Esports a la UdG

Informació bàsica

Programa 2018-2019 amb reconeixement d'1 crèdit ECTS (estudis de grau)

Matrícula a partir del dilluns 25 de juny de 2018

Dins dels estudis de grau del pla de Bolonya amb el Servei d'Esports es poden realitzar 6 ECTS (màxim 6 activitats) per als estudis de Grau.

Per obtenir un reconeixement de com a mínim 1 ECTS hi ha la possibilitat de fer les següents assignatures:

I) Introducció a l'esport i a la salut. Son assignatures quadrimestrals on l'avaluació de les quals es fa a partir de l'assistència obligatòria al curs amb un professor/a i la consegüent avaluació individualitzada realitzant la pràctica esportiva que es proposa a cada curs. Per aquest curs 2016-2017 s'han programat unes 30 activitats diferents.

II) Pràctica esportiva i de lleure. Consisteix en participar en activitats programades pel Servei d'Esports com ara competicions universitàries, activitats de lleure, assistència a conferències d'esports i salut, en cinema fòrums d'esport, voluntariats en jornades esportives,etc.

La participació en aquestes activitats es valora amb PUNTS que s'indiquen a cada activitat o es detallen a la taula de puntuació de competicions que es publica al nostre web. Quan l'estudiant ha acumulat 40 punts combinant qualsevol de les activitats i/o competicions del programa, s'ha d'inscriure i pagar la matrícula de "Pràctica esportiva i de lleure" i obtindrà 1 ECTS.

Alerta! La inscripció a "Pràctica esportiva i de lleure" té un cost de 29 euros per als socis del Servei d'Esports o de 61 euros per als no socis.

I) Les matrícules per a "Introducció a l'esport i a la salut" comencen el dilluns 4 de juliol de 2016  a les 9 h del matí únicament a través de la pàgina web del Servei d’Esports. Per accedir al sistema necessitaràs el nom d’usuari i la contrasenya que utilitzes per accedir a totes les aplicacions web de la UdG (l’expedient acadèmic, p. e.). Les matrícules es tanquen quan s'han omplert les places o ja  ha començat el curs.

Recorda que les places poden quedar lliures mentre l'assignatura no hagi començat, per tant,  la matrícula continua estant oberta. Durant aquest període el Servei d’Esports no controla el procés ja que és el sistema informàtic el que deixa lliure la plaça quan una persona anul·la la seva plaça.

Un cop es tanca el període de la matrícula hi ha una llista d'espera. En cas de que no hi hagi places lliures de l’activitat que t’interessa, et podem posar a la llista d’espera:  escriu a esports@udg.edu i dóna les teves dades (nom i cognoms, codi UdG i telèfon) per localitzar-te en cas de que hi hagi alguna baixa i quedi lliure alguna plaça del que desitges practicar  algun dia abans de començar l'activitat.

II) Les matrícules per a "Pràctica esportiva i de lleure" s'obriran a partir del dilluns 7 de novembre i es mantindran obertes durant tot el curs (fins el 30 de setembre de cada curs). La matrícula s'ha de fer un cop ja s'han aconseguit els 40 punts. El temps límit per aconseguir els 40 punts és el 24 de setembre de cada curs! Per accedir al sistema et cal el nom d’usuari i contrasenya que utilitzes per accedir a totes les aplicacions web de la UdG (p. e. l’expedient acadèmic).

Si en el moment de la matrícula vols gaudir del preu especial per als socis, fes-te’n en el moment de la matrícula acadèmica o en els dies anteriors a la inscripció per tal que després el sistema t’apliqui el preu amb descompte als crèdits.

Atenció: si encara no tens nom d'usuari ni contrasenya, adreça't a l'operador informàtic del teu centre.

Activitats de diverses sessions

  • 68 € per als socis del Servei d'Esports i 101€ per als no socis. (*)
  • 86€ per als socis del Servei d'Esports i 119€ per als no socis. (*)
  • 109€ per als socis del Servei d'Esports i 145€ per als no socis. Assignatures d'un cost més elevat com ara Introducció a l'equitació i maneig, , Introducció al descens de barrancs, Introducció a la progressió i seguretat en vies ferrades, i Introducció al submarinisme... (*)
  • Activitats de cap de setmana
    • 109€ per als socis del Servei d'Esports i 145€ per als no socis (*).

El preu no inclou, en el cas que n'hi hagi, les despeses afegides de desplaçament, activitats complementàries, etc.

El cobrament de les assignatures es farà en el moment de començar les assignatures del 1r quadrimestre i del 2n quadrimestre, respectivament. Si t'has inscrit pel segon quadrimestre, per tant, no es farà aquest cobrament fins a mitjans de febrer de cada curs. Mentre no s'hagi fet el cobrament es pot anul·lar la matrícula.(*)

Tens la possibilitat fins abans dels dies del cobrament, de modificar i/o anul·lar la teva matrícula des de la pàgina web "La meva matrícula", per tal de que no et cobrem l'assignatura si finalment no la pots fer. Un cop cobrada no es retornen els diners.

Pràctica esportiva i de lleure

  • 29 € per als socis del Servei d'Esports i 61 € per als no socis.

El preu no inclou, en el cas que n'hi hagi, les inscripcions a les competicions universitàries, les despeses afegides del preu de les activitats de lleure, etc.

S'ha de fer la matrícula un cop s'hagin aconseguit els 40 punts necessaris per a cada assignatura de Pràctica esportiva i de lleure.

ATENCIÓ: PER INCORPORAR EL RECONEIXEMENT DELS CRÈDITS (UN COP S'HA ACONSEGUIT L'APTE) LA SECRETARIA ACADÈMICA COBRARÀ LES TAXES CORRESPONENTS (UN 20 %, EN ELS ESTUDIS PÚBLICS, DEL COST DELS DOS CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ O UN ECTS A L'ESTUDI QUE S'ESTÀ CURSANT)

(*) La devolució de l'import de la inscripció només és possible en cas que l'activitat no es pugui realitzar per falta d'inscripcions. Un cop s'hagi fet efectiu el pagament no es retornen els diners.

Per aconseguir l’apte cal:

Les assignatures d'Introducció a l'esport i a la salut:

  • Assistir a totes les sessions del curs (100%) i superar l’avaluació final individualitzada.

Les activitats de Pràctica esportiva i de lleure:

  • Aconseguir 40 punts. El temps màxim per aconseguir els 40 punts és el 24 de setembre de cada curs. La matrícula a "Pràctica esportiva i de lleure" és fins els 30 de setembre de cada curs.

ATENCIÓ: Per ser apte, s'ha de realitzar i aprovar-ho tot durant el curs acadèmic!

El Servei d'Esports adjudicarà una qualificació d'apte (**) a tots els estudiants que superin satisfactòriament l'avaluació. L'estudiant ha de sol·licitar el reconeixement entrant a la pàgina web del seu expedient acadèmic> tràmits>reconeixement de crèdits on, si ha estat qualificat d'apte, el Servei d'Esports n'haurà proposat la seva disponibilitat.

Per incorporar els crèdits cal fer efectives les taxes corresponents (un 20 %, en els estudis públics, del cost d'1 ECTS a l'estudi de l'alumne).

(**) Els crèdits/ECTS qualificats com a apte es valoren amb la nota mitjana de l'expedient, per tant, ni apugen ni abaixen la nota final.

Important:

Cada estudiant podrà incorporar al seu expedient un màxim de 6 activitats del Servei d'Esports (6 crèdits ECTS) realitzades en un o més cursos acadèmics. Les assignatures es denominaran Pràctica Esportiva i Salut 1,2,3,4,5 i 6 per l'ordre cronològic en què l'estudiant les superi amb la qualificació d'apte, amb independència de l'activitat pràctica que hagi realitzat.

FES ESPORT! T'APORTARÀ BENESTAR A LA TEVA VIDA D'ESTUDIANT! Et proposem  múltiples possibilitats de fer esport i salut i relacionar-te amb altres estudiants universitaris amb reconeixement de com a mínim 1 crèdit ECTS.