Càtedres de la UdG > Patrimoni Literari > Lliçons de la Càtedra > 2012. Dolors Condom
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent

2012. Dolors Condom

Lliçons de la Càtedra

Les Lliçons de la Càtedra és activitat que va néixer l'any 2012 amb intenció de continuïtat. La Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent convida cada any una persona que expliqui la seva experiència docent i investigadora al llarg de la seva vida acadèmica.

La primera persona convidada havia de ser la professora Dolors Condom. Per múltiples motius: l'any 2012 va fer vint anys que la Universitat de Girona li va dedicar unes Jornades d’homenatge amb motiu de la seva jubilació acadèmica; havia estat la primera professora de Llatí dels primers estudis universitaris gironins, l’any 1969; va ser gran amiga i era estudiosa de Maria Àngels Anglada, l’escriptora que dóna nom a la Càtedra. I el motiu més important: Dolors Condom tenia moltes experiències per explicar i les desplegà amb gran saviesa.

Les Lliçons de la Càtedra es van impartir del 2 al 5 de juliol de 2012 a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, de les 9.30 a les 14 h, i van ésser organitzades conjuntament amb l’Equip ICE de cultura clàssica de la Universitat de Girona.

Lliçons

Dilluns 2 de juliol:

1. La traducció: l'experiència de traduir. Taula rodona

Ponents Públic escoltant

Dimarts 3 de juliol:

2. El Diccionari: la confecció i l'ús del diccionari. Taula rodona

Dolors Condom Grup de persones amb Dolors Condom

 

Dimecres 4 de juliol:

3. La docència del llatí: el llibre de text. Taula rodona

Ponents

Dijous 5 de juliol:

4. Els recursos didàctics: sortides, celebracions, premis...Taller

Dolors Condom i Maria Àngels Anglada Dolors Condom
Participants al claustre celebrant amb un càtering l'esdeveniment Dolors Condom firmant un llibre

OBRA

 • Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, col·laboració en els fascicles 1 i 2. Universitat de Barcelona i Escola de Filologia del C.S.I.C., Barcelona 1960-1962.
 • Latín / Bachillerato 2 (hi col·laboren M. Teresa Codina i Jordi Geli), ed. Casals, Barcelona 1976.
 • Llatí / Batxillerat 2 (hi col·laboren M. Teresa Codina, Jordi Geli i M. Àngels Anglada), ed. Casals, Barcelona 1980.
 • Ciceró. Discursos, vol. XII (Pro P. Sulla i Pro L. Flacco), Col·lecció Fundació Bernat Metge, Barcelona 1989.
 • Ciceró. Discursos, vol XI (Cum senatui gratias egit, Cum populo gratias egit, De domo sua, De haruspicum responso), Col·lecció Fundació Bernat Metge, Barcelona 1995.
 • Rutili Namacià, De reditu suo, Col·lecció Fundació Bernat Metge, Barcelona 2000.
 • Diccionari Llatí-Català, dirigit per Antoni Seva / Coautora i correctora de proves. Enciclopèdia Catalana S.A., Barcelona 1993.
 • Diccionari de locucions i frases llatines, a cura d'Antoni Peris. / Revisió del manuscrit i aportació d'algunes expressions llatines i refranys catalans. Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona 2001.
 • Iter facere ad...,( traducció de textos llatins sobre el tema de "viatges"). Senhal, 68, 11 pp., Girona, primavera de 2002.
 • Mariàngela Vilallonga, ed., Johannes Burckard, Dietari secret (traductors: Antoni Cobos, Dolors Condom, Daniel Ferrer, Narcís Figueras, Lluís Lucero, Mariàngela Vilallonga), València, Edicions Tres i Quatre ("Biblioteca Borja"), 2003.
 • Aula Magna. Antologia de textos i estudis literaris, Diputació de Girona. Girona, 2010.

 • «Notes sobre una interpretació de Titus Livi en la nostra historiografia», Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, XXV, Girona 1979-80, pp. 79-95.
 • «Contribució a l'estudi del llatí medieval de Catalunya», Miscel·lània commemorativa del desè aniversari del Col·legi Universitari de Girona. Estudi General, vol I (2), Girona 1981, pp. 15-21.
 • «Tradició retòrica en el "Libre de Sènecha, De Providentia" d'Antoni Canals», Miscel·lània Aramon i Serra, III, Barcelona 1983, pp. 97-114.
 • «L'edició gironina de les Bucòliques de Virgili», Actes del VIè Simposi de la Secció Catalana de la SEEC, Barcelona 1983, pp. 241-258.- «El Cartoral de Carlemany en el context lexicogràfic de l'Alta Edat Mitjana», Annals de l'Institut d'Estudis gironins, vol. XXIX, Girona 1987, pp. 277-289.
 • «L'Incunable d'Horaci de la Biblioteca Pública de Girona, procedent del Monestir de Sant Feliu de Guíxols», Actes del IXè Simposi de la Secció Catalana de la SEEC, Barcelona 1991, pp. 355-363.
 • «La "leuitas testium" en el Pro Flacco de Ciceró», Actes del Xè Simposi de la Secció Catalana de la SEEC, ed. Diputació de Tarragona, 1992, pp. 175-179.
 • «El quadern d'exercicis catalano-llatins de Narcís Collell (1740-1744)» (amb Júlia Butinyà i Pep Vila), Quaderns, Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, 1992-1994, pp. 229-241.
 • «Les recerques de J. Balari i Jovany a l'Arxiu de la Cúria Eclesiàstica de Girona», Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. XXXIV, Girona 1994, pp. 643-653.
 • «Els estudis clàssics a Girona: les llengües clàssiques en el sistema escolar», Revista de Girona 163, Girona 1994, pp. 72-79.
 • «Jaume Sagrera i Pijoan. El professor de la barba florida», Miscel·lània de l'Institut de Batxillerat "Jaume Vicens Vives", 150 aniversari, L'Eix Editorial, Girona 1995, pp.137-146.
 • «El mètode de Pere Bes i Labet per a formar bons retòrics i versistes llatins», Actes de l'XI Simposi de la Secció Catalana de la SEEC, "Tradició clàssica", Andorra la Vella 1996, pp. 283-287.
 • «Una tesi mèdica gironina del 1672», a cura del Dr. Benet Julià. / Col·laboració en la traducció del text llatí. Revista Gimbernat, vol. XXV, any 1996, pp.141-154.
 • «L'administració d'Hispània al s. I d.C.: l'aportació de Tàcit», Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. XXXVI, Girona 1996-97, pp. 495-502.
 • «M. Àngels Anglada. La passió pel món clàssic», Revista de Girona 199, Girona 2000, pp.58-63.
 • «Memòria a quatre veus (L'Institut, 1921-1927)», Butlletí de la Fundació Institut Jaume Vicens Vives, 3, Girona, desembre 2001.
 •  «La traducció catalana de Terenci Àfer com a font d'informació lèxica en el D E Cat de Joan Coromines», Miscel·lània d'homenatge a Modest Prats, II, Estudi General 22, Girona 2002, pp.185-196.
 • «Notes sobre la presència del poeta Horaci a Girona», Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. XLIV, any 2003, pp. 89-102.
 • «Algunes consideracions entorn del llibre ‘Verdad triunfante…’ de J. G. Roig i Jalpí», dins Vilallonga, Mariàngela i Ferrer, Daniel (eds.), Història i llegenda al Renaixement. Actes del IV Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga (Girona 8-11 del 2002) Girona, Universitat de Girona / Diputació de Girona, 2004.
 • "Notes historiogràfiques sobre la catedral de Girona", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, XLVI, Girona 2005, pp. 235-243.
 • "El III Centenari del Quixot a Girona (1905)",Revista de Girona 232, Girona 2005, pp. 502-507.
 • Presentació i comentari del poemari d’Isabel Oliva "Contrallum amb orquídea", Girona, Bonastruc ça Porta, 16 de maig de 2006.
 • "La figura de Joan Margarit i el seu interès en la historiografia posterior", Simposi Internacional. El bisbe Margarit i la seva època. Girona 14-l7 novembre 2006, UdG. ( Actes en premsa).
 • "Tot recordant el Dr. Josep M. Marquès", Butlletí dels amics de la Unesco, Girona, hivern de 2007.
 • "Ressons literaris de la Setmana Santa", Pregó any 2007. Programa de Setmana Santa a Girona 2008, pp. 37-48, ed. Junta de Confraries.
 • "I, naturalment, el llorer!", dins Recrear Rodoreda Romanyà. Mariàngela Vilallonga (ed.). Girona 2008.
 • Pròleg al llibre A mesura que ens anem fent grans de Lluís Torner. CCGedicions, Girona 2008.
 • "L'edició gironina de l'Ars poetica d'Horaci", Miscel·lània Dr. Enric Mirambell. Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, XLIX, 2008, pp. 99-121. 
 • "Notes sobre el lèxic toponímic en els documents medievals" , Miscel·lània Dr. Josep M. Marquès (en premsa).
 • "Les inscripcions llatines de Jaume Rodoreda en el marc dels setges de Girona",  Miscel·lània Gabriel Roura AIEG , vol. LII, 2011, pp. 725-740.
 • "Esculapi, símbol d'Empúries", article Revista Roure, nº 30, Girona 2008.Presentació i comentari.
 • “L’Institut de Palamós, 25 anys d’història…”, pròleg, Palamós 2011, pp. 10-12, ed. Joan Gasull i Jordi Mas.
 • “Homenatge a J. Vicens Vives i Santiago Sobrequés”, Institut Jaume Vives Vives, Revista Metastasi 2010 i 2011.
 • “Semblances: Balari i Jovany, Pere Bes i Labet i Joan Petit” dins “Nissaga catalana del món clàssic”, ed. Revista Auriga Barcelona 2011.

 • «El tractat De Officiis de Ciceró i el Regiment de la cosa pública d’Eiximenis», IV Simposi d’Estudis Clàssics, SEEC, secció de Barcelona, febrer 1975. Vid. “Aula Magna”, pp.243-251.
 • «Sane sciunt saphicos versus facere!» (II Certamen Poeticum Linguae Latinae). Col·legi Universitari de Girona, 1985.
 • «Pere Bes i Labet, un gironí singular del segle XVIII», Revista de Girona 124, setembre-octubre 1987, pp. 60-65.
 • «Redeunt Sicelides Musae, redit non flebilis elegeia» (III Certamen Poeticum Linguae Latinae). Col·legi Universitari de Girona, 1987. 9/9/2014
 • «La vellesa en la literatura llatina», sessió acadèmica Aules de difusió cultural, Girona 26-I-1988, vid “Aula Magna”, pp. 165- 178.
 • «El temps a l'antiguitat greco-romana», Diari de Girona, 24 de desembre de 1988.
 • «L'Encís perenne dels arbres» (dins Arbres del nostre Institut ), Institut "Jaume Vicens Vives", curs 1989-90, pp. 1-2.
 • «A manera de comiat», Revista Metastasi, Institut Jaume Vicens Vives, curs 1990- 91.
 • «Cloenda», Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. XXXI, any 1990-91, pp. 345-347.
 • "Taula rodona. Els nous camins de la Filologia clàssica", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. XXXI, any 1990-91, pp. 317-331.
 • «Sempre s'han sentit batecs d'ales» (dins Els nostres ocells), Institut "Jaume Vicens Vives", curs 1990-91.
 • «Els Instituts del 1841 i 1845: Un document per a la història», Revista de Girona 149, novembre-desembre 1991, pp. 27-30.
 • «L'historiador Miquel Batllori a Girona», Revista de Girona 153, juliol-agost 1992, pp. 8-9.
 • «Una visita al Museu arqueològic de Girona», Auriga 6, octubre-desembre 1992, pp. 12-15.
 • «Carles Riba, traductor dels clàssics», El Punt, Girona 19 de setembre de 1993.
 • «Uns versos d'Horaci a la vora de l'Onyar», Revista de Girona 157, març-abril 1993, pp. 36-39.
 • «L'Institut de Girona: aniversari i record», Revista de Girona 173, novembre-desembre 1995, pp.10-11.
 • «La Humanitas de Ciceró», conferència alumnes COU, Institut Jaume Vicens Vives, 7 febrer 1995. Vid. “Aula Magna” pp.231-240.
 • Dos discursos (1991) dins Jocs Florals i literaris escolars a Girona, 1991-1995, Ajuntament de Girona 1996.
 • «L'Institut Vell de Girona en el record», Revista de Girona 175, març-abril 1996, pp. 60-62.
 • «Jubilació de la professora Rosina Lajo», Institut Jaume Vicens Vives, 1996.
 • «Mossèn Fuentes, in memoriam», Revista de Girona 185, novembre-desembre 1997, pp. 10-11.
 • «El meu exlibris» (Marques de Biblioteca), Revista de Girona 189, juliol-agost 1998, p. 106.
 • «L'herència clàssica de M. Àngels Anglada», Presència (El Punt), 2 maig 1999.
 • «M. Àngels Anglada. In memoriam», Revista Auriga, 24, Barcelona, tardor de 1999, pp. 4-6.
 • «M. Àngels Anglada en el nostre record», Butlletí Amics de la Unesco, 18, Girona 1999.
 • «Batecs d'amor i de mort (Làpida i Afrodita / Júlia Stroumsa )», Revista Auriga, 26, Barcelona 2000, pp. 20-21.
 • «Dos mil anys d'història» (Crònica del 1er. Congrés d'Història de Girona), Revista de Girona 205, març-abril 2001, pp. 11-12.
 • «Les llengües a debat», Butlletí del Club d'Amics de la Unesco de Girona 25, Girona juny 2001.
 • «El llatí, llengua de cultura», Full parroquial , Girona 5 d'agost de 2001.
 • Col·laboració en «¿Què espereu del món clàssic al segle XXI?» (Secció "Sibil·la), Revista Auriga, 29, Barcelona, tardor 2001, pp. 25-26.
 • «El professor Joaquim Florit en el record», El Punt, 14 de març del 2002.
 • «El professor Joaquim Florit en el record», Revista de Girona 212, maig-juny 2002, pp. 17-18.
 • «El mite d'Europa. Projecte "Apadrinem escultures"», El Patrimoni de la Humanitat, fulls informatius del Club d'Amics de la Unesco, Girona 2002.
 • «Els nostres precedents lingüístics i culturals». Conferència Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran. Girona, 16 abril de 2002.
 • «Iter facere ad...». Traducció de textos llatins sobre el tema «viatges». Senhal, 68, 11 pp., Girona, primavera de 2002.
 • «Mercè Rodoreda», conferència Centre Cívic Santa Eugènia, 15 març 2002.
 • «Francesc de Borja Moll. Exemple de ciència i passió», Butlletí del Club d'Amics de la Unesco de Girona 32, Girona juliol 2003.
 • Text de la contraportada de la novel·la Secrets del cor, d'Agustina Rexach, Girona 2003.
 • «Reflexions entorn de l’amistat». Conferència Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, Girona, 15 abril de 2003.
 • «Montserrat Vayreda, 80 anys», Butlletí del Club d'Amics de la Unesco de Girona 35, Girona juliol 2004.
 • «En el record. Mª Àngels Anglada, cinc anys després de la seva mort», Diàleg [en línia], abril de 2004.
 • «Notes sobre el capteniment i erudició de J. G. Roig i Jalpí», Blanda, 7. Blanes 2004 pp. 40-43.
 • «En record de M. A. Anglada, cinc anys després de la seva mort». Diàleg en línia <http:// terricabras-filosofia. Info > consulta novembre 2004.
 • «L’historiador J. G. Roig i Jalpí, entre l’erudició i la llegenda», conferència a Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, desembre de 2005.
 • «Jubilació dècuple», Institut Jaume Vicens Vives, 2005.
 • Text de presentació del llibre de M. Concepció Costa Passadís del temps, Edicions A Petició SL. Girona, 10-X-2006.
 • «El darrer full del calendari», Associació de la Gent Gran del Barri Vell de Girona. Gener-març de 2006.
 • «L’Amistat». Traducció de textos llatins sobre el tema «l’amistat». Senhal, 96, 11 pp., Girona, primavera de 2006.
 • «El llibre i la rosa», Associació de la Gent Gran del Barri Vell de Girona, abril-juny de 2007.
 • «El mite d’Europa en la literatura i en les arts». La veu de l’amic, Butlletí del Museu d’Art de Girona, núm. 65, primavera 2007, p. 14.
 • «Tradició humanística». Conferència-lliçó a un grup d’alumnes de l’Institut Jaume Vicens Vives, 28 de maig de 2007.
 • «Centenari de l’escola Eiximenis» (Taula rodona: «El paper de l’escola Eiximenis en la història de la ciutat»), Girona, 7 d’abril de 2008.
 • Pròleg i text de presentació del llibre de Lluís Torner A mesura que ens anem fent grans. Ed. Mínima. Girona. 2008.
 • «Ressons literaris de la Setmana Santa». Pregó any 2007, programa de Setmana Santa a Girona, 2008, pp. 37-48, ed. Junta de Confraries.
 • «Rafael Masó i la dèria horaciana del Noucentisme» (Contribució a l’Any Masó. Publicat a Revista de Girona núm. 254 sota el títol «La formiga previsora de la façana de la Caixa». Girona, maig-juny 2009, pp. 56-57.
 • «Amistat», dins Nou breviari de ciutadania (Homenatge a Carles Rahola). Ed. CCG. Girona, 2009, p. 15.
 • Paraules d’agraïment en el lliurament dels premis Athenea Persones (20 abril 2009) i Mestres 68 (25 maig 2009).
 • «In Vatinium- Pro Caelio», conferència-presentació del vol. XV Col. Bernat Metge, Discursos de Ciceró, Ateneu de Barcelona 30-3-2009. Vid.”Aula Magna” pp.357-365.
 • «Asclepi (Esculapi) i les fonts literàries grecoromanes», any 2009 (pendent de publicació).
 • Exposició «Fascinació per Grècia», Museu d’Art de Girona, 2009,catàleg, pp.211-212.
 • «Notes sobre el mètode de llatí per a l’escola de Llatinitat de Banyoles, s. XVIII (?)» (col·laboració amb el professor Josep Vila i Medinyà).“Ordenanzas”, Annals Històrics d’Olot nº 21, 2011.
 • «L’humor i la rialla a Plaute», conferència dins el cicle homo ridens, Societat catalana d’Estudis clàssics, Barcelona 14 juliol 2011.
 • «Dia d’Europa», conferència-celebració Amics de la UNESCO, Fontana d’Or, Girona 7-5-2012.
 • «Les lliçons de Dolors Condom», UdG, Càtedra M. A. Anglada, juliol 2012.
 • «Josep Estalella i Graells». Homenatge Inst. Jaume Vicens Vives, Girona 27 abril 2012.
 • «Dionís», text dins el cicle Salvador Espriu al mercat, Amics de la UNESCO de Girona, 10 juliol 2013- 10 juliol 2014.
 • «D’Epidaure a Roma». Comentari dels versos d’Ovidi, Metamorfosi, XV, 622-744 (en preparació).
 • «Les inscripcions llatines de Jaume Rodoreda en el marc dels setges de Girona» (en preparació).
 • «La lliçó del silenci», vid. “Aula Magna” pp.125-128.
 • «D’Epidaure a Roma». Comentari dels versos d’Ovidi, Metamorfosi, XV, 622-744 (en preparació).
 • «Les inscripcions llatines de Jaume Rodoreda en el marc dels setges de Girona» (en preparació).- «La lliçó del silenci», vid. “Aula Magna” pp.125-128.
 • Presentació del llibre «Resum de literatura llatina» de Carles Riba. Girona, 25 febrer 2015.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.