Facultat de Medicina

Calendaris i Horaris

2018-2019

  Grup A Grup B Grup C Grup D HORARIS PROVISIONALS
PRIMER CURS

A1 A2

B1 B2 B3

C1 C2

D1 D2 D3

3109G01001

3109G01002

3109G01003

3109G01004

SEGON CURS

A1 A2

B1 B2

C1 C2

D1 D2

3109G01005

3109G01006

3109G01007

3109G01008

3109G01009

TERCER CURS

A1 A2

B1 B2

C1 C2

D1 D2

3109G01010

3109G01013 (R1)

3109G01014 (R1)

3109G01015 (R1)  

3109G01016 (R1)

3109G01013 (R2)

3109G01014 (R2)     

3109G01015 (R2)

3109G01016 (R2)    

QUART CURS

A1 A2

B1 B2

C1 C2

D1 D2

3109G01011

3109G01017 (R1)

3109G01018 (R1)

3109G01019 (R1)

3109G01020  (R1)

3109G01017 (R2)

3109G01018 (R2)   

3109G01019 (R2)

3109G01020 (R2)

CINQUÈ CURS

A1 A2
 

B1 B2
 

C1 C2
 

D1 D2
 

3109G01012

3109G01021 (R1)

3109G01022 (R1)

3109G01023 (R1)

3109G01024 (R1)

3109G01025 (R1)        

3109G01021 (R2)

3109G01022 (R2)

3109G01023 (R2)

3109G01024 (R2)

3109G01025 (R2)

SISÈ CURS           

A1 A2 A3 A4

B1 B2

C1 C2 C3 C4

D1 D2

3109G01026 (R1)

3109G01027 (R1)   

3109G01028 (R1)

3109G01029    

3109G01030 (R1)

3109G01026 (R2)

3109G01027 (R2)

3109G01028 (R2)

3109G01030 (R2)

OPTATIVES     
URGÈNCIES

A1  A2  A3  A4  A5
 

NUTRICIÓ

A1  A2  A3
 

ARTS PLÀSTIQUES

A1  A2  A3   
 

MALALTIES TROPICALS

A1  A2  A3

DIMENSIÓ SOCIAL DELS MEDICAMENTS

A1  A2    
 

MEDICINA EN EL MEDI NATURAL

A1  A2  A3  A4  A5  A6
 

RECONEIXEMENT ANATÒMIC

A1  A2  A3  A4
 

OSTEOLOGIA HUMANA

A1  A2  A3
 

FISIOLOGIA DEL BENESTAR

A1  A2  A3    G1  G2

CIRURGIA PLÀSTICA

A1  A2  A3  A4  A5
 

CRONOMEDICINA A1  A2
INTRODUCCIÓ A LES HUMANITATS MÈDIQUES

A1  A2
 

 

Podeu consultar el llistat de grups dins la Meva UdG. 

Adreces i telèfons dels ABSs

 

RECUPERACIONS
PRIMER CURS

3109G01001

3109G01002

3109G01003

3109G01004

   
SEGON CURS

3109G01005

3109G01006

3109G01007

3109G01008

3109G01009

 

TERCER CURS

3109G01010

3109G01013

3109G01014

3109G01015

3109G01016

 
QUART CURS

3109G01011 

3109G01017

3109G01018

3109G01019

3109G01020 

 
CINQUÈ CURS

3109G01012

3109G01021

3109G01022

3109G01023

3109G01024

3109G01025 

SISÈ CURS

3109G01026

3109G01027

3109G01028

3109G01029


 

 
OPTATIVES
Urgències Nutrició Arts plàstiques Malalties tropicals Dimensió social dels medicaments Medicina del medi natural
Reconeixement anatòmic Osteologia  Fisiologia del benestar Cirurgia plàstica Cronomedicina Introducció a les humanitats mèdiques