Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Situacions d'emergència

Situacions d'emerència

campanya d'emergència
Ajuts d'emergència

La UdG dedica una part del seu pressupost de cooperació a oferir ajuts per a pal·liar situacions d’emergència, en zones que hagin sofert catàstrofes naturals o conflictes bèl·lics.
Els ajuts s’adrecen a contribuir al procés de reconstrucció i rehabilitació d’aquestes zones o a la millora de les condicions de vida de la població afectada.
Amb la finalitat de sumar esforços, la canalització dels ajuts es vehicula en coordinació amb la Coordinadora d’ONG de les comarques gironines, del Fons Català de Cooperació o d’entitats i institucions que actuïn a les zones afectades.

Les universitats espanyoles van aprovar en una reunió de la  Comissió de Cooperció del CEURI celebrada a Girona el juliol de 2005, el protocol d'actuació de les universitats per actuar en situacions d'emergència.Protocol d'actuació