTA, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
ACC0001582:
Activitats de difusió de les disciplines STEM  - 10%
ACC0001583:
Programa de mentories FEMSTEM 2m  - 0%

Data prevista:
2021-01-31 - Prioritat Alta
Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
Titulacions afectades:
GDDV
ACC0001586:
Recolzament a la creació d'un programa d'incubació d'empreses de videojocs  - 50%

Data prevista:
2021-07-31 - Prioritat Alta
Responsable:
Sotsdirector Acadèmic de l'Escola Politècnica Superior
Titulacions afectades:
GEB, GEA, GETI, GEINF, GEE, GATE, GEM, GDDV, GINSA, GARQ, GEEIA, GEQ
ACC0001589:
Elaboració del pla docent tenint en compte aquests criteris  - 80%

Data prevista:
2021-11-30 - Prioritat Alta
Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
ACC0002193:
Definir la nova estructura  - 50%
ACC0002194:
Implementar nova estructura web  - 0%

Data prevista:
2021-07-31 - Prioritat Mitja
Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Biotecnologia Alimentària
Titulacions afectades:
MBTA
ACC0001935:
Contactar amb els professors responsables d'assignatures per avaluar quines activitats es poden fer en aquests laboratoris  - 0%

Data prevista:
2021-07-31 - Prioritat Alta
Responsable:
Coordinadora d'estudi del Màster en Biotecnologia Alimentària
Titulacions afectades:
MBTA
ACC0001937:
Reunir el Consell de Màster per iniciar el procés de revisió del màster  - 0%
ACC0001938:
Sol·licitar una Ajut dins el Programa d'Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència - UdG  - 0%

Data prevista:
2022-07-31 - Prioritat Baixa
Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Enginyeria Industrial
Titulacions afectades:
MEI, GETI
ACC0001945:
Informe de la comissió del Consell de Màster  - 0%
ACC0001946:
Aprovació en la Comissió de govern de l'EPS  - 0%

Data prevista:
2022-07-31 - Prioritat Baixa
Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Enginyeria Industrial
ACC0001947:
Promoció de projectes en Innovació educativa dels professors que participen en el MEI  - 0%
ACC0001948:
Promoció de participació de les activitats en innovació docent  - 75%

Data prevista:
2023-01-31 - Prioritat Mitja
Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
Titulacions afectades:
GDDV
ACC0001965:
Realització de la proposta de redistribució d'assignatures al Consell d'Estudis  - 0%

Data prevista:
2022-01-31 - Prioritat Mitja
Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Enginyeria Agroalimentària
ACC0002184:
Fer proposta al Consell d'Estudis  - 0%
ACC0002185:
Implementació dels nous horaris  - 0%

Data prevista:
2021-06-30 - Prioritat Baixa
Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
ACC0002189:
Redactar la competència de gènere  - 20%
ACC0002190:
Aprovar competència gènere  - 0%

Data prevista:
2022-07-31 - Prioritat Mitja
Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Titulacions afectades:
GATE
ACC0002329:
Oferir l'optativa "Tècniques d'intervenció per a reparació d'edificis"  - 50%
ACC0002330:
Oferir optatives afins de d'altres estudis de l'EPS dins l'àmbit de GATE  - 50%

Data prevista:
2021-05-31 - Prioritat Baixa
Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
ACC0002578:
Desenvoupar els mòduls necessaris per conectar la informació dinàmica amb el Servicenow  - 80%
ACC0002579:
Crear una maqueta amb una estructura i continguts millorats  - 0%
ACC0002580:
Adaptar la nova proposta i implantar-la a cada centre integrat que la consideri convenient (Tancada)
ACC0002585:
Reestructurar i reredactar al web de qualitat de la UdG  - 10%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.