Plana personal

curs 2015- 2016 curs 2016- 2017 curs 2017- 2018 curs 2018- 2019

Assignatures del curs 2015- 2016

Assignatura Pla d'estudis
3101G00002 - Observació sistemàtica i anàlisi de contextos ASSIGNATURES COMPARTIDES FEP
3101G00101 - Processos psicològics i desenvolupament humà ASSIGNATURES COMPARTIDES FEP

Assignatures del curs 2016- 2017

Assignatura Pla d'estudis
3101G00002 - Observació sistemàtica i anàlisi de contextos ASSIGNATURES COMPARTIDES FEP
3101G00101 - Processos psicològics i desenvolupament humà ASSIGNATURES COMPARTIDES FEP
3101G03003 - Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009

Assignatures del curs 2017- 2018

Assignatura Pla d'estudis
3101G00002 - Observació sistemàtica i anàlisi de contextos ASSIGNATURES COMPARTIDES FEP
3101G04037 - Pràcticum 2 Grau en Mestre/a d'Educació Infantil. 2009
3101G03003 - Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009
3101G01004 - Competències acadèmiques i professionals integrades (2) Grau en Psicologia. 2009

Assignatures del curs 2018- 2019

Assignatura Pla d'estudis
3101-9 - Seminari TFG Mestre ALTRES ACTIVITATS GRAUS FEP
3101G03003 - Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009