Facultat d'Educació i Psicologia

Calendaris i horaris

Curs 2018/2019

CALENDARI I HORARIS DEL MÀSTER EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA (VERSIÓ ON-LINE)

El dia d'inici del Màster en versión on-line és la primera quinzena d'octubre. El calendari i la organització de la docència del Màster en la seva versió on-line es poden consultar un cop l'alumne hagi estat admès i tingui accés al campus virtual de la UOC.