Facultat de Medicina

ABP

Mètode d'Aprenentatge Basat en Problemes

Graduació 1a Promoció

Estudia a la UdG

Viu a la UdG

Participa a la UdG

Medicina

L'aprenentatge basat en problemes (ABP)

Aquesta metodologia estimula que l'estudiant construeixi activament el coneixement a partir de l'anàlisi  crítica i discussió en grups petits de situacions o casos clínics i , simultàniament, desenvolupa competències cabdals per el seu futur professional.